Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Wyraź swoją opinię! - Twój głos w Europie – Komisja Europejska

Informacje zwrotne na temat planów działania oraz wstępnej oceny skutków

Plany działania i wstępne oceny skutków zawierają informacje na temat nowych inicjatyw, ocen oraz kontroli sprawności przepisów, jakie Komisja planuje zrealizować. Od chwili gdy Komisja rozpoczyna prace nad tymi inicjatywami, obywatele mogą przekazywać jej swoje uwagi i komentarze.

Wczesne informacje zwrotne na temat planów działania oraz wstępnej oceny skutków są mile widziane szczególnie w odniesieniu do ocen oraz kontroli sprawności przepisów, w przypadku których badania zewnętrzne mogą zostać zapoczątkowane w ciągu 4 tygodni po opublikowaniu planu działania.

 

Informacje zwrotne na temat wniosków ustawodawczych Komisji

Przyjęte przez Komisję wnioski ustawodawcze są publikowane w rejestrze dokumentów Komisji. Swoje uwagi i komentarze dotyczące tych wniosków można przesyłać w terminie 8 tygodni od ich przyjęcia. Komisja zbierze nadesłane opinie i przekaże je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.


 

Informacje zwrotne na temat projektów aktów delegowanych i wykonawczych

W przyszłości będzie można również przesyłać uwagi i komentarze na temat projektów aktów delegowanych oraz aktów wykonawczych. Akty te zawierają elementy techniczne lub szczegółowe niezbędne do dalszego opracowywania lub wdrażania prawodawstwa przyjętego przez Parlament Europejski i Radę. Aktualnie Parlament Europejski, Rada i Komisja prowadzą negocjacje dotyczące porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawapdf Wybierz wersję językową tego linka . Kiedy zostanie oto zawarte, wszyscy zainteresowani będą mogli nadsyłać opinie w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych w terminie 4 tygodni.

 

Lighten the load – Have your say!

Wszyscy zainteresowani mogą też w dowolnie wybranym momencie przekazać Komisji swoje uwagi dotyczące ulepszania unijnych przepisów prawnych na stronie internetowej Lighten the load – Have your say! (Zmniejsz obciążenie – wyraź swoją opinię).
Komisja przeanalizuje te uwagi i być może pomogą nam one w stwierdzeniu, w jakich obszarach potrzebne jest uproszczenie i usprawnienie przepisów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej.