Sökväg

Ytterligare verktyg

Pågående samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Samråd om Bryssel IIa-förordningen
  Mer information
 • Inre marknaden:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Finansiella instrument och valutamarknaderna
  Mer information
 • Skatter:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Samråd om EU-medborgarnas skatteproblem vid gränsöverskridande verksamhet inom EU
  Mer information
 • Skatter:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Skattehinder vid arvsskiften i olika EU-länder
  Mer information
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Samråd om EU-riktlinjer för integrerade system för skydd av barn
  Mer information
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Grönbok om e-hälsa
  Mer information
 • Inre marknaden:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Samråd om utkastet till en ny gruppundantagsförordning för fiskeri och vattenbruk
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Ny förordning om stöd av mindre betydelse till fiskeri och vattenbruk – andra utkastet
  Mer information
 • Handel:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Investeringsskydd och tvistlösning mellan investerare och stat i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar
  Mer information
 • Transport:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Enhetliga metoder för att beräkna transportsektorns koldioxidavtryck (gods- och passagerartransporter)
  Mer information
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Samråd om gruvdrift till havs
  Mer information
 • Energi:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Fastställande av de årliga prioriteringslistorna för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2015 och framåt
  Mer information
 • Energi:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Vägen mot 2020 års energieffektivitetsmål och en ny energipolitik för 2030
  Mer information
 • Fiske och havsfrågor:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Ny ram för tekniska åtgärder i EU:s reformerade fiskeripolitik
  Mer information
 • Transport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Riktat samråd med parterna om det gemensamma pilotprojektet till stöd för generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst
  Mer information