Navigációs útvonal

További eszközök

2014 - Lezárult konzultációk - Az Ön hangja Európában - Európai Bizottság

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. korábbi évek »
 • Jogérvényesülés és alapvető jogok:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Nyilvános konzultáció a Brüsszel IIa.
 • Környezetvédelem:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konzultáció az uniós ökocímkéről szóló rendelet végrehajtásáról
 • Belső piac:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Európai bizottsági konzultáció a hitelintézeteknek a szanálásfinanszírozási rendszerekhez való hozzájárulásáról
 • Kereskedelem:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Online nyilvános konzultáció a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló jövőbeli megállapodásnak a beruházásvédelemre, illetve a beruházó és az állam közötti vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseiről
 • Adózás:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultáció az Unió más tagállamában tevékenységet folytató uniós polgárok adózási problémáiról
 • Adózás:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultáció az Európai Unión belüli, határon átnyúló öröklés adóztatásával összefüggésben felmerülő problémákról
 • Jogérvényesülés és alapvető jogok:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Nyilvános konzultáció az integrált gyermekvédelmi rendszerekre vonatkozó uniós iránymutatásról
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zöld könyv az m-egészségügyről
 • Tengerügy és halászat:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Konzultáció a tengerfenéki bányászatról
 • Közlekedés:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konzultáció az érdekelt felekkel az európai teher- és személyszállítási szolgáltatások szénlábnyomának megállapítására vonatkozó harmonizált intézkedések kidolgozásának előmozdításáról
 • Belső piac:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Konzultáció az ápolóknak, orvosoknak, gyógyszerészeknek, gyógytornászoknak, mérnököknek, hegyi vezetőknek és ingatlanügynököknek szóló európai szakmai kártya (EPC) bevezetéséről
 • Kereskedelem, Belső piac:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Konzultáció a szellemitulajdon-jogok védelméről és érvényesítéséről az unión kívül
 • Tengerügy és halászat:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konzultáció a halászati és az akvakultúra-ágazatra alkalmazandó új csoportmentességi rendelet első tervezetéről
 • Tengerügy és halászat:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó új rendelet második tervezete
 • Tengerügy és halászat:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  A megreformált közös halászati politika céljait szolgáló technikai intézkedések új keretei
 • Energia:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák létrehozása 2015-ra és az azt követő évekre vonatkozóan
 • Belső piac:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konzultáció a devizában denominált pénzügyi eszközökről
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Felmérés a Trusted Cloud Europe javaslatról
 • Energia:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Nyilvános konzultáció a 2020-ra vonatkozó energiahatékonysági célkitűzés megvalósítása terén tett előrelépésről és a 2020–2030-as időszakra szóló energiapolitikai keretről
 • Energia:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  A lakossági energiapiacon
 • Oktatás:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Nyilvános konzultáció a készségek és képesítések európai térségéről
 • Környezetvédelem:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Konzultáció a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről
 • Közlekedés:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Új finanszírozási rendszer a fenntartható és hatékony árufuvarozási szolgáltatások támogatására
 • Versenypolitika:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  A Bizottság rendelettervezete a vonalhajózási konzorciumokról szóló 906/2009/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról
 • Vállalkozáspolitika:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Konzultáció a hulladékkezelő létesítmények tanúsításáról
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  A BIZOTTSÁG .../.../EU RENDELETE (XXX)az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról, továbbá az 1857/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről – TERVEZET –
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Európai uniós iránymutatástervezet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról, 2014-2020
 • Vállalkozáspolitika:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Konzultáció a bútoripari termékek jellemzőivel kapcsolatban a fogyasztóknak szolgáltatott információkról
 • Vállalkozáspolitika:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Konzultáció az európai idegenforgalom jövőjéről
 • Vállalkozáspolitika:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Nyilvános konzultáció a turisztikai vállalkozásokra, az illetékes közigazgatási szervekre és az idegenforgalmi ágazat más szereplőire vonatkozó európai uniós szabályozási és igazgatási keretrendszerről
 • Versenypolitika:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Konzultáció az állami támogatás fogalmáról szóló közleményről
 • Közlekedés:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások (2010/40/EU irányelv)
 • Belső piac:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Nyilvános konzultáció az EU szerzői jogi szabályainak felülvizsgálatáról
 • Egészségügy:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Nyilvános konzultáció a betegbiztonságról és az egészségügyi ellátás minőségéről
 • Versenypolitika:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Közleménytervezet a közös európai érdeket szolgáló, fontos projektek állami támogatásáról
 • Általános és intézményi ügyek:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Konzultáció a Bizottság értékelési iránymutatásainak tervezetéről
 • Környezetvédelem:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Konzultáció az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról
 • Tengerügy és halászat:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Nyilvános konzultáció a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó új rendeletről
 • Gazdaság és pénzügyek:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Úton az európai költségvetési számviteli standardok (EPSAS) tagállami megvalósítása felé – Nyilvános konzultáció az EPSAS jövőbeli irányítási elveiről és struktúráiról
 • Versenypolitika:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Konzultáció a kutatáshoz, a fejlesztéshez és az innovációhoz nyújtott állami támogatásokra vonatkozó európai uniós keretrendszer tervezetéről
 • Adózás:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  HÉA - A közjogi szervekre, illetve a közhasznú tevékenységek adómentességére vonatkozó hatályos HÉA-szabályozás felülvizsgálata
 • Versenypolitika:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Iránymutatás-tervezet a 2014¬–2020-as időszakra a környezetvédelem és az energiaipar állami támogatásáról
 • Fogyasztói ügyek:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálata
 • Versenypolitika:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Konzultáció az állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet tervezetéről
 • Tengerügy és halászat:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Nyilvános konzultáció a tengeri biotechnológiáról
 • Közlekedés:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Célzott konzultáció az érdekelt felekkel a közlekedési ágazatbeli munkahelyekkel és munkafeltételekkel kapcsolatos tendenciákról és kilátásokról
 • Energia:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Az energiacímkézési irányelv és a környezetbarát tervezésről szóló irányelv egyes aspektusainak értékelése – kiegészítő kérdések a primerenergia-tényező alkalmazásával kapcsolatban
 • Vállalkozáspolitika:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Konzultáció az az érdekelt felekkel a bőr valódiságára vonatkozó EU-szintű címkézési rendszer bevezetéséről
 • Versenypolitika:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Az állami támogatások korszerűsítése az értékelés javítása révén
 • Belügy:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Vita a belügyekkel kapcsolatos szakpolitikák jövőjéről
 • Közlekedés:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Javaslat az EU- tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében az uniós légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelem javítására
 • Vállalkozáspolitika:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Konzultáció a közbeszerzések során hivatkozásként felhasználható, könnyű címtárelérési protokoll elnevezésű IKT műszaki előírások 3-as verziójáról (LDAPv3)
 • Vállalkozáspolitika:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultáció a DomainKeys Identified Mail (DKIM) aláírások műszaki előírásairól
 • Vállalkozáspolitika:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultáció az „IPv6” IKT műszaki előírások közbeszerzési eljárásokban való felhasználás (hivatkozás) céljából történő elismeréséről
 • Vállalkozáspolitika:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultáció a nemzetköziesítést támogató ECMAScript alkalmazási program interfész műszaki előírásáról (ECMA-402, 1. kiadás, 2012. december)
 • Vállalkozáspolitika:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultáció a World Wide Web Consortium (W3C) által előállított XML (bővíthető jelölőnyelv) közbeszerzésekben hivatkozásként történő felhasználásáról
 • Vállalkozáspolitika:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultáció a Tartománynévrendszer biztonsági kiterjesztése (DNSSEC) néven az Internet Engineering Task force által kibocsátott műszaki előírások közbeszerzési eljárásokban való hivatkozás céljából történő elismeréséről
 • Egészségügy:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Konzultáció a gyermekgyógyászati vizsgálati terv formájáról és tartalmáról szóló bizottsági iránymutatásokról