Cesta

Další nástroje

Probíhající konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

 • Spravedlnost a základní práva:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Veřejná konzultace týkající se nařízení Brusel IIa
  Další informace
 • Vnitřní trh:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konzultace o finančních nástrojích devizového trhu
  Další informace
 • Daně:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU
  Další informace
 • Daně:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultace o daňových překážkách v případě přeshraniční dědictví v rámci EU
  Další informace
 • Spravedlnost a základní práva:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Veřejná konzultace týkající se pokynů EU pro integrované systémy ochrany dětí
  Další informace
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zelená kniha o mobilním zdravotnictví
  Další informace
 • Vnitřní trh:
  07.04.2014 – 02.06.2014
  Konzultace týkající se zavedení Evropského profesního průkazu pro zdravotní sestry a ošetřovatele, lékaře, farmaceuty, fyzioterapeuty, inženýry, horské průvodce a obchodníky s nemovitostmi
  Další informace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konzultace týkající se prvního návrhu nového nařízení o blokových výjimkách vztahujícího se na odvětví rybolovu a akvakultury
  Další informace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Druhý návrh nového nařízení de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury
  Další informace
 • Obchod:
  27.03.2014 – 03.07.2014
  Online veřejná konzultace o ochraně investic a urovnávání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP)
  Další informace
 • Doprava:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě
  Další informace
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Trusted Cloud Europe Survey
  Další informace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  17.03.2014 – 16.06.2014
  Konzultace ohledně těžby z mořského dna
  Další informace
 • Energie:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2015 a následující roky
  Další informace
 • Energie:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Otevřená konzultace o pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030
  Další informace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Nový rámec pro technická opatření reformované společné rybářské politiky
  Další informace
 • Doprava:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz
  Další informace