Navigointipolku

Lisätyökalut

Käynnissä olevat kuulemiset - Sinun äänesi Euroopassa - Euroopan komissio

 • Aluepolitiikka:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuus – Kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman keskeiset piirteet
  Lisätietoja
 • Aluepolitiikka:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Alppien alueen EU-strategia
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Julkinen kuuleminen maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta laajentamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin – Kaikki irti Euroopan perinteisestä osaamisesta
  Lisätietoja
 • Talous- ja rahoitusasiat:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Yritystilastot yhteen kokoava puiteasetus (FRIBS)
  Lisätietoja
 • Sisäasiat:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Direktiivin 2013/36/EU (vakavaraisuusdirektiivi) edellyttämän maakohtaisen raportoinnin mahdolliset taloudelliset seuraukset
  Lisätietoja
 • Tutkimus ja teknologia:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Horisontti 2020 -puiteohjelman työohjelma "Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten" kaudeksi 2016–2017
  Lisätietoja
 • Kilpailu:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Kohti tehokkaampaa EU:n yrityskauppavalvontaa
  Lisätietoja
 • Tutkimus ja teknologia:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Tiede 2.0 – Tiede muutoksessa
  Lisätietoja
 • Yleiset ja institutionaaliset kysymykset:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Julkinen kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta
  Lisätietoja
 • Yleiset ja institutionaaliset kysymykset:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Julkinen kuuleminen sidosryhmien kuulemista koskevista komission ohjeista
  Lisätietoja
 • Yritykset:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Julkinen kuuleminen: Galileon avoimen palvelun avaruussignaali: rajapinnan määrittelyasiakirja (OS SIS ICD)
  Lisätietoja
 • Meri- ja kalastusasiat:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset kalastusmahdollisuudet 2015
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Kuuleminen: kaivannais- ja metsäteollisuusyritysten maakohtaista raportointia koskevat kolmansien maiden vaatimukset ja niiden vastaavuus EU-lainsäädännön kanssa
  Lisätietoja
 • Ympäristö:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Juomaveden laatu EU:ssa
  Lisätietoja
 • Ympäristö:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen nettohävikin välttäminen – tuleva EU-aloite
  Lisätietoja
 • Liikenne:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Yhdistetyt kuljetukset EU:ssa
  Lisätietoja
 • Liikenne:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Sidosryhmäkuuleminen – Lentoturvallisuus ja EASA-asetuksen (yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annettu asetus (EY) N:o 216/2008) mahdollinen tarkistaminen
  Lisätietoja
 • Yritykset:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Markkinoilla olevien nanomateriaalien avoimuuteen liittyvät toimenpiteet
  Lisätietoja
 • Ilmastotoimet:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Päästökauppajärjestelmän (ETS) vuoden 2020 jälkeisen kauden hiilivuotosäännöksiä koskevat sidosryhmäkuulemisen kysymykset
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat, Tutkimus ja teknologia, Työllisyys ja sosiaalipolitiikka, Energia, Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia, Koulutus, Talous- ja rahoitusasiat, Ilmastotoimet:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Julkinen kuuleminen Eurooppa 2020 –strategiasta
  Lisätietoja
 • Sisämarkkinat, Yritykset:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva Euroopan komission strategia 2011–2014: saavutukset, puutteet ja tulevaisuuden haasteet
  Lisätietoja
 • Liikenne:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Sidosryhmäkuuleminen:  Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman täytäntöönpanoa tukeva yhteinen pilottihanke
  Lisätietoja