Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

2013 - Konsultazzjonijiet Magħluqa - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. qabel »
 • Suq intern:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Finanzjament tal-massa (crowdfunding) fl-UE - Nesploraw il-valur miżjud ta’ azzjoni potenzjali tal-UE
 • Kompetizzjoni:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Abbozz tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi mhux finanzjarji f’diffikultà
 • Ambjent:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Konsultazzjoni dwar l-istabbiliment ta’ mira ewlenija għat-tnaqqis kwantitattiv tal-iskart tal-baħar
 • Ambjent, Intrapriża:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-Pjan ta’ Azzjoni Ambjentali għall-SMEs
 • Politika reġjonali:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Adrijatiku u tal-Jonju
 • Ambjent:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  L-użu sostenibbli tal-fosforu
 • Enerġija:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Evalwazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tikketti tal-Enerġija u ċerti aspetti tad-Direttiva tal-Ekodisinn
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konsultazzjoni dwar il-linji gwida tal-liċenzji standard rakkomandati, Settijiet tad-dejta u ċċarġjar għal użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Konsultazzjoni dwar abbozz ta' Regolament ta' Eżenzjoni ta' Kategorija għall-agrikoltura u s-settur tal-forestrija u għaż-żoni rurali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Konsultazzjoni dwar eżaminazzjoni mill-ġdid ta' POSEI
 • Kompetizzjoni:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Rikjesta għal informazzjoni: Disponibbiltà ta' assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni ta' terminu qasir għal esportazzjonijiet għall-Greċja
 • Intrapriża:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar “l-Ekonomija tal-Esperjenza” bħala industrija emerġenti
 • Trasport:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direttiva 2003/59/KE rigward il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta’ prodotti jew passiġġieri
 • Trasport:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Aċċess għal dejta dwar it-traffiku u l-ivvjaġġar multimodali fl-Unjoni Ewropea
 • Ambjent:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Annessi I u II tad-Direttiva dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art (2006/118/KE)
 • Enerġija:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Assigurazzjoni u kumpens għal danni kkawżati minn aċċidentif'impjanti nukleari (responsabbiltà nukleari)
 • Ambjent:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Rapport ta' Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Aarhus li għandu jintbagħat mill-Unjoni Ewropea lis-Segretarjat Aarhus
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konsultazzjoni dwar strateġija Ewropea ġdida għall-falliment kummerċjali u l-insolvenza
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konsultazzjoni dwar ir-rwol tal-biedja familjali, l-isfidi ewlenin u l-prijoritajiet għall-futur
 • Kompetizzjoni:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Proposta għal reviżjoni dwar iż-żona ta’ sigurtà għal ftehimiet ta' importanza minuri (Avviż “De Minimis”)
 • Trasport:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Tnaqqis effettiv tal-istorbju ġġenerat mill-vaguni tal-merkanzija ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea
 • Ambjent:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konsultazzjoni dwar Bini Sostenibbli
 • Ambjent:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konsultazzjoni dwar is-Sostenibilità tas-Sistema tal-Ikel
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  It-tħejjija għal Dinja Awdjoviżiva Konverġenti bis-Sħiħ: Tkabbir, Ħolqien u Valuri
 • Kompetizzjoni:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Abbozz tal-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat lill-ajruporti u l-linji tal-ajru
 • Ambjent:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali - għażliet għat-titjib tal-aċċess għall-ġustizzja fuq il-livell ta' Stat Membru.
 • Trasport:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Konsultazzjoni mal-partijiet interessati dwar proposta għal metodu koordinat tal-UE lejn l-R&I fis-settur tal-ferroviji skont Horizon 2020 b'appoġġ għat-tlestija taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea
 • Kompetizzjoni:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni tal-investimenti ta’ finanzjament ta' riskju
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konsultazzjoni dwar is-sajd bix-xbieki bl-imrejkba fuq skala żgħira
 • Suq intern:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Kumpanija ta’ membru wieħed b’responsabbiltà limitata
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konsultazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ Ambjent Komuni għall-Qsim tal-Informazzjoni (CISE) għas-sorveljanza tad-dominju marittimu tal-UE
 • Ambjent:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konsultazzjoni dwar il-modifika tal-Annessi ta' REACH dwar in-Nanomaterjali
 • Azzjoni dwar il-klima:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konsultazzjoni dwar l-għażliet ta’ politika għal miżuri bbażati fuq is-suq biex jitnaqqas l-impatt tat-tibdil fil-klima mill-avjazzjoni internazzjonali
 • Kompetizzjoni:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Lejn kontroll iktar effettiv tal-fużjonijiet fl-UE
 • Ambjent:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Rieżaminazzjoni tal-miri Ewropej għall-immaniġġjar tal-iskart
 • Kompetizzjoni:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Konsultazzjoni dwar kategoriji addizzjonali għal abbozz rivedut ta' Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa dwar miżuri ta' għajnuna mill-istat ('GBER II')
 • Kummerċ:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Stħarriġ Pubbliku rigward il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (‘TiSA’)
 • Azzjoni dwar il-klima:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konsultazzjoni dwar metodoloġija għal Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-lista ta’ setturi u subsetturi meqjusin li huma esposti għal riskju sinifikanti ta’ ħruġ ta’ emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu 2015-2019
 • Impjieg u affarijiet soċjali:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-qafas ta’ politika tal-UE għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol
 • Suq intern:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Kopertura tal-assigurazzjoni għall-forniment ta’ servizzi fi Stat Membru ieħor
 • Suq intern:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Ir-reviżjoni possibbli tar-Regolament tal-Awtorizzazzjoni tas-Sajd  (FAR)
 • Konsumaturi:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Il-ħarsien tal-konsumaturi fil-prodotti tal-irtirar tat-tielet pilastru
 • Suq intern:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Konsultazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-Green Paper dwar l-Assigurazzjoni kontra Diżastri Naturali u dawk ikkawżati mill-Bniedem
 • Kummerċ:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-relazzjoni futura ta' investiment bejn l-UE u l-MyanmarIl
 • Intrapriża:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-applikazzjonijiet tal-programmi ta' navigazzjoni satellitari tal-UE (Galileo u EGNOS)
 • Suq intern:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Riforma fl-istruttura tas-settur bankarju tal-UE
 • Enerġija:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030
 • Kompetizzjoni:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konsultazzjoni dwar abbozz ta’ Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (GBER) dwar miżuri tal-għajnuna mill-Istat
 • Kompetizzjoni:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat għal films u xogħlijiet awdjoviżivi oħrajn
 • Azzjoni dwar il-klima:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultazzjoni dwar il-Ftehim Internazzjonali tal-2015 dwar it-Tibdil fil-Klima: Is-sura tal-politika internazzjonali dwar il-klima għal wara l-2020
 • Kummerċ:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar inizjattiva possibbli tal-UE dwar is-sorsi responsabbli ta' minerali li joriġinaw minn żoni milquta b'kunflitti u ta' riskju kbir
 • Suq intern:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konsultazzjoni dwar il-Green paper dwar il-finanzjament fuq perjodu ta' żmien twil tal-ekonomija Ewropea
 • Trasport:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Ir-rikonoxximent u l-modernizzazzjoni tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna
 • Kompetizzjoni:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Il-kontroll tal-fużjonijiet fl-UE – Abbozz ta' reviżjoni ta' proċedura ssimplifikata u regolament ta' implimentazzjoni tal-fużjonijiet
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Strumenti legali tal-Għajnuna mill-Istat fis-settur tas-sajd
 • Affarijiet interni:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Approċċ komuni biex titnaqqas il-ħsara kkawżata mill-użu kriminali tal-armi tan-nar fl-UE
 • Affarijiet interni:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Intejbu l-proċeduri għall-ħruġ ta' visas ‘Schengen’ għal permanenza qasira
 • Intrapriża:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultazzjoni dwar is-Soċjetajiet Mutwi; riżultati ta’ studju dwar is-sitwazzjoni u l-prospetti attwali tas-soċjetajiet mutwi fl-Ewropa
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-indipendenza ta' entitajiet regolatorji awdjoviżivi
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-rapport indipendenti mill-grupp ta' livell għoli dwar il-libertà tal-midja u l-pluraliżmu
 • Intrapriża:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar iċ-Ċertifikazzjoni tat-Tagħmir għall-Iskrining fl-Ajruporti
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar
 • Ambjent:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Green Paper dwar l-Iskart Plastiku
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konsultazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-UE
 • Ambjent:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Reviżjoni tal-qafas legali tal-UE dwar l-ispezzjonijiet ambjentali
 • Trasport:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar iċ-Ċertifikati tal-Eżenzjoni tal-Pilotaġġ fl-Unjoni Ewropea
 • Kompetizzjoni:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Reviżjoni tar-regoli għall-evalwazzjoni tal-ftehimiet ta' liċenzjar għat-trasferiment tat-teknoloġija
 • Tassazzjoni:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Kodiċi tal-kontribwenti Ewropej
 • Tassazzjoni:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  L-użu ta’ Numru ta’ Identifikazzjoni tat-Taxxa tal-UE (TIN)
 • Kompetizzjoni:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  l-abbozz ta’ Regolament dwar sussidji żgħar (Regolament dwar l-għajnuna mill-Istat de minimis)
 • Enerġija:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  L-istabbiliment tal-listi annwali ta’ prijoritajiet għall-iżvilupp tal-kodiċi tan-netwerk u l-linji gwida għall-2014 u lil hinn.
 • Suq intern:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Green Paper dwar prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista alimentari u mhux alimentari minn negozju għal negozju fl-Ewropa
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-iskemi tal-PAK li jipprovdu prodotti agrikoli lit-tfal tal-iskola
 • Intrapriża:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti industrijali tas-suq intern
 • Suq intern:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar it-trasferimenti ta' uffiċċji reġistrati ta' kumpaniji bejn il-fruntieri
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konsultazzjoni għar-reviżjoni tal-politika Ewropea dwar l-agrikultura organika
 • Intrapriża:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Parti interessata Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 97/68/KE dwar l-emissjonijiet minn magni ta’ makkinarju mobbli mhux tat-triq
 • Suq intern:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Infurzar fil-qrati ċivili ta’ drittijiet dwar proprjetà intellettwali: konsultazzjoni pubblika dwar l-effiċjenza tal-proċeduri u l-aċċessibilità tal-miżuri
 • Ambjent:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Fjuwils fossili mhux konvenzjonali (eż. tal-gass tax-shale) fl-Ewropa
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konsultazzjoni dwar regoli ta l-għajnuna statali fis-settur agrikolu u tal-forestrija
 • Għajnuna umanitarja:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  L-għajnuna umanitarja tal-Unjoni: Isservi l-għan tagħha?
 • Enerġija:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Komunikazzjoni dwar it-teknoloġiji tal-enerġija u l-innovazzjoni
 • Trasport:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrumenti għall-Ippjanar tal-Ivvjaġġar Multimodali u s-Servizzi tal-Informazzjoni Ewropej
 • Kompetizzjoni:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument tas-servizzi tad-DĠ Kompetizzjoni li fih abbozz ta’ linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014–2020
 • Suq intern:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-protezzjoni  tal-kompetenza fil-qasam tan-negozju u tar-riċerka
 • Impjieg u affarijiet soċjali:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tal-UE dwar il-koordinazzjoni tal-benefiċċji tal-kura fit-tul u tal-qgħad
 • Ambjent:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konsultazzjoni dwar l-għażliet għar-reviżjoni tal-Istrateġija Tematika tal-UE dwar it-Tniġġis fl-Arja u politiki relatati.
 • Azzjoni dwar il-klima:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konsultazzjoni dwar għażliet strutturali għat-tisħiħ tas-Sistema tal-Iskambju tal-Emissjonijiet tal-UE
 • Saħħa pubblika:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  L-implimentazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta’ Referenza fil-kuntest tad-Direttiva dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
 • Suq intern:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Suq integrat għall-konseja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE
 • Saħħa pubblika:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Att iddelegat dwar l-Istudju ta' Effikaċja Wara l-Awtorizzazzjoni tal-prodotti mediċinali
 • Enerġija:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  L-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, il-mekkaniżmi tal-kapaċità u s-suq intern tal-elettriċità
 • Trasport:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Inizjattiva tal-Unjoni Ewropea għat-Trasport elettroniku tal-Merkanzija
 • Saħħa pubblika:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo għal spiżeriji onlajn li joperaw legalment
 • Ambjent:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  L-iżgurar ta' Żvilupp Sostenibbli fuq livell globali: Segwitu tal-UE għal RIO+20
 • Suq intern:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konsultazzjoni dwar il-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tar-Rakkomandazzjoni tas-swieq rilevanti
 • Tassazzjoni:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tar-rati mnaqqsa tal-VAT