Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Tá do thuairimí uainn! - Do Ghuthsa san Eoraip – An Coimisiún Eorpach

Aiseolas maidir le treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh

Tugann Treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh eolas faoi thionscnaimh, meastóireachtaí agus seiceálacha oiriúnachta nua atá beartaithe ag an gCoimisiún. Tá an deis ann duitse do thuairimí a chur in iúl don Choimisiún ón uair a thosaíonn sé ar na tionscnaimh sin.

Fáiltímid roimh aiseolas luath maidir le gach treochlár agus gach measúnú tionchair tosaigh, go háirithe i dtaobh meastóireachta agus seiceálacha oiriúnachta i gcásanna inar dealraitheach go gcuirfear tús le staidéar seachtrach faoi cheann 4 seachtaine i ndiaidh fhoilsiú an treochláir.

 

Aiseolas maidir le tograí an Choimisiúin

Nuair a ghlacann an Coimisiún togra reachtach, foilsítear i gClár Doiciméad an Choimisiúin é. Is féidir leat do thuairimí i leith na dtograí atá beartaithe ag an gCoimisiún a chur in iúl ar feadh 8 seachtaine tar éis dóibh a bheith glactha. Baileoidh an Coimisiún na tuairimí ar fad le chéile agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle iad.


 

Aiseolas maidir le dréachtghníomhartha tairmligthe agus cur chun feidhme

Beidh an deis ann amach anseo aiseolas a thabhairt maidir le dréachtghníomhartha tarmligthe agus dréachtghníomhartha cur chun feidhme. Is é a leagtar amach i ngníomhartha den sórt sin eilimintí teicniúla nó sainiúla is gá chun an reachtaíocht a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a léiriú tuilleadh agus a chur chun feidhme. Nuair a chuirfear clabhsúr ar an bplé ar an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Rialáil Níos Fearrpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, beidh an deis ag páirtithe leasmhara aiseolas a thabhairt go ceann 4 seachtaine maidir le dréachtghníomhartha den sórt sin.

 

Rómhaorlathas a laghdú – Cloisimis uait!

Má tá tuairimí agat faoin gcaoi is féidir dlíthe an Aontais a dhéanamh níos éifeachtaí, is féidir leat iad a chur in iúl don Choimisiún aon uair is mian leat ach scéala a chur chugainn ag: Rómhaorlathas a laghdú – Cloisimis uait!
Breathnóidh an Coimisiún ar do mholtaí agus d'fhéadfadh sé go mbainfí úsáid astu chun bealaí a aimsiú leis an ualach maorlathais a shimpliú agus a laghdú mar chuid den chlár REFIT.