Raadplegingen: 2010

Een wettelijk instrument voor het Europees contractenrecht

(26.11.2010 – 23.12.2010)

De interne markt biedt grandioze mogelijkheden om over de grens zaken te doen. Dat is goed voor de omzet, de werkgelegenheid en de innovatie. De onderlinge verschillen in het contractenrecht kunnen echter leiden tot extra kosten, rechtsonzekerheid voor bedrijven en wantrouwen van de consument. Zo ziet 60% van de bedrijven deze extra kosten als een grote belemmering voor transacties met consumenten in andere EU-landen. Momenteel doet driekwart van de Europese bedrijven geen zaken over de grens, terwijl bijna de helft aangeeft dat ze dat wel zouden doen als de regels overal gelijk waren … meer »

Voor dezelfde werkgever naar een ander EU-land: hoe zit het met de sociale zekerheid?

(11.10.2010 – 09.11.2010)

De laatste decennia is de situatie voor wie in het buitenland werkt of wil gaan werken, sterk geëvolueerd. Zo is er ook heel wat veel veranderd met betrekking tot de internationale overplaatsing van werknemers binnen een en hetzelfde concern … meer »

Herziening van de richtlijn over minimumregels voor arbeids- en rusttijden

(14.07.2010 – 13.08.2010)

De Europese Commissie werkt aan een grondige herziening van deze richtlijn, waarin voor alle EU-landen gemeenschappelijke minimumeisen worden vastgesteld voor het maximumaantal arbeidsuren per week, dagelijkse en wekelijkse rusttijden, aantal betaalde vakantiedagen en extra bescherming voor nachtarbeiders. De richtlijn heeft tot doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, zonder de belangen van werkgevers in de hele EU uit het oog te verliezen … meer »

Handelsgeschillen en grensoverschrijdende invordering van schuldvorderingen

(14.07.2010 – 13.08.2010)

Het blijkt voor bedrijven en burgers vaak moeilijk om een rechterlijk vonnis in een ander EU-land te laten uitvoeren. Voor een goede werking van de interne markt is het bovendien erg belangrijk dat schulden ook in andere EU-landen kunnen worden ingevorderd … meer »

Vereenvoudiging en modernisering van de jaarrekeningen (Vierde richtlijn vennootschapsrecht)

(26.03.2010 – 30.04.2010)

De Vierde EU-Richtlijn vennootschapsrecht geeft een geheel van gemeenschappelijke boekhoudkundige principes, legt de indeling van winst- en verliesrekeningen en balansen vast en bepaalt welke informatie minimaal moet worden opgenomen in jaarrekeningen van kapitaalvennootschappen … meer »

Laatste bijwerking: 31/10/2010 | Naar boven