Navigacijski put

Dodatni alati

Zaključena savjetovanja: 2014 - Vaš glas u Europi

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. prije »
 • Promet:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinirani prijevoz u EU-u
 • Unutarnje tržište, Poduzetništvo:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Strategija Europske komisije o društvenoj odgovornosti poduzeća (DOP) 2011. – 2014.: postignuća, nedostatci i budući izazovi
 • Poduzetništvo:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Savjetovanje o mjerama transparentnosti za nanomaterijale na tržištu
 • Klimatska politika:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Pitanja za savjetovanje s dionicima o odredbama o premještaju emisija CO2 u okviru sustava za trgovanje emisijskim jedinicama (ETS) nakon 2020
 • Pravosuđe i temeljna prava:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Javna rasprava o Uredbi Bruxelles II.a
 • Okoliš:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Savjetovanje za potporu ocjenjivanju provedbe Uredbe o znaku zaštite okoliša EU-a. Okoliš, politika proizvoda
 • Unutarnje tržište:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Savjetovanje Europske komisije o doprinosima institucija mehanizmima financiranja rješavanja
 • Trgovina:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Javno savjetovanje na internetu o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države (ISDS) u okviru Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP).
 • Oporezivanje:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Savjetovanje o poreznim problemima s kojima se suočavaju građani EU-a pri obavljanju prekograničnih aktivnosti u EU-u
 • Oporezivanje:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Javna rasprava o poreznim problemima u slučaju prekograničnog nasljedstva u EU-u
 • Pravosuđe i temeljna prava:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Javno savjetovanje o smjernicama EU-a za integrirane sustave za zaštitu djece
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zelena knjiga o m-zdravstvu
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Savjetovanje o podmorskom rudarstvu
 • Promet:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Savjetovanje dionika o promicanju izrade usklađenih mjera za izračunavanje ugljičnog otiska usluga prijevoza robe i putnika u Europi
 • Unutarnje tržište:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Savjetovanje o uvođenju europske strukovne iskaznice (ESI) za medicinske sestre, liječnike, ljekarnike, fizioterapeute, inženjere, gorske vodiče i posrednike u trgovini nekretninama
 • Trgovina, Unutarnje tržište:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Savjetovanje o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva izvan EU-a
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Savjetovanje o prvom nacrtu nove Uredbe o skupnom izuzeću koja se primjenjuje na sektor ribarstva i akvakulture>
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Drugi nacrt nove uredbe o potporama male vrijednosti u sektoru ribarstva i akvakulture
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Novi okvir za tehničke mjere u reformiranoj zajedničkoj ribarstvenoj politici
 • Energetika:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Uspostava godišnjih popisa prioriteta za razvoj mrežnih kodeksa i smjernica za 2015. i razdoblje nakon toga
 • Unutarnje tržište:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Savjetovanje o financijskim instrumentima u devizama
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Anketa o Trusted Cloud Europe
 • Energetika:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Otvoreno savjetovanje o napretku u smjeru cilja energetske učinkovitosti za 2020. i političkom okviru za energetsku učinkovitost za 2030.
 • Energetika:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Tržište električne energije za sektor maloprodaje
 • :
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Javno savjetovanje o „Europskom području vještina i kvalifikacija”
 • Okoliš:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Savjetovanje o pristupu EU-a suzbijanju krijumčarenja divljim biljnim i životinjskim vrstama
 • Promet:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Program financiranja za podupiranje održivih i učinkovitih usluga prijevoza tereta
 • Tržišno natjecanje:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Nacrt Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 906/2009 o konzorcijima u linijskom pomorskom prometu u pogledu razdoblja njezine primjene
 • Poduzetništvo:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Savjetovanje o certificiranju objekata za obradu otpada
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  UREDBA KOMISIJE (EU) br. .../.. оd XXXo ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima sukladnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1857/2006 – NACRT –
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Nacrt smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima u razdoblju od 2014. do 2020.
 • Poduzetništvo:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Savjetovanje o informacijama za potrošače u vezi sa značajkama pokućstva
 • Poduzetništvo:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Savjetovanje o europskom turizmu budućnosti
 • Poduzetništvo:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Otvoreno savjetovanje o regulatornom i administrativnom okviru za turistička poduzeća, javnu upravu i ostale zainteresirane strane u turizmu u EU-u
 • Tržišno natjecanje:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Savjetovanje o Obavijesti u pogledu pojma državne potpore
 • Promet:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu u skladu s Direktivom 2010/40/EU
 • Unutarnje tržište:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Javna rasprava o reviziji pravila EU o autorskim pravima
 • Javno zdravlje:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Javno savjetovanje o sigurnosti pacijenata i kvaliteti zdravstvene skrbi
 • Tržišno natjecanje:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Nacrt Komunikacije o državnim potporama za promicanje važnih projekata od zajedničkog europskog interesa
 • :
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Savjetovanje o nacrtu smjernica Komisije za evaluaciju
 • Okoliš:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Savjetovanje o Provedbi infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici - Direktiva INSPIRE (2007/2/EZ)
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Javno savjetovanje o novoj Uredbi o potporama male vrijednosti u sektoru ribarstva i akvakulture
 • :
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Ususret provedbi europskih računovodstvenih standarda u javnom sektoru (EPSAS) za države članice EU-a – Javno savjetovanje o budućnosti upravljačkih načela i struktura primjenjivih na EPSAS
 • Tržišno natjecanje:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Savjetovanje o nacrtu Okvira Unije za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Oporezivanje:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  PDV - Pregled postojećeg zakonodavstva iz područja PDV-a za javna tijela i porezna izuzeća u javnom interesu
 • Tržišno natjecanje:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Nacrt smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energetiku u razdoblju 2014. – 2020.
 • Potrošači:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Revizija Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača
 • Tržišno natjecanje:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Savjetovanje o nacrtu Opće uredbe o skupnom izuzeću za mjere državne potpore
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Javno savjetovanje o morskoj biotehnologiji
 • Promet:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Ciljano savjetovanje s dionicima o trendovima i izgledima u pogledu zapošljavanja i uvjeta rada u prometnom sektoru
 • Energetika:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Ocjenjivanje Direktive o označivanju energetske učinkovitosti i nekih aspekata Direktive o ekološkom dizajnu – dodatna pitanja o uporabi faktora primarne energije
 • Poduzetništvo:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Savjetovanje dionika o sustavu označivanja izvornosti kože na razini EU-a
 • Tržišno natjecanje:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Modernizacija državnih potpora s pomoću bolje procjene
 • Unutarnji poslovi:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Rasprava o budućnosti politike unutarnjih poslova
 • Promet:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Prijedlog za bolju zaštitu od prakse subvencioniranja i nepoštenog određivanja cijena koja uzrokuje štetu zračnim prijevoznicima iz EU-a koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice EU-a
 • Poduzetništvo:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Savjetovanje o tehničkim IKT specifikacijama protokola LDAPv3 (Lightweight Directory Access - 3. verzija) u svrhu upućivanja u okviru javne nabave
 • Poduzetništvo:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Savjetovanje o tehničkim specifikacijama sustava DKIM (DomainKeys Identified Mail) za provjeru potpisa pošte
 • Poduzetništvo:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Savjetovanje o tehničkim IKT specifikacijama protokola IPv6 u svrhu upućivanja u okviru javne nabave
 • Poduzetništvo:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Savjetovanje o normi ECMA-402 (1. izdanje, prosinac 2012.) „Specifikacija internacionalizacije sučelja za programiranje aplikacija ECMAScript”
 • Poduzetništvo:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Savjetovanje o specifikacijama XML-u (Extensible Markup Language) koje je konzorcij W3C (World Wide Web Consortium) izradio za potrebe postupaka javne nabave
 • Poduzetništvo:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Savjetovanje o specifikacijama DNSSEC-u (Domain Name System Security Extensions) koje je Radna skupina za internetski inženjering (IETF) izradila za potrebe postupaka javne nabave
 • Javno zdravlje:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Savjetovanje u vezi sa Smjernicama Komisije o obliku i sadržaju planova pedijatrijskih ispitivanja