Navigācijas ceļš

Citi rīki

Pašreizējās apspriešanas - Jūsu balss Eiropā - Eiropas Komisija

 • Tiesiskums un pamattiesības:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Sabiedriskā apspriešana par Regulu “Brisele IIa”
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Apspriešana par ārvalstu valūtu finanšu instrumentiem
  Plašāka informācija
 • Nodokļi:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Apspriešana saistībā ar nodokļu problēmām, ar kurām saskaras ES pilsoņi, veicot pārrobežu darbības ES
  Plašāka informācija
 • Nodokļi:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultācija par pārrobežu mantojumu nodokļu problēmām ES
  Plašāka informācija
 • Tiesiskums un pamattiesības:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Sabiedriskā apspriešana par ES pamatnostādnēm attiecībā uz integrētām bērnu aizsardzības sistēmām
  Plašāka informācija
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zaļā grāmata par m-veselību
  Plašāka informācija
 • Iekšējais tirgus:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Eiropas profesionālās kartes ieviešana medicīnas māsām, ārstiem, farmaceitiem, fizioterapeitiem, inženieriem, kalnu gidiem un nekustamā īpašuma aģentiem
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Apspriešana par zvejniecības un akvakultūras nozarei piemērojamās jaunās grupu atbrīvojuma regulas pirmo projektu
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Jaunās de minimis regulas zivsaimniecības un akvakultūras nozarē otrais projekts
  Plašāka informācija
 • Tirdzniecība:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Ieguldījumu aizsardzība un ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršana Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) ietvaros
  Plašāka informācija
 • Transports:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par tādu saskaņotu oglekļa dioksīda “pēdas nospieduma” noteikšanas pasākumu izstrādi, kuri paredzēti gan kravas, gan pasažieru pārvadājumiem Eiropā
  Plašāka informācija
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Apspriešana par derīgo izrakteņu ieguvi jūras dzelmē
  Plašāka informācija
 • Enerģētika:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Gada prioritāšu sarakstu izveide tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādei 2015. gadam un pēc tam
  Plašāka informācija
 • Enerģētika:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Atklāta apspriešana par to, kas sasniegts ceļā uz 2020. gada energoefektivitātes mērķiem, un par 2030. gada energoefektivitātes politikas pamatregulējumu
  Plašāka informācija
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Jauns reformētās kopējās zivsaimniecības politikas tehnisko pasākumu regulējums
  Plašāka informācija
 • Transports:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Īpaši ieinteresētajām personām domāta apspriešana par tāda kopīga izmēģinājuma projekta izveidi, kura mērķis ir sniegt atbalstu ES aviosatiksmes vadības ģenerālplānam
  Plašāka informācija