Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Comhairliúcháin Oscailte - Do Ghuthsa san Eoraip - An Coimisiún Eorpach

 • Taighde agus teicneolaíocht:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Comhairliúchán poiblí ar 'Eolaíocht 2.0': Athruithe ar mhodhanna oibre na heolaíochta
  Tuilleadh Eolais
 • Gnóthaí institiúideacha agus ginearálta:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Comhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú tionchair
  Tuilleadh Eolais
 • Gnóthaí institiúideacha agus ginearálta:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Comhairliúchán poiblí ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le comhairliúchán le páirtithe leasmhara
  Tuilleadh Eolais
 • Fiontar:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Public Consultation on Galileo Open Service Signal In Space Interface Control Document (OS SIS ICD)
  Tuilleadh Eolais
 • Gnóthaí muirí agus iascach:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy
  Tuilleadh Eolais
 • Margadh inmheánach:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Comhairliúchán poiblí maidir le coibhéis córais tríú tír i dtaca le tuairisciú de réir tíre ó na tionscail eastóscacha agus foraoiseachta
  Tuilleadh Eolais
 • Fostaíocht Comhshaol:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Quality of Drinking Water in the EU
  Tuilleadh Eolais
 • Margadh inmheánach:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Comhairliúchán an Choimisiúin Eorpaigh ar ról na n-institiúidí i socruithe maoiniúcháin réitigh
  Tuilleadh Eolais
 • Fostaíocht Comhshaol:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Comhairliúchán poiblí faoi thionscnamh an AE amach anseo maidir le glanchaillteanas na bithéagsúlachta agus na seirbhísí éiceachórais a sheachaint
  Tuilleadh Eolais
 • Iompar:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Iompar comhcheangailte san AE
  Tuilleadh Eolais
 • Iompar:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Comhairliúchán le páirtithe leasmhara maidir le sábháilteacht eitlíochta agus athbhreithniú a d'fhéadfaí a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht
  Tuilleadh Eolais
 • Fiontar:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Comhairliúchán maidir le bearta trédhearcachta i leith nana-ábhar atá curtha ar an margadh
  Tuilleadh Eolais
 • Gníomhú ar son na hAeráide:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Ceisteanna do chomhairliúchán na bpáirtithe leasmhara faoi na forálacha maidir le sceitheadh carbóin tar éis 2020 faoin gCóras Trádála Astaíochtaí (ETS)
  Tuilleadh Eolais
 • Margadh inmheánach, Taighde agus teicneolaíocht, Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta, Fuinneamh, Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht, Oideachas, Gnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadais , Gníomhú ar son na hAeráide:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Comhairliúchán poiblí ar an straitéis Eoraip 2020
  Tuilleadh Eolais
 • Margadh inmheánach, Fiontar:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Straitéis an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Freagracht Shóisialta Chorparáideach, 2011-2014: an méid atá curtha i gcrích, na heasnaimh agus na dúshláin atá romhainn
  Tuilleadh Eolais
 • Fostaíocht Comhshaol:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Comhairliúchán a thacóidh leis an meastóireacht ar Chur Chun Feidhme Rialachán Éicilipéid an AE
  Tuilleadh Eolais
 • Ceartas agus Bunchearta:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Comhairliúchán poiblí faoi Rialachán na Bruiséile IIa
  Tuilleadh Eolais
 • Trádáil:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Comhairliúchán poiblí ar líne maidir le cosaint infheistíochta agus réiteach díospóidí idir infheisteoirí agus stáit (RDIS) faoi chuimsiú na Comhpháirtíochta Trasatlantaí Trádála agus Infheistíochta (CTTI)
  Tuilleadh Eolais
 • Iompar:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Comhairliúchán spriocdhírithe ar pháirtithe leasmhara maidir le 'Comhthionscadal píolótach' a bhunú chun tacú leis an Máistirphlean Eorpach um Bainistíocht Aerthráchta a chur chun feidhme
  Tuilleadh Eolais