Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Konsultacje otwarte - Twój głos w Europie - Komisja Europejska

 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia Bruksela IIa
  Więcej informacji
 • Rynek wewnętrzny:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Instrumenty finansowe wymiany walutowej
  Więcej informacji
 • Podatki:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacje dotyczące problemów podatkowych, z którymi borykają się obywatele UE przy podejmowaniu działalności transgranicznej w UE
  Więcej informacji
 • Podatki:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacje w sprawie transgranicznych problemów podatkowych dotyczących spadków w UE
  Więcej informacji
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Wytyczne UE w zakresie zintegrowanych systemów ochrony dzieci
  Więcej informacji
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zielona księga w sprawie m-zdrowia
  Więcej informacji
 • Rynek wewnętrzny:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej dla pielęgniarek/pielęgniarzy, lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, inżynierów, przewodników górskich i agentów nieruchomości
  Więcej informacji
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Pierwszy projekt dotyczący rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mających zastosowanie do sektora rybołówstwa i akwakultury
  Więcej informacji
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Drugi projekt rozporządzenia de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  Więcej informacji
 • Handel:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Ochrona inwestycji oraz rozstrzyganie sporów między inwestorem i państwem (ISDS) w transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP)
  Więcej informacji
 • Transport:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Promowanie przyjęcia wspólnych sposobów obliczania wielkości emisji dwutlenku węgla w sektorze usług transportu pasażerskiego i towarowego w Europie
  Więcej informacji
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Więcej informacji
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Konsultacje w sprawie wydobycia surowców z dna morskiego
  Więcej informacji
 • Energia:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2015 i na kolejne lata
  Więcej informacji
 • Energia:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Postępy w realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej do 2020 r. oraz ramy polityki w dziedzinie efektywności energetycznej do 2030 r.
  Więcej informacji
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Projekt nowych ram dotyczących środków technicznych w zreformowanej wspólnej polityce rybołówstwa
  Więcej informacji
 • Transport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego” wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie
  Więcej informacji