Navigációs útvonal

További eszközök

2013 - Lezárult konzultációk - Az Ön hangja Európában - Európai Bizottság

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. korábbi évek »
 • Belső piac:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Közösségi finanszírozás (crowdfunding) az Európai Unióban – Milyen többletértéket eredményezhet az uniós fellépés?
 • Versenypolitika:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Iránymutatás-tervezet a nehéz helyzetben lévő nem pénzügyi vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról
 • Környezetvédelem:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Konzultáció a tengeri hulladék mennyiségcsökkentésére vonatkozó kiemelt cél bevezetéséről
 • Környezetvédelem, Vállalkozáspolitika:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Nyilvános konzultáció a kkv-kra vonatkozó zöld cselekvési tervről
 • Regionális politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konzultáció az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról
 • Környezetvédelem:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Fenntartható foszforhasználat
 • Energia:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Az energiacímkézési irányelv és a környezetbarát tervezésről szóló irányelv egyes aspektusainak értékelése
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konzultáció a közszféra információinak további felhasználásával kapcsolatban az ajánlott szabványos felhasználási szerződésekre, az adatkészletekre és a dokumentumok további felhasználásának díjazására vonatkozó iránymutatásokról
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Konzultáció a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra, valamint a vidéki térségekre vonatkozó csoportmentességi rendelettervezetről
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Konzultáció a POSEI-felülvizsgálatról
 • Versenypolitika:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Információkérés: Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás rendelkezésre állása Görögországba exportáló vállalatok számára
 • Vállalkozáspolitika:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Nyilvános konzultáció az „élménygazdaságról” mint újonnan létrejövő ágazatról
 • Közlekedés:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv
 • Közlekedés:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Hozzáférés a multimodális forgalmi és utazási adatokhoz az Európai Unióban
 • Környezetvédelem:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konzultáció a felszín alatti vizek védelméről szóló (2006/118/EK) irányelv I. és II. mellékletének felülvizsgálatáról
 • Energia:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Az atomerőmű-balesetek által okozott károkkal kapcsolatos biztosítás és kártérítés (nukleáris károkért viselt felelősség)
 • Környezetvédelem:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló, az Európai Unió által az Aarhusi Titkárságnak benyújtandó jelentés
 • Jogérvényesülés és alapvető jogok:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konzultáció az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új európai megközelítésről
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konzultáció a családi gazdálkodás szerepéről, nehézségeiről és a jövőjét megalapozó legfontosabb teendőkről
 • Versenypolitika:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Javaslat a védett adatkikötők felülvizsgálatára csekély jelentőségű megállapodások esetében („de minimis” közlemény)
 • Közlekedés:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  A tehervagonok okozta zaj hatékony csökkentése az Európai Unióban
 • Környezetvédelem:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultáció a fenntartható épületekről
 • Környezetvédelem:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultáció az élelmiszer-ellátási rendszer fenntarthatóságáról
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Az egységes audiovizuális világ felé: növekedés, alkotómunka, értékek
 • Versenypolitika:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Iránymutatás-tervezet a repülőtereknek és légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról
 • Környezetvédelem:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben: milyen lehetőségek léteznek tagállami szinten az igazságszolgáltatáshoz való jog fokozott érvényesítésére?
 • Közlekedés:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Konzultáció az érdekelt felekkel a „Horizont 2020” program keretében megvalósítandó vasúti ágazati kutatás és innováció vonatkozásában kialakítandó, az egységes európai vasúti térség kiteljesítésének elősegítését célzó összehangolt uniós megközelítésről szóló javaslatról
 • Versenypolitika:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konzultáció a kockázatfinanszírozási célú befektetéseket elősegítő állami támogatásokra vonatkozó európai uniós iránymutatás-tervezetről
 • Tengerügy és halászat:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konzultáció a kisméretű eresztőhálóval végzett halászatról
 • Belső piac:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Egyszemélyes társaságok
 • Tengerügy és halászat:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konzultáció az EU tengeri területeinek felügyeletét biztosító közös információmegosztási környezet (CISE) megvalósításáról
 • Környezetvédelem:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konzultáció a REACH-rendelet nanoanyagokról szóló mellékleteinek módosításáról
 • Tettekkel az éghajlatváltozás ellen:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  A nemzetközi légi közlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak csökkentését célzó piaci intézkedések: konzultáció a szakpolitikai lehetőségekről
 • Versenypolitika:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  A vállalkozások közötti összefonódások uniós ellenőrzésének javítás
 • Környezetvédelem:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Az európai hulladékgazdálkodási célértékek felülvizsgálata
 • Versenypolitika:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Konzultáció a támogatási kategóriák körének az állami támogatásokról szóló felülvizsgált általános csoportmentességi rendelet tervezetében való bővítéséről
 • Kereskedelem:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Nyilvános konzultáció a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA)
 • Tettekkel az éghajlatváltozás ellen:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konzultáció a CO₂-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015–2019-es időszakra vonatkozó listáját meghatározó európai bizottsági határozat kidolgozásához használt módszertanról
 • Esélyegyenlőség:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Nyilvános konzultáció a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó új uniós szakpolitikai keretről
 • Belső piac:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Biztosítási védelem a határokon átívelő szolgáltatásnyújtások során
 • Belső piac:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere
 • Tengerügy és halászat:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  A halászati tevékenységek engedélyezéséről szóló rendelet esetleges felülvizsgálata
 • Fogyasztói ügyek:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései
 • Belső piac:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Az Európai Bizottság konzultációja a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról szóló zöld könyvről
 • Kereskedelem:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Nyilvános konzultáció az EU és Mianmar közötti beruházási kapcsolatok jövőjérőlkezdeményezésről
 • Vállalkozáspolitika:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Nyilvános konzultáció az európai műholdas navigációs programok (Galileo és EGNOS) alkalmazásairól
 • Belső piac:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Az európai uniós banki ágazat szerkezetének megreformálása
 • Energia:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete
 • Versenypolitika:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konzultáció az állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet tervezetéről
 • Versenypolitika:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  A filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatás értékelése
 • Tettekkel az éghajlatváltozás ellen:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konzultáció a 2015. évi nemzetközi éghajlat-politikai megállapodásról: a 2020 utáni időszakra vonatkozó nemzetközi éghajlat-politika kialakítása
 • Kereskedelem:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Nyilvános konzultáció a konfliktusok által sújtott, illetve fenyegetett térségekből származó ásványok beszerzése tekintetében tanúsítandó felelősségteljes magatartásra vonatkozó esetleges uniós kezdeményezésről
 • Belső piac:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konzultáció az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló zöld könyvről
 • Közlekedés:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  A hivatásos belvízi hajózási képesítések elismerése és korszerűsítése
 • Versenypolitika:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Uniós összefonódás-ellenőrzés – az egyszerűsített eljárás és az összefonódás-ellenőrzési rendeletet végrehajtó rendelet felülvizsgálatának tervezete
 • Tengerügy és halászat:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  A halászati ágazatban nyújtott állami támogatásra vonatkozó jogi eszközök
 • Belügy:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Közös koncepció az Európai Unión belüli illegális lőfegyver-kereskedelemből és -használatból eredő veszélyek csökkentésére
 • Belügy:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  A rövid távú tartózkodásra feljogosító schengeni vízum megszerzésére irányuló eljárások továbbfejlesztéséről
 • Vállalkozáspolitika:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konzultáció a biztosító egyesületekről; az európai biztosító egyesületek jelenlegi helyzetéről és kilátásairól készített tanulmány eredményei
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Nyilvános konzultáció az audiovizuális szabályozó szervek függetlenségéről
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Nyilvános konzultáció a médiaszabadsággal és médiapluralizmussal foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentéséről
 • Vállalkozáspolitika:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Nyilvános konzultáció a repülőtéri átvizsgáló berendezések tanúsításáról
 • Jogérvényesülés és alapvető jogok:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Nyilvános konzultáció a kis értékű követelések európai eljárásáról
 • Környezetvédelem:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Nyilvános konzultáció a műanyaghulladékokról szóló zöld könyvről
 • Jogérvényesülés és alapvető jogok:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konzultáció a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemről az EU-ban
 • Környezetvédelem:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  A környezetvédelmi ellenőrzések európai uniós jogi keretrendszerének felülvizsgálata
 • Közlekedés:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Nyilvános konzultáció a révkalauzi tevékenység igénybevétele alóli mentességről szóló európai uniós igazolásokról
 • Versenypolitika:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  A technológiaátadással kapcsolatos licencmegállapodások értékelésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata
 • Adózás:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Adófizetők európai kódexe
 • Adózás:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Uniós adóazonosító szám alkalmazása
 • Versenypolitika:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Rendelettervezet a csekély összegű támogatásokról (a de minimis állami támogatásokról szóló rendelet)
 • Energia:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák létrehozása 2014-ra és az azt követő évekre vonatkozóan
 • Belső piac:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zöld könyv az európai vállalatközi élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási lánc mentén alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konzultáció az iskolások étkeztetéséhez mezőgazdasági termékeket nyújtó KAP-programok felülvizsgálatáról
 • Vállalkozáspolitika:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Az ipari termékekre vonatkozó belső piaci jogszabályok felülvizsgálata
 • Belső piac:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Nyilvános konzultáció a társaságok bejegyzett székhelyeinek másik tagállamba való áthelyezéséről
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konzultáció az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatáról
 • Vállalkozáspolitika:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Konzultáció az érdekelt felekkel a nem közúti mozgó gépek és berendezések motorjának szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó 97/68/EK irányelv felülvizsgálatáról
 • Belső piac:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  A szellemi tulajdonjogok polgári jogi úton történő érvényesítése: konzultáció a jogorvoslati eljárások hatékonyságáról és elérhetőségéről
 • Környezetvédelem:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok (pl. palagáz) kitermelése Európában
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konzultáció az állami támogatásokra vonatkozó szabályokról az agrár-és erdészeti ágazatban
 • Humanitárius segítségnyújtás:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási tevékenysége: megfelel a célnak?
 • Energia:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Közlemény az energetikai technológiákról és innovációról
 • Közlekedés:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Nyilvános konzultáció az európai multimodális útvonaltervező és információs szolgáltatás kulcsfeltételeiről
 • Versenypolitika:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  A Versenypolitikai Főigazgatóság regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás-tervezete (2014 – 2020)
 • Belső piac:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Nyilvános konzultáció az üzleti és a kutatási know-how védelmével kapcsolatban
 • Esélyegyenlőség:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  A tartós ápolást biztosító ellátások és a munkanélküli-ellátások koordinálására vonatkozó európai uniós rendelkezések felülvizsgálata
 • Környezetvédelem:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konzultáció a légszennyezésre vonatkozó európai uniós tematikus stratégia és a kapcsolódó szakpolitikák átdolgozásának különböző megvalósítási lehetőségeiről
 • Tettekkel az éghajlatváltozás ellen:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konzultáció az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének megerősítését szolgáló strukturális lehetőségekről
 • Egészségügy:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Európai referenciahálózatok létrehozása a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv értelmében
 • Belső piac:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integrált uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében
 • Egészségügy:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Felhatalmazáson alapuló jogi aktus a gyógyszerkészítmények engedélyezése utáni hatásossági tanulmányokról
 • Energia:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Kielégítő mennyiségű termelés, kapacitásszabályozó mechanizmusok és a villamos energia belső piaca
 • Közlekedés:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Nyilvános konzultáció az Európai Unió elektronikus teherszállítási kezdeményezéséről
 • Egészségügy:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  A jogszerűen működő online gyógyszertárak logója
 • Környezetvédelem:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  A globális fenntartható fejlődés megvalósítása: a Rio+20 konferenciát követő uniós intézkedések
 • Belső piac:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konzultáció az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról
 • Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Nyilvános konzultáció az érintett piacokról szóló ajánlás felülvizsgálatáról
 • Adózás:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  A kedvezményes adómértékekre vonatkozó hatályos szabályozás felülvizsgálata