Sti

Flere værktøjer

Igangværende høringer - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

 • Miljø:
  14.08.2014 – 14.11.2014
  Offentlig høring om EU's ratifikation af Minamatakonventionen om kviksølv
  Flere oplysninger
 • Transport:
  14.08.2014 – 24.10.2014
  Høring vedrørende forslag om at åbne luftfartsmarkedet for fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS eller civile droner)
  Flere oplysninger
 • Indre marked:
  07.08.2014 – 01.11.2014
  Virkningerne af de internationale regnskabsstandarder (IFRS) i EU: offentlig høring
  Flere oplysninger
 • Konkurrence:
  05.08.2014 – 04.11.2014
  Høring om revisionen af gruppefritagelsesforordningen for forsikringssektoren
  Flere oplysninger
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  04.08.2014 – 30.09.2014
  Andet udkast til den nye gruppefritagelsesforordning inden for fiskeri og akvakultur
  Flere oplysninger
 • Miljø:
  30.07.2014 – 07.11.2014
  Offentlig høring om politiske løsningsmodeller for optimering af genanvendelse af vand i EU
  Flere oplysninger
 • Forbrugere:
  29.07.2014 – 30.11.2014
  Grønbog om sikkerhed ved indkvartering af turister
  Flere oplysninger
 • Indre marked:
  25.07.2014 – 31.10.2014
  Offentlig høring om evalueringen af direktivet om handelsagenter (86/653/EØF)
  Flere oplysninger
 • Regionalpolitikken:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Offentlig høring om " Den bymæssige dimension af EU's politikker – centrale elementer i en EU-dagsorden for byerne"
  Flere oplysninger
 • Regionalpolitikken:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Offentlig høring om EU's strategi for Alperegionen
  Flere oplysninger
 • Indre marked:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Offentlig høring om en mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter – den bedste udnyttelse af Europas traditionelle knowhow
  Flere oplysninger
 • Økonomiske og Finansielle Anliggender:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Rammeforordningen om integration af erhvervsstatistikker (FRIBS)
  Flere oplysninger
 • Indre anliggender:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Høring om fornyelsen af strategien for EU’s indre sikkerhed
  Flere oplysninger
 • Indre marked:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Høring om de potentielle økonomiske konsekvenser af landespecifik indberetning efter direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet eller CRD)
  Flere oplysninger
 • Forskning og teknologi:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Offentlig høring om Horisont 2020, "Videnskab med og for samfundet"-arbejdsprogrammet 2016-2017
  Flere oplysninger
 • Konkurrence:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  Et skridt på vejen mod mere effektiv fusionskontrol i EU
  Flere oplysninger
 • Forskning og teknologi:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Offentlig høring om “Science 2.0”: Videnskab i overgang
  Flere oplysninger
 • Almindelige og institutionelle anliggender:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Offentlig høring om revisionen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser
  Flere oplysninger
 • Almindelige og institutionelle anliggender:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Offentlig høring om Kommissionens retningslinjer for høring af interesserede parter
  Flere oplysninger
 • Erhvervspolitik:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Offentlig høring om interfacekontroldokumentet for signaler i rummet fra Galileos åbne tjeneste (OS SIS ICD)
  Flere oplysninger
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Fiskerimuligheder for 2015 ifølge den fælles fiskeripolitik
  Flere oplysninger
 • Indre marked:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Offentlig høring om tredjelandsordningers ækvivalens hvad angår landeopdelt rapportering inden for udvindings- og skovbrugsindustrien
  Flere oplysninger
 • Miljø:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvaliteten af drikkevand i EU
  Flere oplysninger
 • Miljø:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Offentlig høring om det kommende EU-initiativ om et nettotab på nul procent af biodiversitet og økosystemtjenester
  Flere oplysninger
 • Transport:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Høring om et politikinitiativ inden for luftfartssikkerhed og en eventuel revision af forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur
  Flere oplysninger
 • Forskning og teknologi, Indre marked, Energi, Beskæftigelse og sociale anliggender, Uddannelse, Økonomiske og Finansielle Anliggender, Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Klimaindsats:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Offentlig høring om Europa 2020-strategien
  Flere oplysninger
 • Transport:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Målrettet høring af interessenter om etablering af et “fælles pilotprojekt” til støtte for gennemførelsen af den overordnede plan for det europæiske lufttrafikstyringssystem
  Flere oplysninger