Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Konsultazzjonijiet Miftuħin - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

 • Affarijiet interni:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Konsultazzjoni dwar it-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Public Consultation on the potential economic consequences of country-by-country reporting under Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive or CRD)
  Aktar Informazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-Programm ta' Ħidma 2016-2017 ta' Orizzont 2020 " Xjenza mas-Soċjetà u għas-Soċjetà"
  Aktar Informazzjoni
 • Kompetizzjoni:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Lejn kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar "Xjenza 2.0": Ix-Xjenza fi Tranżizzjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Kummissjoni Ewropea - Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tal-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-linji gwida tal-Kummissjoni għall-Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati
  Aktar Informazzjoni
 • Intrapriża:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar Dokument ta’ Kontroll tal-Interface (ICD) dwar is-Sinjal fl-Ispazju (SIS) tas-Servizz Miftuħ (OS) Galileo
  Aktar Informazzjoni
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Opportunitajiet ta' Said għall-2015 skont il-Politika Komuni tas-Sajd
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE fir-rigward tar-rappurtar skont il-pajjiż mill-industriji estrattivi u tal-forestrija
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Il-Kwalità tal-Ilma tax-Xorb fl-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Konsultazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kontribuzzjonijiet tal-istituzzjonijiet għall-arranġamenti ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-inizjattiva futura tal-UE dwar Ebda Telf Nett ta' Servizzi ta' Bijodiversità u ta' Ekosistemi
  Aktar Informazzjoni
 • Trasport:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Trasport ikkombinat fl-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Trasport:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar inizjattiva ta' politika dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u reviżjoni possibbli tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni
  Aktar Informazzjoni
 • Intrapriża:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konsultazzjoni dwar il-miżuri ta' trasparenza għan-nanomaterjali fis-suq
  Aktar Informazzjoni
 • Azzjoni dwar il-klima:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Mistoqsijiet għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessanti dwar id-dispożizzjonijiet tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karbonju ta’ wara l-2020 tas-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet (ETS)
  Aktar Informazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija, Suq intern, Enerġija, Impjieg u affarijiet soċjali, Edukazzjoni, Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija, Azzjoni dwar il-klima:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija Ewropa 2020
  Aktar Informazzjoni
 • Suq intern, Intrapriża:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  L-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) 2011-2014: kisbiet, nuqqasijiet u sfidi fil-ġejjieni
  Aktar Informazzjoni
 • Ambjent:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultazzjoni li tappoġġja l-evalwazzjoni tal-Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Ekotikketta tal-UE
  Aktar Informazzjoni
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-Regolament Brussell IIa
  Aktar Informazzjoni
 • Trasport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Kunsultazzjoni mmirata lejn partijiet interessati dwar it-twaqqif ta' "Proġett pilota komuni" li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru
  Aktar Informazzjoni