Navigacijska pot

Dodatna orodja

Javna posvetovanja - Vaš glas v Evropi - Evropska komisija

 • Notranji trg:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Javno posvetovanje o oceni direktive o trgovskih zastopnikih (86/653/EGS)
  Več informacij
 • Regionalna politika:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Posvetovanje o " Urbana razsežnost politik EU – ključni vidiki urbane agende EU"
  Več informacij
 • Regionalna politika:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Posvetovanje o strategiji EU za alpsko regijo
  Več informacij
 • Notranji trg:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Javno posvetovanje o možni razširitvi zaščite geografske označbe na ravni Evropske unije na nekmetijske izdelke – kako izkoristiti evropsko tradicionalno znanje
  Več informacij
 • Gospodarske in finančne zadeve:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Okvirna uredba o vključitvi statistike podjetij (FRIBS)
  Več informacij
 • Notranje zadeve:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Posvetovanje o obnovitvi strategije EU za notranjo varnost
  Več informacij
 • Notranji trg:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Posvetovanje o morebitnih ekonomskih posledicah poročanja po posameznih državah v skladu z Direktivo 2013/36/EU (direktiva o kapitalskih zahtevah)
  Več informacij
 • Raziskave in tehnologija:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Javno posvetovanje o delovnem programu „Znanost za družbo in z njo“  2016–2017 v okviru programa Obzorje 2020
  Več informacij
 • Konkurenca:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Za učinkovitejši nadzor EU nad združitvami podjetij
  Več informacij
 • Raziskave in tehnologija:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Javno posvetovanje: Znanost 2.0 – znanost v tranziciji
  Več informacij
 • Splošne in institucionalne zadeve:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Javno posvetovanje o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka
  Več informacij
 • Splošne in institucionalne zadeve:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Javno posvetovanje o smernicah Komisije za posvetovanje z deležniki
  Več informacij
 • Podjetja:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Javno posvetovanje o kontrolnem dokumentu vmesnika za odprto storitev signala Galileo
  Več informacij
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Ribolovne možnosti za leto 2015 v okviru skupne ribiške politike
  Več informacij
 • Notranji trg:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Javno posvetovanje o enakovrednosti ureditve tretjih držav v zvezi s poročanjem ekstraktivne in gozdarske industrije po državah
  Več informacij
 • Okolje:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kakovost pitne vode v EU
  Več informacij
 • Okolje:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Javno posvetovanje o prihodnji pobudi EU glede preprečevanja čiste izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev
  Več informacij
 • Promet:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinirani prevoz v EU
  Več informacij
 • Promet:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Posvetovanje z deležniki o pobudi politike v zvezi z varnostjo v letalstvu in morebitni reviziji Uredbe (ES) št. 216/2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu
  Več informacij
 • Podjetja:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Posvetovanje o ukrepih za večjo preglednost pri nanomaterialih na trgu
  Več informacij
 • Ukrepi za podnebje:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Vprašanja za posvetovanje z deležniki v zvezi z določbami o selitvi emisij CO2 v okviru sistema trgovanja z emisijami po letu 2020
  Več informacij
 • Notranji trg, Raziskave in tehnologija, Zaposlovanje in socialne zadeve, Energetika, Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije, Izobraževanje, Gospodarske in finančne zadeve, Ukrepi za podnebje:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Javno posvetovanje o strategiji Evropa 2020
  Več informacij
 • Notranji trg, Podjetja:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Strategija Evropske komisije o družbeni odgovornosti podjetij (2011-2014): uspehi, pomanjkljivosti in izzivi prihodnosti
  Več informacij
 • Promet:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Ciljno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi o vzpostavitvi Pilotnega skupnega projekta, ki podpira izvajanje evropskega osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa
  Več informacij