Cesta

Další nástroje

Probíhající konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

 • Regionální politika:
  18.07.2014 – 26.09.2014
  Konzultace ohledně "Městská dimenze politik EU – hlavní aspekty městské agendy EU"
  Další informace
 • Regionální politika:
  16.07.2014 – 15.10.2014
  Konzultace ohledně strategie EU pro alpský region
  Další informace
 • Vnitřní trh:
  15.07.2014 – 28.10.2014
  Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how
  Další informace
 • Hospodářské a finanční věci:
  15.07.2014 – 07.10.2014
  Rámcové nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)
  Další informace
 • Vnitřní věci:
  14.07.2014 – 03.10.2014
  Konzultace ohledně nové strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie
  Další informace
 • Vnitřní trh:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Public Consultation on the potential economic consequences of country-by-country reporting under Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive or CRD)
  Další informace
 • Výzkum a technologie:
  11.07.2014 – 12.10.2014
  Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020
  Další informace
 • Hospodářská soutěž:
  09.07.2014 – 03.10.2014
  (Bílá kniha o) Zefektivnění kontroly spojování podniků v EU
  Další informace
 • Výzkum a technologie:
  03.07.2014 – 30.09.2014
  Veřejná konzultace týkající se iniciativy„Věda 2.0“: věda v období změn
  Další informace
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  01.07.2014 – 30.09.2014
  Veřejná konzultace o revizi pokynů k posuzování dopadů
  Další informace
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  30.06.2014 – 30.09.2014
  Veřejná konzultace týkající se pokynů Komise ke konzultacím se zainteresovanými stranami
  Další informace
 • Podniky:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Veřejná konzultace ohledně dokumentu pro kontrolu rozhraní vesmírných signálů v rámci otevřené služby Galilea (OS SIS ICD)
  Další informace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  27.06.2014 – 30.09.2014
  Rybolovná práva na rok 2015 v rámci společné rybářské politiky
  Další informace
 • Vnitřní trh:
  25.06.2014 – 10.10.2014
  Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu
  Další informace
 • Životní prostředí:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvalita pitné vody v EU
  Další informace
 • Životní prostředí:
  05.06.2014 – 17.10.2014
  Veřejná konzultace ohledně budoucí iniciativy EU týkající se nulového čistého úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb
  Další informace
 • Doprava:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinovaná doprava v EU
  Další informace
 • Doprava:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
  Další informace
 • Podniky:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu
  Další informace
 • Boj proti změně klimatu:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020
  Další informace
 • Vnitřní trh, Výzkum a technologie, Zaměstnanost a sociální věci, Energie, Komunikační sítě, obsah a technologie, Mládež, Hospodářské a finanční věci, Boj proti změně klimatu:
  05.05.2014 – 31.10.2014
  Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020
  Další informace
 • Vnitřní trh, Podniky:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Strategie Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy
  Další informace
 • Doprava:
  12.12.2013 – 14.02.2015
  Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz
  Další informace