Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Pateikite atsiliepimą! Jūsų balsas Europoje. Europos Komisija

Atsiliepimai apie planus ir įžanginius poveikio poveikio vertinimus

Planais ir įžanginiais poveikio vertinimais informuojama apie Europos Komisijos planuojamas naujas iniciatyvas, vertinimus ir tinkamumo patikras. Galite pateikti atsiliepimą ir iš pat pradžių pareikšti nuomonę apie Komisijos darbą, susijusį su šiomis iniciatyvomis.

Visi anksti gauti atsiliepimai apie planus ir įžanginius poveikio vertinimus ypač svarbūs vertinimų ir tinkamumo patikrų, su kuriais susiję išorės tyrimai paprastai pradedami per 4 savaites nuo plano paskelbimo, atveju.

 

Atsiliepimai apie Komisijos pasiūlymus

Komisijai priėmus teisės akto pasiūlymą, jis paskelbiamas Komisijos dokumentų registre. Galite pateikti atsiliepimą ir pareikšti nuomonę apie Komisijos pasiūlymus per 8 savaites po jų priėmimo. Komisija surinks jūsų nuomones ir pateiks jas Europos Parlamentui ir Tarybai.


 

Atsiliepimai apie deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektus

Vėliau taip pat bus galima teikti atsiliepimus apie deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų projektus. Šiuose aktuose išdėstomi techniniai arba konkretūs elementai, būtini toliau apibrėžiant arba įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos priimtus teisės aktus. Galimybė suinteresuotosioms šalims pareikšti nuomonę apie šių aktų projektus per 4 savaites bus įgyvendinta, kai Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarys Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnio reglamentavimopdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus , dėl kurio šiuo metu vyksta derybos.

 

Palengvinkite naštą – išsakykite savo nuomonę

Bet kuriuo metu išsakykite Komisijai savo nuomonę apie tai, kaip padaryti, kad ES teisės aktai būtų veiksmingesni – tam pasinaudokite internetine priemone „Palengvinkite naštą – išsakykite savo nuomonę!“
Komisija išnagrinės jūsų pasiūlymus. Jais gali būti pasinaudota nustatant, kokių paprastinimo ir naštos mažinimo veiksmų reikia imtis pagal programą REFIT.