Navigointipolku

Lisätyökalut

Anna palautetta – Sinun äänesi Euroopassa – Euroopan komissio

Palaute vaikutustenarvioinneista ja etenemissuunnitelmista

Etenemissuunnitelmissa ja alustavissa vaikutustenarvioinneissa esitellään Euroopan komission suunnittelemia uusia aloitteita, arviointeja ja toimivuustarkastuksia. Voit antaa niistä palautetta heti, kun niihin liittyvä työ komissiossa alkaa.

Etenemissuunnitelmista ja alustavista vaikutustenarvioinneista saatava varhainen palaute on erityisen tärkeää arviointien ja toimivuustarkastusten kannalta, joihin liittyvät ulkoiset selvitykset alkavat yleensä 4 viikon kuluessa etenemissuunnitelman julkaisemisesta.

 

Palautetta komission ehdotuksista

Kun komissio on hyväksynyt säädösehdotuksen, se julkaistaan komission asiakirjarekisterissä. Ehdotus on kommentoitavana kahdeksan viikon ajan hyväksymisestään. Komissio esittelee yhteenvedon saamistaan kommenteista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.


 

Palautetta delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten luonnoksista

Myöhemmin tulee mahdolliseksi antaa palautetta myös delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten luonnoksista. Näissä säädöksissä vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymän lainsäädännön täytäntöönpanossa tarvittavat tekniset tai erityiset osat. Kun sääntelyn parantamista koskeva toimielinten välinen sopimuspdf Näytä edellisen linkin kieliversiot  tulee voimaan, saavat sidosryhmät mahdollisuuden antaa palautetta myös näistä säädösluonnoksista neljän viikon ajan niiden julkaisusta.

 

Kevennä sääntelytaakkaa – ota kantaa (Lighten the Load – Have Your Say)

Kevennä sääntelytaakkaa – ota kantaa -sivuston (Lighten the Load – Have Your Say) kautta voi komissiolle milloin tahansa toimittaa ehdotuksia siitä, miten EU:n lainsäädännöstä saataisiin tehokkaampaa ja toimivampaa.
Palautteen avulla komissio voi paremmin yksilöidä toimia, joilla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta voitaisiin parantaa REFIT-ohjelman puitteissa.