Cesta

Další nástroje

Zašlete své připomínky – Váš hlas v Evropě – Evropská komise

Připomínky týkající se plánů a cestovních map a počátečních posouzení dopadů

V ,plánechʻ a ,cestovních mapáchʻ (roadmaps) a ,prvotních posouzeních dopaduʻ Komise informuje o nových plánovaných iniciativách, hodnoceních a kontrolách účelnosti stávající legislativy. A vy máte možnost se k nim vyjádřit. Připomínky můžete Komisi zasílat už na samotném počátku práce Komise na daných iniciativách.

Uvítáme, zašlete-li nám své připomínky týkající se plánů a počátečních posouzení odpadu co nejdříve, zvláště pokud se jedná o hodnocení nebo kontrolu účelnosti, u nichž bývá obvykle externí studie zahájena do 4 týdnů od vydání plánu.

 

Připomínky k návrhům Komise

Poté, co Komise přijme návrh právního předpisu, je tento návrh zveřejněn v rejstříku dokumentů Komise. K návrhům Komise se můžete vyjádřit podáním připomínek po dobu 8 týdnů po jejich přijetí. Komise tyto připomínky shromáždí a předloží je Evropskému parlamentu a Radě.


 

Připomínky týkající se návrhů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

Později bude možné také podat připomínky k návrhům aktů v přenesené pravomoci a k důležitým prováděcím aktům. Tyto akty stanoví technické nebo jiní konkrétní prvky v případě, že je to nutné pro užší vymezení nebo provádění právních předpisů přijatých Evropským parlamentem a Radou. V současné době jedná Evropský parlament, Rada a Komise o interinstitucionální dohodě o lepší právní úpravěpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . Poté, co bude přijata, budou mít zúčastněné strany možnost zasílat zpětnou vazbu k návrhům těchto aktů po dobu 4 týdnů.

 

Podělte se o svůj názor, jak snížit administrativní zátěž

Své názory na to, jak by právní předpisy EU mohly být účinnější a účelnější, můžete Komisi sdělit kdykoli – na stránkách „Víte o způsobu, jak snížit administrativní zátěž?“.
Komise se s vašimi návrhy seznámí, posoudí je a může je využít při rozhodování o opatřeních ke zjednodušení a snížení zátěže v rámci programu REFIT.