Navigacijski put

Dodatni alati

Otvorena savjetovanja - Vaš glas u Europi

 • Okoliš:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Javno savjetovanje o EU-ovoj ratifikaciji Minamatske konvencije o živi
  Više informacija
 • Promet:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Savjetovanje s dionicima o političkoj inicijativi otvaranja tržišta za daljinski upravljane zrakoplovne sustave (RPAS ili civilne bespilotne letjelice)
  Više informacija
 • Unutarnje tržište:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Učinci Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) u EU-u: javno savjetovanje
  Više informacija
 • Tržišno natjecanje:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Savjetovanje o preispitivanju Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru osiguranja
  Više informacija
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Drugi nacrt nove Uredbe o skupnom izuzeću koja se primjenjuje na sektor ribarstva i akvakulture
  Više informacija
 • Okoliš:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Javno savjetovanje o opcijama politike u pogledu optimizacije ponovne uporabe voda u EU-u
  Više informacija
 • Potrošači:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Zelena knjiga o sigurnosti usluga turističkog smještaja
  Više informacija
 • Unutarnje tržište:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Javno savjetovanje o ocjeni Direktive o trgovačkim zastupnicima (86/653/EEZ)
  Više informacija
 • :
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Javno savjetovanje o "Urbana dimenzija politika EU-a – ključne značajke Urbane agende EU-a"
  Više informacija
 • :
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Javno savjetovanje o Strategiji EU-a za alpsku regiju
  Više informacija
 • Unutarnje tržište:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Javno savjetovanje o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode – Iskoristimo tradicionalna znanja Europe najbolje što možemo
  Više informacija
 • :
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Okvirna uredba o integriranju poslovnih statistika (FRIBS)
  Više informacija
 • Unutarnji poslovi:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Savjetovanje o obnavljanju strategije unutarnje sigurnosti EU-a
  Više informacija
 • Unutarnje tržište:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Savjetovanje o mogućim gospodarskim posljedicama izvješćivanja po državama na temelju Direktive 2013/36/EU (Direktiva o kapitalnim zahtjevima ili CRD)
  Više informacija
 • :
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Javno savjetovanje o radnom programu „Znanost s društvom i za društvo” 2016. – 2017. u okviru Obzora 2020.
  Više informacija
 • Tržišno natjecanje:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Prema učinkovitijoj kontroli koncentracija u EU-u
  Više informacija
 • :
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Javno savjetovanje o „Znanosti 2.0”: znanost u tranziciji
  Više informacija
 • :
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Javno savjetovanje o reviziji Smjernica Komisije o procjeni utjecaja
  Više informacija
 • :
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Javno savjetovanje o Smjernicama Komisije za savjetovanje s dionicima
  Više informacija
 • Poduzetništvo:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Javno savjetovanje o dokumentu o kontroli sučelja za signal u svemiru u okviru otvorene usluge programa Galileo (OS SIS ICD)
  Više informacija
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Ribolovne mogućnosti za 2015. u okviru zajedničke ribarstvene politike
  Više informacija
 • Unutarnje tržište:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Javno savjetovanje o istovjetnosti sustavâ trećih zemalja u pogledu izvješćivanja ekstraktivne industrije i šumarstva za svaku zemlju zasebno
  Više informacija
 • Okoliš:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvaliteta vode za piće u EU-u
  Više informacija
 • Okoliš:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Javno savjetovanje o budućoj inicijativi EU-a za sprječavanje neto gubitka biološke raznolikosti i usluga ekosustava
  Više informacija
 • Promet:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Savjetovanje dionika o inicijativi za osmišljavanje politike za sigurnost zračnog prometa i mogućoj reviziji Uredbe (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa
  Više informacija
 • , Unutarnje tržište, Energetika, Zapošljavanje i socijalna pitanja, , , Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije, Klimatska politika:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Javno savjetovanje o strategiji Europa 2020
  Više informacija
 • Promet:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Ciljano savjetovanje s dionicima o pokretanju „zajedničkog pilot-projekta” za potporu provedbi Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom
  Više informacija