Kruimelpad

Extra tools

2013 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. voorgaande jaren »
 • Interne Markt:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Crowdfunding in de EU – Mogelijke toegevoegde waarde voor de EU
 • Concurrentie:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Ontwerprichtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden
 • Milieu:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Reductie van zwerfvuil in zee
 • Milieu, Ondernemingen:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Groen actieplan voor het MKB
 • Regionaal beleid:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio
 • Milieu:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Duurzaam gebruik van fosfor
 • Energie:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Evaluatie van de richtlijnen over energie-etikettering en ecologisch ontwerp
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Hergebruik van overheidsinformatie: richtsnoeren voor normen voor licenties, datasets en tarieven
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Raadpleging over een ontwerp-groepsvrijstellingsverordening voor de land- en bosbouw en voor landelijke gebieden
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Herziening van de POSEI-regeling
 • Concurrentie:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Informatieverzoek: Beschikbaarheid van kortlopende exportkredietverzekeringen voor export naar Griekenland
 • Ondernemingen:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  De „ervaringseconomie” als opkomende sector
 • Vervoer:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen
 • Vervoer:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Toegang tot gegevens over multimodaal verkeer en reizen in de EU
 • Milieu:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Herziening van Bijlagen I en II van de Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG)
 • Energie:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Verzekering en schadevergoeding voor schade veroorzaakt door ongevallen met kerncentrales (aansprakelijkheid op nucleair gebied)
 • Milieu:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Uitvoeringsverslag van het Verdrag van Aarhus moet door de Europese Unie ingediend worden bij het Aarhus-secretariaat
 • Justitie en grondrechten:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Raadpleging over een nieuwe Europese aanpak van faillissementen en insolventie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst
 • Concurrentie:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Voorstel voor een herziening van de veilige zone voor overeenkomsten van geringe betekenis (de-minimisbekendmaking)
 • Vervoer:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Doeltreffende beperking van geluidshinder veroorzaakt door goederenwagons in de Europese Unie
 • Milieu:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Duurzame gebouwen
 • Milieu:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  De duurzaamheid van het voedselsysteem
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Groei, creatie en waarden in een volledig samengesmolten audiovisuele wereld
 • Concurrentie:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Ontwerp-richtsnoeren voor staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen
 • Milieu:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Toegang tot het recht in milieuzaken: betere toegang tot het recht in eigen land
 • Vervoer:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  EU-coördinatie van onderzoek en innovatie in de spoorwegsector via Horizon 2020 ter voltooiing van de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte
 • Concurrentie:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Ontwerprichtsnoeren van de EU voor staatssteun ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen
 • Maritieme zaken en visserij:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Raadpleging over kleinschalige visserij met drijfnetten
 • Interne Markt:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
 • Maritieme zaken en visserij:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Raadpleging over de invoering van een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor de bewaking van het maritieme gebied van de EU
 • Milieu:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Aanpassing van de REACH-bijlagen over nanomaterialen
 • Klimaatactie:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Terugdringen van het effect van de internationale luchtvaart op klimaatverandering: beleidsopties voor marktgerelateerde maatregelen
 • Concurrentie:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Effectievere EU-controles op fusies
 • Milieu:
  04.06.2013 – 10.09.2013
 • Concurrentie:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Aanvullende categorieën voor een herziene ontwerpgroepsvrijstellingsverordening voor staatssteunmaatregelen ("GBER II")
 • Handel:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Openbare raadpleging over de overeenkomst inzake de handel in diensten (TISA)
 • Klimaatactie:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Consultatie met betrekking tot de methodologie voor het besluit van de Commissie tot vaststelling van de lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO₂-weglekrisico voor de periode 2015-2019
 • Werkgelegenheid en sociaal beleid:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Openbare raadpleging over het nieuwe beleidskader van de EU voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • Interne Markt:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Verzekering voor levering van diensten in een ander EU-land
 • Interne Markt:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Europees Systeem voor financieel toezicht
 • Maritieme zaken en visserij:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  De eventuele herziening van de vismachtigingsverordening
 • Consumenten:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Consumentenbescherming voor pensioenproducten in de derde pijler
 • Interne Markt:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Raadpleging over het Groenboek betreffende de verzekering tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen
 • Handel:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  De toekomstige investeringsrelatie van de EU met Myanmar
 • Ondernemingen:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Toepassingen van EU-programma's voor satellietnavigatie (Galileo en EGNOS)
 • Interne Markt:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Hervorming van de bankensector in de EU
 • Energie:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
 • Concurrentie:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Staatssteun: groepsvrijstellingsverordening
 • Concurrentie:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Evaluatie van staatssteun voor films en andere audiovisuele werken
 • Klimaatactie:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Raadpleging over de internationale klimaatveranderingsovereenkomst 2015: het internationaal klimaatbeleid na 2020
 • Handel:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Een mogelijk EU-initiatief over het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en risicogebieden
 • Interne Markt:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Groenboek over de langetermijnfinanciering van de Europese economie
 • Vervoer:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Erkenning en modernisering van beroepskwalificaties voor de binnenvaart
 • Concurrentie:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  EU-concentratiecontrole: vereenvoudiging van de procedures en herziening van de uitvoeringsverordening
 • Maritieme zaken en visserij:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Wettelijke instrumenten voor staatssteun in de visserijsector
 • Binnenlandse zaken:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Een gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van het vuurwapengebruik door criminelen in de EU
 • Binnenlandse zaken:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Verbetering van de procedures voor het verkrijgen van een “Schengenvisum" voor kort verblijf
 • Ondernemingen:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Raadpleging over onderlinge maatschappijen: resultaten van een studie naar de huidige situatie en de vooruitzichten in Europa
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Openbare raadpleging over de onafhankelijkheid van de regulerende organen voor audiovisuele mediadiensten
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Consulta pública sobre el informe independiente del grupo de alto nivel sobre libertad de prensa y el pluralismo de medios audiovisuales
 • Ondernemingen:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Certificering van controleapparatuur voor luchthavens
 • Justitie en grondrechten:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Publieke raadpleging over de Europese procedure voor geringe vorderingen
 • Milieu:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Groenboek over plasticafval
 • Justitie en grondrechten:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Raadpleging over de bestrijding van vrouwenbesnijdenis (genitale verminking) in de EU
 • Milieu:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Herziening van de EU-wetgeving over milieu-inspecties
 • Vervoer:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Openbare raadpleging over ontheffingsbewijzen voor loodsdiensten in de Europese Unie
 • Concurrentie:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Herziening van de regels voor de beoordeling van licentieovereenkomsten voor de overdracht van technologie
 • Belastingen:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Een Europese code voor de belastingplichtige
 • Belastingen:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Gebruik van een fiscaal identificatienummer op EU-niveau (EU-FIN)
 • Concurrentie:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Ontwerpverordening over kleine subsidies (verordening over de minimus-staatssteun)
 • Energie:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netwerkcodes en richtsnoeren voor 2014 en daarna
 • Interne Markt:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Groenboek over oneerlijke handelspraktijken bij leveringen van food- en nonfood-producten tussen ondernemingen in Europa
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Herziening van de GLB-programma's voor de verdeling van landbouwproducten onder schoolkinderen
 • Ondernemingen:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Herziening van de internemarktwetgeving voor industrieproducten
 • Interne Markt:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Verplaatsingen van statutaire zetels van bedrijven naar een ander EU-land
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw
 • Ondernemingen:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Herziening van Richtlijn 97/68/EG over de uitstoot van niet voor de weg bestemde mobiele machines
 • Interne Markt:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Civielrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten: openbare consultatie betreffende de efficiëntie van procedures en toegankelijkheid van maatregelen
 • Milieu:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Raadpleging over wetgeving voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector
 • Humanitaire steun:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  De humanitaire hulp van de EU: „Geschikt voor gebruik”?
 • Energie:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Mededeling over energietechnologie en innovatie
 • Vervoer:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Facilitatoren voor Europese plannings- en voorlichtingsdiensten voor multimodaal reizen
 • Concurrentie:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Werkdocument van de diensten van DG Concurrentie met ontwerprichtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014–2020
 • Interne Markt:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Openbare raadpleging over de bescherming van bedrijfs- en onderzoeksknowhow
 • Werkgelegenheid en sociaal beleid:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Herziening van de EU-regels over de coördinatie van uitkeringen bij langdurige zorg en werkloosheid
 • Milieu:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Luchtverontreiniging: opties voor de herziening van de thematische strategie van de EU
 • Klimaatactie:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Raadpleging over structurele opties om de EU-regeling voor de handel in emissierechten te verbeteren
 • Volksgezondheid:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  De ontwikkeling van Europese referentienetwerken in het kader van de richtlijn over gezondheidszorg in het buitenland
 • Interne Markt:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU
 • Volksgezondheid:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Doelmatigheidsonderzoek na toelating van geneesmiddelen (gedelegeerde handeling)
 • Energie:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Elektriciteitsopwekking: toereikendheid, capaciteitsmechanismen, interne markt
 • Vervoer:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  E-freight-initiatief
 • Volksgezondheid:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo voor rechtmatig opererende online-apotheken
 • Milieu:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Wereldwijde duurzame ontwikkeling: follow-up van de EU voor Rio+20
 • Interne Markt:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Raadpleging over e-facturering bij overheidsopdrachten
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Openbare raadpleging over de herziening van de Aanbeveling betreffende relevante markten
 • Belastingen:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Herziening van de bestaande wetgeving betreffende verlaagde BTW-tarieven