Navigacijska pot

Dodatna orodja

2013 - Zaključena posvetovanja - Vaš glas v Evropi - Evropska komisija

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. prej »
 • Notranji trg:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Kolektívne financovanie v EÚ – aká je pridaná hodnota potenciálnych krokov zo strany Únie?
 • Konkurenca:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Osnutek smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah
 • Okolje:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Posvetovanje o vzpostavitvi količinskega cilja zmanjševanja odpadkov v morju
 • Okolje, Podjetja:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Javno posvetovanje o akcijskem načrtu ekološkega gospodarstva za MSP
 • Regionalna politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Posvetovanje o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo
 • Okolje:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Trajnostna raba fosforja
 • Energetika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Ocena direktive o energijskem označevanju in nekaterih vidikov direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Posvetovanje o smernicah glede priporočenih standardnih dovoljenj, naborov podatkov in zaračunavanja za ponovno uporabo informacij javnega sektorja
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Posvetovanje o osnutku uredbe o skupinskih izjemah v sektorju kmetijstva in gozdarstva ter na podeželskih območjih
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Posvetovanje o pregledu programa POSEI
 • Konkurenca:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Zahtevek za informacije: Razpoložljivost kratkoročnega zavarovanja izvoznih kreditov za  izvoz v Grčijo
 • Podjetja:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Javno posvetovanje o „doživljajskem gospodarstvu“, ki postaja nova gospodarska panoga
 • Promet:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktiva 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov
 • Promet:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Dostop do večmodalnih prometnih in potovalnih informacij v Evropski uniji
 • Okolje:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Posvetovanje o ponovnem pregledu Prilog I in II direktive o varstvu podzemne vode (2006/118/ES)
 • Energetika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Zavarovanje in odškodnina za škodo, ki jo povzročijo nesreče v jedrskih elektrarnah (jedrska odgovornost)
 • Okolje:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije, ki ga Evropska unija predloži sekretariatu Konvencije
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Posvetovanje o novem evropskem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij, glavnih izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost
 • Konkurenca:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Predlog za revizijo varnega pristana za sporazume manjšega pomena (obvestilo o pravilu de minimis)
 • Promet:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Učinkovito zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo tovorni vagoni, v Evropski uniji
 • Okolje:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Posvetovanje o trajnostnih zgradbah
 • Okolje:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Posvetovanje o trajnosti prehranjevalnega sistema
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Priprave na popolno konvergenco avdiovizualnega sveta: rast, ustvarjanje, vrednote
 • Konkurenca:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Osnutek smernic glede državne pomoči letališčem in letalskim družbam
 • Okolje:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Dostop do sodnega varsta v okoljskih zadevah – možnosti izboljšanja dostopa na ravni držav članic
 • Promet:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Posvetovanje z deležniki o predlogu za usklajen pristop EU v zvezi z raziskavami in inovacijami v železniškem sektorju v okviru programa Obzorje 2020 in podpori dokončnemu oblikovanju enotnega evropskega železniškega območja
 • Konkurenca:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Posvetovanje o osnutku smernic Unije o državni pomoči za spodbujanje financiranja tveganih naložb
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Posvetovanje o malem priobalnem ribolovu z visečimi mrežami
 • Notranji trg:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Delniške družbe/družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Posvetovanje o uvajanju skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva EU
 • Okolje:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Posvetovanje o spremembi prilog k uredbi REACH v zvezi z nanomateriali
 • Ukrepi za podnebje:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Posvetovanje o političnih možnostih za tržne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali vpliv mednarodnega letalstva na podnebne spremembe
 • Konkurenca:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Za učinkovitejši nadzor EU nad združitvami podjetij
 • Okolje:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Pregled evropskih ciljev na področju ravnanja z odpadki
 • Konkurenca:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Posvetovanje o dodatnih kategorijah za revidirani osnutek uredbe o splošnih skupinskih izjemah za ukrepe državne pomoči (GBER II)
 • Trgovina:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Javno posvetovanje o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)
 • Ukrepi za podnebje:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Posvetovanje o metodologiji za sklep Komisije o določitvi seznama sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO₂, za obdobje 2015–2019
 • Zaposlovanje in socialne zadeve:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Verejná konzultácia o novom politickom rámci EÚ pre oblasť zdravia a bezpečnosti pri práci
 • Notranji trg:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Zavarovanje za zagotavljanje storitev v drugi državi članici
 • Notranji trg:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Evropski sistem finančnega nadzora
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Morebitni ponovni pregled uredbe o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti
 • Potrošniki:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Varstvo potrošnikov pri pokojninskih proizvodih tretjega stebra
 • Notranji trg:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Posvetovanje o Zeleni knjigi o zavarovanju pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek
 • Trgovina:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Javno posvetovanje o prihodnjih naložbenih odnosih med EU in Mjanmarom
 • Podjetja:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Javno posvetovanje o aplikacijah satelitskih navigacijskih programov EU (Galileo in EGNOS)
 • Notranji trg:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Strukturna reforma bančnega sektorja EU
 • Energetika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Okvir podnebne in energetske politike do 2030
 • Konkurenca:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Posvetovanje o osnutku uredbe o splošnih skupinskih izjemah pri ukrepih državne pomoči
 • Konkurenca:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Ocena državne pomoči za filmska in druga avdiovizualna dela
 • Ukrepi za podnebje:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Posvetovanje o mednarodnem sporazumu o podnebnih spremembah 2015: mednarodna podnebna politika po letu 2020
 • Trgovina:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Javno posvetovanje o morebitni pobudi EU za odgovorno pridobivanje rudnin iz konfliktnih in zelo tveganih območij
 • Notranji trg:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Posvetovanje o zeleni knjigi o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva
 • Promet:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Priznavanje in posodobitev poklicnih kvalifikacij za plovbo po celinskih vodah
 • Konkurenca:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Nadzor združitev v EU – osnutek spremembe poenostavljenega postopka in izvedbene uredbe o združitvah
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Pravni instrumenti državne pomoči v ribiškem sektorju
 • Notranje zadeve:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Skupni pristop k zmanjševanju škode zaradi uporabe strelnega orožja v kriminalne namene v EU
 • Notranje zadeve:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Izboljšanje postopkov za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje na schengenskem območju
 • Podjetja:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Posvetovanje o vzajemnih družbah; rezultati študije o trenutnem stanju in obetih za prihodnost vzajemnih družb v Evropi
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Javno posvetovanje o neodvisnosti avdiovizualnih regulatornih organov
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Javno posvetovanje o neodvisnem poročilu skupine na visoki ravni o svobodi medijev in pluralizmu
 • Podjetja:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Javno posvetovanje o certificiranju naprav za varnostni pregled na letališčih
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Javno posvetovanje o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
 • Okolje:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Javno posvetovanje o zeleni knjigi o odpadkih iz plastičnih mas
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Posvetovanje o boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU
 • Okolje:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Pregled pravnega okvira EU za okoljske inšpekcije
 • Promet:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Javno posvetovanje o potrdilih o oprostitvi obvezne pilotaže v Evropski uniji
 • Konkurenca:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Pregled pravil za oceno licenčnih sporazumov o prenosu tehnologije
 • Obdavčenje:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Evropski kodeks za davkoplačevalce
 • Obdavčenje:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Uporaba davčne identifikacijske številke EU (TIN)
 • Konkurenca:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Osnutek uredbe o pomoči nizkih vrednosti (uredba o državni pomoči de minimis)
 • Energetika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Vzpostavitev letnih prednostnih seznamov za pripravo omrežnih kodeksov in smernic za leto 2014 in pozneje
 • Notranji trg:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zelena knjiga o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Posvetovanje o reviziji programov SKP za preskrbo šolskih otrok s kmetijskimi izdelki
 • Podjetja:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Pregled zakonodaje o notranjem trgu industrijskih proizvodov
 • Notranji trg:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Javno posvetovanje o čezmejnih prenosih registriranih sedežev podjetij
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Posvetovanje glede revizije evropske politike ekološkega kmetijstva
 • Podjetja:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Posvetovanje o pregledu Direktive 97/68/ES o emisijah iz motorjev premičnih strojev
 • Notranji trg:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Sodno varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine: javno posvetovanje o učinkovitosti postopka in dostopnosti ukrepov
 • Okolje:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Nekonvencionalna fosilna goriva (npr. plin iz skrilavca) v Evropi
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Posvetovanje o pravilih o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
 • Humanitarna pomoc:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Ali humanitarna pomoč Unije izpolnjuje svoj namen?
 • Energetika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Sporočilo o energetskih tehnologijah in inovacijah
 • Promet:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Javno posvetovanje o evropskih storitvah multimodalnega načrtovanja potovanj in informacijskih storitvah
 • Konkurenca:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument služb GD za konkurenco, ki vsebuje osnutek smernic o državni regionalni pomoči za obdobje 2014–2020
 • Notranji trg:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Javno posvetovanje o zaščiti strokovnega znanja v podjetjih in raziskavah
 • Zaposlovanje in socialne zadeve:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Revízia ustanovení o koordinácii dávok dlhodobej starostlivosti a dávok v nezamestnanosti
 • Okolje:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Posvetovanje o možnostih za pregled tematske strategije EU o onesnaževanju zraka in povezanih politikah.
 • Ukrepi za podnebje:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Posvetovanje o strukturnih opcijah za okrepitev sistema EU za trgovanje z emisijami
 • Javno zdravje:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Oblikovanje evropskih referenčnih mrež v okviru direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
 • Notranji trg:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU
 • Javno zdravje:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Delegirani akt o študijah učinkovitosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet
 • Energetika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Zadostnost proizvodnje, mehanizem za zagotavljanje zmogljivosti in notranji trg električne energije
 • Promet:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Javno posvetovanje o pobudi EU za e-tovorni promet
 • Javno zdravje:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logotip za zakonite spletne lekarne
 • Okolje:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Skrb za trajnostni razvoj v svetu: ukrepi EU po konferenci Rio+20
 • Notranji trg:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Posvetovanje o izdajanju e-računov pri javnih naročilih
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Javno posvetovanje o reviziji Priporočila o upoštevnih trgih
 • Obdavčenje:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Pregled obstoječe zakonodaje o znižanih stopnjah DDV