Kruimelpad

Extra tools

Lopende raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

 • Justitie en grondrechten:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Openbare raadpleging over de Brussel IIbis-verordening
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Financiële instrumenten voor de valutahandel
  Meer informatie
 • Belastingen:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Raadpleging over fiscale problemen die EU-burgers ondervinden als zij grensoverschrijdende activiteiten in de EU ontplooien
  Meer informatie
 • Belastingen:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Openbare raadpleging over grensoverschrijdende problemen op het gebied van successiebelasting in de EU
  Meer informatie
 • Justitie en grondrechten:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Openbare raadpleging over een EU-leidraad voor geïntegreerde kinderbeschermingssystemen
  Meer informatie
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Groenboek mobiele gezondheidszorg
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Invoering van de Europese beroepskaart (EPC) voor verpleegkundigen, artsen, apothekers, fysiotherapeuten, ingenieurs, berggidsen en vastgoedmakelaars
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Raadpleging over het eerste ontwerp van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening voor de visserij- en aquacultuursector
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Tweede ontwerp nieuwe de-minimisverordening in de sector visserij en aquacultuur
  Meer informatie
 • Handel:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Online openbare raadpleging over investeringsbescherming en beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) binnen het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)
  Meer informatie
 • Vervoer:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Raadpleging van belanghebbenden over geharmoniseerde maatstaven voor de CO2-voetafdruk van vracht- en passagiersvervoer in Europa
  Meer informatie
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Raadpleging over ontginning van de zeebodem
  Meer informatie
 • Energie:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netwerkcodes en richtsnoeren voor 2015 en daarna
  Meer informatie
 • Energie:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Open raadpleging over de voortgang op weg naar de energie-efficiëntiedoelstelling 2020 en een energie-efficiëntiebeleid 2030
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Nieuw kader voor technische maatregelen in het gewijzigde gemeenschappelijke visserijbeleid
  Meer informatie
 • Vervoer:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Uitvoering van het Europese masterplan voor luchtverkeersbeheer: gerichte raadpleging van belanghebbenden over het "gemeenschappelijk proefproject"
  Meer informatie