Kruimelpad

Extra tools

Geef uw mening! – Uw stem in Europa – Europese Commissie

Reageren op routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen

De Commissie publiceert routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen om nieuwe initiatieven, evaluaties en geschiktheidscontroles aan te kondigen. Zodra de Commissie een nieuw initiatief lanceert, kan iedereen feedback geven.

Wij ontvangen graag vroege feedback op alle routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen en in het bijzonder op evaluaties en geschiktheidscontroles waarvoor binnen 4 weken na publicatie van de routekaart externe studies van start gaan.

 

Reageren op voorstellen van de Commissie

Zodra de Commissie een wetgevingsvoorstel heeft ingediend, wordt het gepubliceerd in het register van Commissiedocumenten. Na de goedkeuring van het voorstel heeft u acht weken om te reageren. De Commissie bundelt de reacties en legt ze voor aan het Europees Parlement en de Raad.


 

Feedback over ontwerpen van gedelegeerde en uitvoeringsbesluiten

In de toekomst zult u ook kunnen reageren op ontwerpen van gedelegeerde besluiten en uitvoeringsbesluiten. Die regelen de technische aspecten of de exacte toepassing van de wetgeving die het Europees Parlement en de Raad hebben aangenomen. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie onderhandelen nog over een interinstitutioneel akkoord over betere regelgevingpdf Bekijk deze link in een andere taal . Belanghebbenden zullen vier weken de tijd krijgen om opmerkingen te formuleren bij de voorgestelde ontwerpteksten.

 

Minder regels – Uw mening telt!

Minder regels – Uw mening telt! Help de Commissie om de EU-wetgeving efficiënter te maken.
De Commissie zal uw suggesties bekijken en eventueel gebruiken bij de vereenvoudiging van de regelgeving in het kader van REFIT.