Navigacijska pot

Dodatna orodja

Povejte svoje mnenje! – Vaš glas v Evropi – Evropska komisija

Vaše mnenje o časovnicah in začetnih ocenah učinka

Časovnice in začetne ocene učinka obveščajo o novih pobudah, vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti zakonodaje, ki jih načrtuje Komisija. Svoje mnenje lahko izrazite že v začetni fazi dela na teh pobudah Komisije.

Zgodnje zbiranje mnenj o vseh časovnicah in začetnih ocenah učinka je dobrodošlo zlasti pri vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti, za katera so zunanje študije najverjetneje predvidene v 4 tednih po objavi časovnice.

 

Vaše mnenje o predlogih Komisije

Ko Komisija sprejme zakonodajni predlog, ga objavi v registru dokumentov Komisije. Svoje mnenje o predlogu Komisije lahko poveste v 8 tednih po sprejetju predloga. Komisija bo zbrala vaša mnenja in jih predstavila Evropskemu parlamentu in Svetu.


 

Vaše mnenje o osnutkih delegiranih in izvedbenih aktov

Pozneje boste lahko izrazili mnenje tudi o osnutkih delegiranih in izvedbenih aktov. Ti akti določajo tehnične in posebne elemente, ki so potrebni za nadaljnjo opredelitev ali izvajanje zakonodaje, ki jo sprejmeta Evropski parlament in Svet. Po sklenitvi Medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pravnem urejanjupdf Seznam prevodov predhodne povezave  med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo, o katerem zdaj potekajo pogajanja, bodo imeli deležniki možnost, da v 4 tednih izrazijo svoje mnenje tudi o osnutkih teh aktov.

 

Zmanjšajte breme – povejte svoje mnenje!

Kadarkoli lahko Komisiji prek portala Zmanjšajte breme – povejte svoje mnenje! tudi sporočite, kaj bi po vašem mnenju lahko storili, da bi bili predpisi EU učinkovitejši in uspešnejši.
Vaše predloge bo Komisija preučila in jih po možnosti uporabila pri pripravi ukrepov za poenostavitev predpisov in zmanjšanje bremena v okviru programa REFIT.