Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

2014 - Konsultazzjonijiet Magħluqa - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. qabel »
 • Trasport:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Trasport ikkombinat fl-UE
 • Suq intern, Intrapriża:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  L-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) 2011-2014: kisbiet, nuqqasijiet u sfidi fil-ġejjieni
 • Intrapriża:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konsultazzjoni dwar il-miżuri ta' trasparenza għan-nanomaterjali fis-suq
 • Azzjoni dwar il-klima:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Mistoqsijiet għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessanti dwar id-dispożizzjonijiet tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karbonju ta’ wara l-2020 tas-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet (ETS)
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-Regolament Brussell IIa
 • Ambjent:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konsultazzjoni li tappoġġja l-evalwazzjoni tal-Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Ekotikketta tal-UE
 • Suq intern:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Konsultazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kontribuzzjonijiet tal-istituzzjonijiet għall-arranġamenti ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni
 • Kummerċ:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Konsultazzjoni pubblika onlajn dwar il-protezzjoni tal-investiment u  s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat (ISDS) fis-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)
 • Tassazzjoni:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultazzjoni dwar problemi marbuta mat-taxxa li jiffaċċjaw iċ-ċittadini tal-UE meta jkollhom attivajiet minn fruntiera għal oħra fl-UE
 • Tassazzjoni:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultazzjoni dwar il-problemi tat-taxxa tas-suċċessjoni transfruntiera fl-UE
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Gwida tal-UE għal integrazzjoni tas-Sistemi ta' Protezzjoni tat-Tfal
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Green Paper dwar l-mHealth
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Konsultazzjoni dwar it-tħaffir f'qiegħ il-baħar
 • Trasport:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konsultazzjoni għall-partijiet interessati dwar il-promozzjoni tal-iżvilupp ta' miżuri armonizzati għall-marka tal-karbonju għas-servizzi tat-trasport kemm tal-merkanzija kif ukoll tal-passiġġieri fl-Ewropa
 • Suq intern:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Konsultazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-Karta Professjonali Ewropea (KPE) għall-infermiera, it-tobba, il-farmaċisti, il-fiżjoterapisti, l-inġiniera, il-gwidi tal-muntanji u l-aġenti tal-proprjetà
 • Kummerċ, Suq intern:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Konsultazzjoni dwar il-protezzjoni u l-infurzar tad-Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali barra l-UE
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konsultazzjoni dwar l-ewwel abbozz tar-Regolament għal Eżenzjoni ta' Kategorija l-ġdid applikabbli għas-settur tas-sajd u l-akkwakultura
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  It-tieni abbozz tar-regolament il-ġdid de minimis fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Qafas ġdid għall-miżuri tekniċi fil-Politika Komuni tas-Sajd riformata
 • Enerġija:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  L-istabbiliment tal-listi annwali ta' prijoritajiet għall-iżvilupp tal-kodiċi tan-netwerk u l-linji gwida għall-2015 u lil hinn.
 • Suq intern:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konsultazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji tal-kambju
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Stħarriġ dwar Trusted Cloud Europe
 • Enerġija:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Konsultazzjoni miftuħa dwar il-progress lejn l-objettiv tal-effiċjenza fl-enerġjia tal-2020 u tal-qafas ta' politika dwar l-effiċjenza fl-enerġija tal-2030
 • Enerġija:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Fis-suq tal-enerġija għall-konsumaturi
 • Edukazzjoni:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar "Żona Ewropea tal-Ħiliet u l-Kwalifiki"
 • Ambjent:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Konsultazzjoni dwar l-approċċ tal-UE kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi
 • Trasport:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Skema ta' finanzjament li tappoġġa servizzi tat-trasport tal-merkanzija sostenibbli u effiċjenti
 • Kompetizzjoni:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 906/2009 dwar il-Konsorzji tat-Trasport bil-Baħar fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni
 • Intrapriża:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Konsultazzjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-faċilitajiet tat-trattament tal-iskart
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru .../... ta’ XXXli jiddikjara ċertu kategoriji ta' għajnuna fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija u f'żoni rurali kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 – ABBOZZ –
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Abozz tal-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat għas-settur tal-agrikoltura u tal-forestrija u għaż-żoni rurali 2014 sa 2020
 • Intrapriża:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Konsultazzjoni dwar l-informazzjoni mogħtija lill-konsumaturi dwar il-karatteristiċi tal-prodotti tal-għamara
 • Intrapriża:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Konsultazzjoni dwar it-Turiżmu tal-Ewropa fil-futur
 • Intrapriża:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar qafas regolatorju u amministrattiv dwar in-negozju fil-qasam tat-turiżmu, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u partijiet interessati oħrajn fit-turiżmu fl-UE
 • Kompetizzjoni:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Konsultazzjoni dwar l-Avviż dwar in-nozzjoni tal-għajnuna mill-Istat
 • Trasport:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Il-provvediment ta' servizzi ta' informazzjoni dwar it-traffiku f'ħin reali mal-UE kollha skont id-Direttiva 2010/40/UE
 • Suq intern:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Konsultazjoni pubblika dwar ir-revizjoni tal-politika ta’ l-UE fuq id-drittijiet tal-awtur
 • Saħħa pubblika:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar is-sikurezza tal-pazjenti u l-kwalità tal-kura
 • Kompetizzjoni:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Abbozz ta' Komunikazzjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta' proġetti importanti ta' interess komuni Ewropew
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-Linji Gwida ta' Evalwazzjoni tal-Kummissjoni
 • Ambjent:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Konsultazzjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Infrastruttura għall-Informazzjoni Spazjali fil-Komunità Ewropea – Id-Direttiva INSPIRE (2007/2/KE)
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-regolament ġdid de minimis fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Lejn l-implimentazzjoni ta' Standards tal-Kontabilità għas-Settur Pubbliku Ewropew (EPSAS) għall-Istati Membri tal-UE – Konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-prinċipji u l-istrutturi ta' governanza tal-EPSAS
 • Kompetizzjoni:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Konsultazzjoni dwar l-abbozz ta' Qafas tal-Unjoni għall-Għajnuna mill-Istat għar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni
 • Tassazzjoni:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  VAT - Revizjoni tal-ligi ezistenti tal-VAT li tikkoncerna lill-korpi rregolati mid-dritt pubbliku kif ukoll ezenzjonijiet ta' taxxa fl-interess pubbliku
 • Kompetizzjoni:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Abbozz ta' linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat lill-ambjent u l-enerġija għall-2014-2020
 • Konsumaturi:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Analiżi mill-ġdid tar-Regolament ta’ Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur
 • Kompetizzjoni:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Konsultazzjoni dwar abbozz ta' Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (GBER) dwar miżuri tal-għajnuna mill-Istat
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-bijoteknoloġija
 • Trasport:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Konsultazzjoni mal-partijiet interessati fil-mira dwar ix-xejriet u l-prospetti fl-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fit-trasport
 • Enerġija:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Evalwazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tikketti tal-Enerġija u ċerti aspetti tad-Direttiva tal-Ekodisinn – mistoqsijiet addizzjonali dwar l-użu tal-fattur tal-enerġija primarja
 • Intrapriża:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar sistema ta' tikketti ta' awtentiċità għall-prodotti tal-ġilda fil-livell tal-UE
 • Kompetizzjoni:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat permezz ta' valutazzjoni aħjar
 • Affarijiet interni:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Dibattitu dwar il-ġejjieni tal-politiki tal-Affarijiet Interni
 • Trasport:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Proposta għal ħarsien imtejjeb kontra l-prattiċi ta' sussidjar u pprezzar mhux ġusti li jikkawżaw dannu lill-linji tal-ajru fl-UE f'dik li hija provvista ta' servizzi tal-ajru minn pajjiżi barra l-UE
 • Intrapriża:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Konsultazzjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi "LDAPv3" Lightweight Directory Access Protocol version 3 tal-ICT għar-referenza fl-akkwist pubbliku
 • Intrapriża:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konsultazzjoni dwar  l-Ispeċifikazzjoni Teknika DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM)
 • Intrapriża:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konsultazzjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi "IPv6" tal-ICT għar-referenza fl-akkwist pubbliku
 • Intrapriża:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konsultazzjoni dwar ECMA-402 (L-ewwel edizzjoni) ECMAScript Internationalization API Specification (Diċembru 2012)
 • Intrapriża:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konsultazzjoni dwar Extensible Markup Language (XML) prodott minn World Wide Web Consortium (W3C) għar-referenza fl-akkwist pubbliku
 • Intrapriża:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konsultazzjoni dwar Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) minn Internet Engineering Task Force (IETF) għar-referenza fl-akkwist pubbliku
 • Saħħa pubblika:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Konsultazzjoni dwar il-linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-format u l-kontenut ta' pjanijiet ta' investigazzjoni pedjatrika