Malta

Malta

Koordinatur Nazzjonali

Dott. Diane Farrugia

Kap, Taqsima tal-Konsultazzjoni

MEUSAC
280 Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta
VLT 1112
MALTA

Tel. +356 2200 3300
Fax +356 2200 3329
diane.c.farrugia@gov.mt

Viċi Koordinatur

Is-Sur Anton Spiteri

Direttur (Enterprise Policy)

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment
Maison Demandols
30, Triq Nofsinhar
Il-Belt Valletta
VLT 1102
MALTA

Tel. +356 2124 9640
Fax +356 2599 8429
anton.spiteri@gov.mt

Is-Sur Joe Sciberras

Esekuttiv – Konsultazzjoni

MEUSAC
280, Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta
VLT 1112
MALTA

Tel. +356 2200 3312
Fax +356 2200 3329
joe.a.sciberras@gov.mt

L-aħħar aġġornament: 25/11/2010 | Fuq