Cale de navigare

Alte instrumente

2013 - Consultări încheiate - Vocea ta în Europa - Comisia Europeană

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. Anterioare »
 • Piaţa internă:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Finanţarea participativă în UE – care ar fi avantajele unei eventuale acţiuni din partea UE
 • Concurenţă:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Proiect de orientări privind ajutoarele de stat destinate salvării şi restructurării întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate
 • Mediu:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Consultare privind stabilirea unui obiectiv principal de reducere a cantităţii de deşeuri marine
 • Mediu, Întreprinderi:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Consultare publică privind Planul de acţiune ecologică pentru IMM-uri
 • Politică regională:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Consultare privind Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice
 • Mediu:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Utilizarea durabilă a fosforului
 • Energie:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Evaluarea directivei privind etichetarea energetică şi a anumitor aspecte ale directivei privind proiectarea ecologică
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Consultare referitoare la orientările cu privire la licențele standard recomandate, la seturile de date și la taxarea reutilizării informaţiilor din sectorul public
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Consultare privind un proiect de regulament de exceptare pe categorii pentru sectorul agricol și forestier și pentru zonele rurale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Consultare privind revizuirea regimului POSEI
 • Concurenţă:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Cerere de informații: Disponibilitatea serviciilor de asigurare a creditelor la export pe termen scurt pentru exporturile către Grecia
 • Întreprinderi:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Consultare publică privind „economia experienţei", un sector în ascensiune
 • Transport:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Directiva 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri
 • Transport:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Accesul la informaţii privind transportul multimodal şi călătoriile în Uniunea Europeană
 • Mediu:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Consultare pe tema revizuirii Anexelor I şi II la Directiva privind apele subterane (2006/118/CE)
 • Energie:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Asigurarea împotriva daunelor provocate de accidentele survenite în centralele nucleare şi compensarea acestor daune (răspunderea în domeniul nuclear)
 • Mediu:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Raport privind punerea în aplicare a Convenţiei de la Aarhus pe care Uniunea Europeană urmează să-l prezinte Secretariatului Convenţiei
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Consultare referitoare la o nouă abordare europeană privind eşecul în afaceri şi insolvenţa
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Consultare privind rolul agriculturii familiale – principalele provocări şi priorităţi pentru viitor
 • Concurenţă:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Propunere de revizuire a zonei de siguranţă pentru acordurile de importanţă minoră („Comunicarea de minimis”)
 • Transport:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Reducerea zgomotului generat de vagoanele de marfă
 • Mediu:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Consultare privind clădirile durabile
 • Mediu:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Consultare privind sustenabilitatea sistemului alimentar
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Pregătirea pentru convergenţa deplină a lumii audiovizuale: creşterea, creaţia şi valorile
 • Concurenţă:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Proiect de orientări privind acordarea de ajutoare de stat către aeroporturi şi companii aeriene
 • Mediu:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Accesul la justiție în probleme de mediu - opțiuni pentru îmbunătățirea accesului la justiție la nivel naţional în statele membre.
 • Transport:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Consultarea părţilor interesate cu privire la o propunere de abordare coordonată la nivelul UE în domeniul cercetării şi al inovării în sectorul feroviar în cadrul iniţiativei „Orizont 2020”, în vederea realizării Spaţiului feroviar unic european
 • Concurenţă:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Consultare privind proiectul de Orientări ale Uniunii privind ajutorul de stat destinat promovării investițiilor de capital de risc pentru IMM-uri 
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Consultare privind pescuitul la scară redusă cu plase în derivă
 • Piaţa internă:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Societăţile comerciale cu răspundere limitată şi societăţile comerciale pe acţiuni cu asociat/acţionar unic
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Consultare privind implementarea unui mediu comun pentru schimbul de informații (CISE) destinat supravegherii domeniului maritim al UE.
 • Mediu:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Consultare privind modificarea anexelor la Regulamentul REACH, referitoare la nanomateriale
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Consultare referitoare la opţiunile de politică pentru măsurile bazate pe piaţă care vizează reducerea impactului transportului aerian internaţional asupra schimbărilor climatice
 • Concurenţă:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Către un control mai eficient al concentrărilor economice la nivelul UE
 • Mediu:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Revizuirea obiectivelor europene privind gestionarea deşeurilor
 • Concurenţă:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Consultare privind noile categorii care ar putea fi incluse în proiectul revizuit de Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare („GBER II”)
 • Comerţ:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Sondaj public pe tema Acordului privind comerţul cu servicii (TiSA)
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Consultare privind metodologia pentru Decizia Comisiei de stabilire a listei sectoarelor şi subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2015-2019
 • Egalitate de şanse:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Consultare publică pe tema noului cadru politic al UE privind securitatea şi sănătatea în muncă
 • Piaţa internă:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Încheierea unei asigurări pentru prestarea de servicii în alt stat membru
 • Piaţa internă:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Sistemul european al supraveghetorilor financiari  
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Posibila revizuire a regulamentului privind autorizaţiile pentru activităţile de pescuit
 • Consumatori:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Protecția consumatorilor în cadrul produselor de pensii din al treilea pilon
 • Piaţa internă:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Consultare organizată de Comisia Europeană pe tema Cărții verzi privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om
 • Comerţ:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Consultare publică privind viitoarele relaţii de investiţii dintre UE şi Myanmar
 • Întreprinderi:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Consultare publică privind aplicaţiile programelor UE de navigaţie prin satelit (Galileo şi EGNOS)
 • Piaţa internă:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reformarea structurii sectorului bancar din UE
 • Energie:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei
 • Concurenţă:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Consultare cu privire la un proiect de regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare în raport cu ajutoarele de stat
 • Concurenţă:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Evaluarea ajutorului de stat pentru producţii cinematografice şi alte producţii audiovizuale
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Consultare pe tema Acordului internaţional din 2015 privind schimbările climatice: conturarea politicii de mediu la nivel internaţional, după 2020
 • Comerţ:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Consultare publică privind achiziţionarea responsabilă de minerale provenind din zone de conflict sau cu grad ridicat de risc
 • Piaţa internă:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Consultare referitoare la Cartea verde privind finanţarea pe termen lung a economiei europene
 • Transport:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Recunoaşterea şi modernizarea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare
 • Concurenţă:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Controlul concentrărilor economice în UE – Proiectul de revizuire a procedurii simplificate şi a regulamentului de punere în aplicare privind concentrările
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Instrumentele juridice privind ajutorul de stat în sectorul pescuitului
 • Afaceri interne:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  O abordare comună cu privire la reducerea în UE a efectelor utilizării armelor de foc în scopuri criminale
 • Afaceri interne:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Îmbunătățirea procedurilor de obținere a vizelor „Schengen” de scurtă ședere
 • Întreprinderi:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Consultare privind casele de ajutor reciproc: rezultatele unui studiu pe tema situaţiei actuale şi a perspectivelor pentru casele de ajutor reciproc în Europa
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Consultare publică privind independenţa organismelor de reglementare în domeniul audiovizual
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Consultare publică pe tema raportului independent al grupului la nivel înalt cu privire la libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare
 • Întreprinderi:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Consultare publică privind certificarea echipamentelor de control din aeroporturi
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Consultare publică asupra procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă
 • Mediu:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Consultare publică referitoare la Cartea Verde privind deşeurile din plastic
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Consultare privind combaterea mutilării genitale a femeilor în UE
 • Mediu:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Revizuirea cadrului legal al UE privind inspecţiile de mediu
 • Transport:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Consultare publică privind certificatele de exceptare de la pilotaj în Uniunea Europeană
 • Concurenţă:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Revizuirea normelor de evaluare a acordurilor de transfer de tehnologie
 • Impozitare:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Un cod european al contribuabilului european
 • Impozitare:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Utilizarea unui  număr UE de identificare fiscală (NIF)
 • Concurenţă:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Proiect de regulament privind subvenţiile mici (regulamentul privind ajutoarele de stat de minimis)
 • Energie:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Stabilirea listelor anuale de priorități pentru elaborarea de coduri de rețea și de orientări pentru 2014 și pentru perioada următoare
 • Piaţa internă:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Cartea verde privind practicile comerciale neloiale la care recurg întreprinderile europene în cadrul lanţului alimentar şi nealimentar
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Consultare privind revizuirea programelor PAC destinate distribuirii de produse agricole în şcoli
 • Întreprinderi:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Revizuirea legislației privind piața internă pentru produse industriale
 • Piaţa internă:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Consultare publică privind transferul transfrontalier al sediului social al societăţilor comerciale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Consultare în vederea revizuirii politicii europene în domeniul agriculturii ecologice
 • Întreprinderi:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Consultarea părţilor implicate cu privire la revizuirea Directivei 97/68/CE privind emisiile provenind de la motoarele pentru echipamente mobile fără destinaţie rutieră
 • Piaţa internă:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală: consultare publică cu privire la eficiența procedurilor și accesibilitatea măsurilor
 • Mediu:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Combustibili fosili neconvenţionali (de ex. gaze de şist) în Europa
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Consultare cu privire la normele referitoare la ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier
 • Ajutor umanitar:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Este ajutorul umanitar acordat de UE adaptat nevoilor şi resurselor actuale?
 • Energie:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Comunicare privind tehnologiile şi inovaţiile în domeniul energiei
 • Transport:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Consultare publică privind factorii favorizanţi pentru dezvoltarea serviciilor europene de planificare şi informare cu privire la călătoriile multimodale
 • Concurenţă:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Document al serviciilor DG Concurență ce conține proiectul de Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014–2020
 • Piaţa internă:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Consultare publică privind protecția know-how-ului întreprinderilor și al cercetării
 • Egalitate de şanse:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Revizuirea prevederilor UE privind coordonarea prestaţiilor pentru îngrijirea pe termen lung şi a prestaţiilor de şomaj
 • Mediu:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Consultare referitoare la opţiunile de revizuire a Strategiei tematice a UE privind poluarea aerului şi politicile conexe.
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Consultare privind opțiunile structurale de întărire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii
 • Sănătate publică:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Implementarea Reţelelor europene de referinţă în contextul Directivei privind asistenţa medicală transfrontalieră
 • Piaţa internă:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE
 • Sănătate publică:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Actul delegat privind studiile de eficacitate post-autorizare pentru produse medicinale
 • Energie:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Adecvarea capacităţii de producţie, mecanismele de asigurare a capacităţii şi piaţa internă a energiei electrice
 • Transport:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Consultare publică referitoare la iniţiativa Uniunii Europene privind informatizarea transportului de mărfuri
 • Sănătate publică:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo pentru farmaciile online care funcționează în mod legal
 • Mediu:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Dezvoltare durabilă la nivel mondial: măsuri luate de UE urmare Conferinței Rio + 20
 • Piaţa internă:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Consultare privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Consulare publicǎ asupra reviziuirii Recomandǎrii cu privire la pieţele relevante
 • Impozitare:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Revizuire a legislaţiei existente în domeniul ratelor reduse de TVA