Kruimelpad

Extra tools

Lopende raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

 • Maritieme zaken en visserij:
  02.09.2014 – 01.12.2014
  Stroomlijning EU-financiering Noordpoolgebied
  Meer informatie
 • Milieu:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Ratificatie door de EU van het Verdrag van Minamata inzake kwik
  Meer informatie
 • Vervoer:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Openstelling van de markt voor drones voor civiel gebruik
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Gevolgen van de International Financial Reporting Standards (IFRS) in de EU: openbare raadpleging
  Meer informatie
 • Concurrentie:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Raadpleging over de herziening van de groepsvrijstellingsverordening verzekeringen
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Tweede ontwerp van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening voor de visserij- en aquacultuursector
  Meer informatie
 • Milieu:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Optimaal hergebruik van water
  Meer informatie
 • Consumenten:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Groenboek over de veiligheid van toeristenaccomodatiediensten
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Zelfstandige handelsagenten: Openbare raadpleging over herziening van richtlijn 86/653/EEG
  Meer informatie
 • Regionaal beleid:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Openbare raadpleging over  "De stedelijke dimensie van het EU-beleid: hoofdpunten voor een stedelijke agenda van de EU"
  Meer informatie
 • Regionaal beleid:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Openbare raadpleging over de EU-Strategie voor het Alpengebied
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Openbare raadpleging over mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten — Optimale benutting van Europa’s traditionele kennis
  Meer informatie
 • Economische en financiële zaken:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Kaderverordening voor de integratie van bedrijfsstatistieken (FRIBS)
  Meer informatie
 • Binnenlandse zaken:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Raadpleging over de EU-strategie voor interne veiligheid
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Richtlijn kapitaalvereisten: Mogelijke economische gevolgen van de verslaggeving per land op grond van Richtlijn 2013/36/EU
  Meer informatie
 • Onderzoek en technologie:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Horizon 2020 "Wetenschap met en voor de samenleving": werkprogramma 2016-2017
  Meer informatie
 • Concurrentie:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Naar een doeltreffender EU-controle op fusies
  Meer informatie
 • Onderzoek en technologie:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Consultation on ‘Science 2.0’: Science in Transition
  Meer informatie
 • Algemene en institutionele zaken:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen
  Meer informatie
 • Algemene en institutionele zaken:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Openbare raadpleging over de richtsnoeren van de Commissie voor de raadpleging van belanghebbenden
  Meer informatie
 • Ondernemingen:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Openbare raadpleging over het Galileo Open Service Signal In Space Interface Control Document (OS SIS ICD)
  Meer informatie
 • Maritieme zaken en visserij:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  EU-visserijbeleid: vangstmogelijkheden voor 2015
  Meer informatie
 • Interne Markt:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Gelijkwaardigheid van regelingen van derde landen wat betreft de rapportage per land door de sectoren delfstoffen en bosbouw
  Meer informatie
 • Milieu:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Drinkwaterkwaliteit in de EU
  Meer informatie
 • Milieu:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Toekomstig EU-initiatief "Geen nettoverlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten"
  Meer informatie
 • Vervoer:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Luchtvaartveiligheid - raadpleging van belanghebbenden over een beleidsinitiatief en eventuele herziening van Verordening (EG) 216/2008 over gemeenschappelijke regels en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
  Meer informatie
 • Onderzoek en technologie, Interne Markt, Energie, Werkgelegenheid en sociaal beleid, Onderwijs, Economische en financiële zaken, Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud, Klimaatactie:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Openbare raadpleging over de "EU 2020"-strategie
  Meer informatie
 • Vervoer:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Uitvoering van het Europese masterplan voor luchtverkeersbeheer: gerichte raadpleging van belanghebbenden over het "gemeenschappelijk proefproject"
  Meer informatie