Cale de navigare

Alte instrumente

Trimiteți-ne comentariile dumneavoastră! - Vocea ta în Europa - Comisia Europeană

Comentarii cu privire la foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului

Foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului oferă informații în legătură cu noile inițiative, evaluări și verificări ale adecvării realizate de către Comisie. Aveți posibilitatea de a vă exprima opinia chiar din momentul în care Comisia începe să lucreze la aceste inițiative.

Feedback-ul rapid cu privire la foile de parcurs și la evaluările inițiale ale impactului este binevenit în special în cazul evaluărilor și al verificărilor adecvării pentru care este planificată lansarea unui studiu extern în termen de maxim 4 săptămâni de la publicarea foii de parcurs.

 

Comentarii cu privire la propunerile Comisiei

După adoptarea propunerii legislative de către Comisie, ea este publicată în Registrul documentelor Comisiei. Aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la propunerile Comisiei în termen de 8 săptămâni de la data adoptării. Comisia va colecta opiniile exprimate și le va prezenta Parlamentului European și Consiliului.


 

Comentarii cu privire la proiectele de acte delegate și de punere în aplicare

Într-o etapă ulterioară, vor putea fi exprimate și puncte de vedere cu privire la proiectele de acte delegate și de punere în aplicare. Acestea stabilesc elementele specifice sau de ordin tehnic necesare pentru definirea sau pentru punerea în aplicare a legislației adoptate de Parlamentul European și Consiliu. Părțile interesate vor avea la dispoziție 4 săptămâni pentru a-și transmite observațiile cu privire la aceste proiecte de acte după încheierea, de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, a acordului interinstituțional privind o mai bună legiferarepdf Traducerile linkului anterior , aflat în prezent în curs de negociere.

 

Reduceți efortul - Exprimați-vă părerea!

Dacă doriți să transmiteți Comisiei opiniile dumneavoastră despre cum considerați că ar putea fi sporită eficiența și eficacitatea legislației UE, o puteți face în orice moment, prin intermediul instrumentului on-line Lighten the load - Have your say! (Reduceți efortul - Exprimați-vă părerea!).
Sugestiile dumneavoastră vor fi analizate de Comisie și ar putea fi utilizate pentru identificarea măsurilor de simplificare și de reducere a sarcinilor în cadrul programului REFIT.