Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Viešos konsultacijos. Jūsų balsas Europoje. Europos Komisija

 • Teisingumas ir pagrindinės teisės:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Viešos konsultacijos dėl reglamento „Briuselis IIa“
  Daugiau informacijos
 • Vidaus rinka:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konsultacijos dėl prekybos užsienio valiuta finansinių priemonių
  Daugiau informacijos
 • Mokesčiai:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacijos dėl apmokestinimo problemų, kurių kyla kitose ES šalyse veiklą vykdantiems ES piliečiams
  Daugiau informacijos
 • Mokesčiai:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultacija dėl tarpvalstybinių kliūčių, susijusių su paveldimo turto mokesčiu ES
  Daugiau informacijos
 • Teisingumas ir pagrindinės teisės:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Viešos konsultacijos dėl ES integruotų vaikų apsaugos sistemų gairių
  Daugiau informacijos
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Žalioji knyga dėl mobiliosios sveikatos priežiūros
  Daugiau informacijos
 • Vidaus rinka:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Konsultacijos dėl Europos profesinio pažymėjimo (EPP) įdiegimo slaugytojams, gydytojams, vaistininkams, fizioterapeutams, inžinieriams, kalnų gidams ir nekilnojamojo turto agentams
  Daugiau informacijos
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konsultacijos dėl naujo bendrosios išimties reglamento, taikytino žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, pirmo projekto
  Daugiau informacijos
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Naujojo žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus de minimis reglamento antras projektas
  Daugiau informacijos
 • Prekyba:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Viešos konsultacijos internetu dėl investicijų apsaugos bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo vykdant Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę (TPIP)
  Daugiau informacijos
 • Transportas:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl skatinimo kurti suderintas angies dioksido, išmetamo Europoje teikiant tiek krovininio, tiek keleivinio transporto paslaugas, duomenų rinkimo priemones
  Daugiau informacijos
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Daugiau informacijos
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Konsultacijos dėl iškasenų gavybos jūros dugne
  Daugiau informacijos
 • Energetika:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Metinių prioritetų sąrašų, pagal kuriuos rengiami tinklo kodeksai ir 2015 bei paskesnių metų gairės, sudarymas
  Daugiau informacijos
 • Energetika:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Viešos konsultacijos dėl pažangos siekiant 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir dėl 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo politikos strategijo
  Daugiau informacijos
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Nauja techninių priemonių sistema pagal reformuotą bendrąją žuvininkystės politiką
  Daugiau informacijos
 • Transportas:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Konsultacijos su tikslinėmis suinteresuotosiomis šalimis dėl bandomojo bendro projekto, padedančio įgyvendinti Europos oro eismo valdymo planą, parengimo
  Daugiau informacijos