Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Кажете си мнението! — Вашият глас в Европа — Европейска комисия

Мнения във връзка с пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване

„Пътни карти“ и „Оценки на въздействието от етапа на създаване“ информират за нови инициативи, оценки и проверки за пригодност, планирани от Комисията. Можете да изпратите коментари, като изразите вижданията си, от самото начало на работата на Комисията по тези инициативи.

Ще се радваме да узнаем възможно най-скоро вашето мнение във връзка с пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване особено при оценки и проверки за пригодност, за които външните проучвания ще стартират в рамките на 4 седмици след публикуване на пътната карта.

 

Мнения за предложения на Комисията

След като Комисията приеме законодателно предложение, то се публикува в Регистъра на документите на Комисията. Можете да изпратите коментар, като изразите вижданията си във връзка с предложенията на Комисията, в продължение на 8 седмици след приемането им. Комисията ще събере мненията ви и ще ги представи на Европейския парламент и Съвета.


 

Мнения във връзка с делегирани актове и актове за изпълнение

На по-късен етап също ще бъде възможно изразяване на мнения по проектите за делегирани актове и важни актове за изпълнение. В тези актове са посочени технически или други конкретни елементи, необходими за по-нататъшното определяне или изпълнение на законодателството, прието от Европейския парламент и Съвета. Заинтересованите страни ще получат възможност да предоставят мнения по проектите за тези актове за период от четири седмици, след като бъде сключено междуинституционалното споразумение за по-добро регулиранеpdf Избор на превод за предходната връзка  между Европейския парламент, Съвета и Комисията, по което в момента се водят преговори.

 

Облекчаване на тежестта — вашето мнение!

Във всеки момент можете да запознаете Комисията с вижданията си за това как законите на ЕС да станат по-ефективни чрез „Облекчаване на тежестта — вашето мнение!“
Комисията ще разгледа предложенията ви и може да ги използва при набелязването на действия за опростяване и намаляване на тежестта в рамките на програмата REFIT.