Navigointipolku

Lisätyökalut

Käynnissä olevat kuulemiset - Sinun äänesi Euroopassa - Euroopan komissio

 • Oikeusasiat ja perusoikeudet:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Julkinen kuuleminen Bryssel IIa -asetuksesta
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Valuuttainstrumentit
  Lisätietoja
 • Verotus:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Kuuleminen EU:n kansalaisten vero-ongelmista rajatylittävässä toiminnassa EU:ssa
  Lisätietoja
 • Verotus:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultaatio rajat ylittävistä perintövero-ongelmista EU:ssa
  Lisätietoja
 • Oikeusasiat ja perusoikeudet:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Kuuleminen: EU:n viiteaineisto yhdennettyjä lastensuojelujärjestelmiä varten
  Lisätietoja
 • Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Vihreä kirja terveysalan mobiilisovelluksista
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Kuuleminen: Eurooppalaisen ammattikortin (EPC) käyttöönotto (sairaanhoitajat, lääkärit, farmaseutit, fysioterapeutit, insinöörit, vuoristo-oppaat ja kiinteistönvälittäjät)
  Lisätietoja
 • Meri- ja kalastusasiat:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Kuuleminen: Kalastus- ja vesiviljelyalan uusi ryhmäpoikkeusasetus – ensimmäinen luonnos
  Lisätietoja
 • Meri- ja kalastusasiat:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Uusi asetus kalastus- ja vesiviljelyalan vähämerkityksisestä tuesta – toinen luonnos
  Lisätietoja
 • Kauppa:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Sijoitussuoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu transatlanttisessa kauppa- ja investointikumppanuudessa
  Lisätietoja
 • Liikenne:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Sidosryhmäkuuleminen – Hiilijalanjäljen mittaamisen yhdenmukaistaminen tavara- ja henkilöliikenteessä Euroopassa
  Lisätietoja
 • Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Lisätietoja
 • Meri- ja kalastusasiat:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Merenpohjan kaivostoimintaa koskeva kuuleminen
  Lisätietoja
 • Energia:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Vuotuisten ensisijaisia aiheita koskevien luettelojen vahvistaminen verkkoja koskevien sääntöjen ja suuntaviivojen laatimiseksi vuodeksi 2015 ja sitä seuraaviksi vuosiksi
  Lisätietoja
 • Energia:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Avoin kuuleminen edistymisestä vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa ja vuoden 2030 energiatehokkuuspolitiikan puitteista
  Lisätietoja
 • Meri- ja kalastusasiat:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka – teknisiä toimenpiteitä koskeva uusi kehys
  Lisätietoja
 • Liikenne:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Sidosryhmäkuuleminen:  Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman täytäntöönpanoa tukeva yhteinen pilottihanke
  Lisätietoja