Navigacijski put

Dodatni alati

Pružite nam povratne informacije – Vaš glas u Europi – Europska komisija

Povratne informacije o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka

U „Planovima djelovanja” i „početnim procjenama učinka” pružaju se informacije o novim inicijativama, evaluacijama i provjerama primjerenosti koje Komisija planira provesti. Svoje mišljenje možete izraziti već od samog početka rada Komisije na tim inicijativama.

Rane povratne informacije o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka poželjne su osobito u pogledu evaluacija i provjera primjerenosti za koje je početak vanjskih studija predviđen najvjerojatnije u roku od 4 tjedana od objavljivanja plana djelovanja.

 

Povratne informacije o prijedlozima Komisije

Nakon što Komisija donese zakonodavni prijedlog, on se objavljuje u registru dokumenata Komisije. U razdoblju od osam tjedana nakon donošenja prijedlogâ Komisije možete izraziti svoje stajalište i tako nam pružiti povratne informacije. Komisija će prikupiti vaša stajališta i predstaviti ih Europskom parlamentu i Vijeću.


 

Povratne informacije o nacrtima delegiranih i provedbenih akata

I u kasnijim ćete fazama moći pružiti povratne informacije o nacrtima delegiranih i provedbenih akata. Tim aktima utvrđuju se tehnički ili specifični elementi potrebni za daljnje određivanje ili provedbu zakonodavstva koje su donijeli Europski parlament i Vijeće. Nakon sklapanja međuinstitucijskog sporazuma o boljoj regulativipdf Odaberi prijevod prethodne poveznice  između Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije, o kojemu se trenutačno pregovara, dionicima će se za pružanje povratnih informacija o nacrtima akata osigurati razdoblje od četiri tjedna.

 

Olakšaj teret – Reci što misliš

Svoje mišljenje o tome kako propise EU-a učiniti djelotvornijima i učinkovitijima možete dostaviti u bilo kojem trenutku upotrebom internetskog obrasca „Olakšaj teret – Reci što misliš”.
Komisija će razmotriti vaše prijedloge te će ih možda upotrijebiti za utvrđivanje mjera za pojednostavnjenje i rasterećenje u okviru programa REFIT.