Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Konsultazzjonijiet Miftuħin - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

 • Suq intern:
  08.09.2014 – 01.12.2014
  Fużjonijiet u diviżjonijiet transkonfinali
  Aktar Informazzjoni
 • Intrapriża:
  08.09.2014 – 15.12.2014
  Politika Ewropea b'saħħitha li tappoġġja l-intrapriżi ta' daqs Żgħir u Medju (SMEs) u l-intraprendituri 2015-2020 – Kunsultazjoni pubblika dwar l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA)
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  02.09.2014 – 01.12.2014
  Is-simplifikazzjoni tal-finanzjament tal-UE fl-Arktiku
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar ir-Ratifika mill-UE tal-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju
  Aktar Informazzjoni
 • Trasport:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati dwar inizjattiva ta' politika dwar il-ftuħ tas-suq għal sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod (RPAS jew drones ċivili)
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  L-effetti tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) fl-UE: konsultazzjoni pubblika
  Aktar Informazzjoni
 • Kompetizzjoni:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Konsultazzjoni dwar ir-Reviżjoni tar-Regolament dwar l-Eżenzjoni ta’ Kategorija tal-Assigurazzjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  It-tieni abbozz tar- Regolament ta' Eżenzjoni ta' Kategorija applikabbli għas-settur tas-sajd u l-akkwakultura
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-għażliet ta' politika biex jiġi ottimizzat l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Konsumaturi:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Green Paper dwar is-Sikurezza tas-Servizzi ta' Akkomodazzjoni tat-Turiżmu
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-Evalwazzjoni tad-Direttiva dwar l-Aġenti Kummerċjali (86/653/KEE)
  Aktar Informazzjoni
 • Politika reġjonali:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar "Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE – aspetti ewlenin ta' Aġenda Urbana tal-UE"
  Aktar Informazzjoni
 • Politika reġjonali:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar il-possibbiltà li l-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika tiġi estiża għall-prodotti mhux agrikoli tal-Unjoni Ewropea – Nagħmlu l-aħjar użu mill-għarfien tradizzjonali Ewropew
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Regolament qafas li jintegra l-istatistika tan-negozji (FRIBS)
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet interni:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Konsultazzjoni dwar it-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-Programm ta' Ħidma 2016-2017 ta' Orizzont 2020 " Xjenza mas-Soċjetà u għas-Soċjetà"
  Aktar Informazzjoni
 • Kompetizzjoni:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Lejn kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar "Xjenza 2.0": Ix-Xjenza fi Tranżizzjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Kummissjoni Ewropea - Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tal-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-linji gwida tal-Kummissjoni għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati
  Aktar Informazzjoni
 • Intrapriża:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar Dokument ta’ Kontroll tal-Interface (ICD) dwar is-Sinjal fl-Ispazju (SIS) tas-Servizz Miftuħ (OS) Galileo
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Opportunitajiet ta' Said għall-2015 skont il-Politika Komuni tas-Sajd
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE fir-rigward tar-rappurtar skont il-pajjiż mill-industriji estrattivi u tal-forestrija
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Il-Kwalità tal-Ilma tax-Xorb fl-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-inizjattiva futura tal-UE dwar Ebda Telf Nett ta' Servizzi ta' Bijodiversità u ta' Ekosistemi
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern, Riċerka u teknoloġija, Impjieg u affarijiet soċjali, Enerġija, Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija, Edukazzjoni, Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, Azzjoni dwar il-klima:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija Ewropa 2020
  Aktar Informazzjoni
 • Trasport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Kunsultazzjoni mmirata lejn partijiet interessati dwar it-twaqqif ta' "Proġett pilota komuni" li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru
  Aktar Informazzjoni