Navigacijski put

Dodatni alati

Zaključena savjetovanja: 2013 - Vaš glas u Europi

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. prije »
 • Unutarnje tržište:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Kolektivno financiranje u EU-u – koja je dodana vrijednost mogućeg djelovanja EU-a?
 • Tržišno natjecanje:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Nacrt smjernica o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje nefinancijskih društava u teškoćama
 • Okoliš:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Savjetovanje o uspostavi glavnog cilja kvantitativnog smanjenja morskog otpada
 • Okoliš, Poduzetništvo:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Javno savjetovanje o Zelenom akcijskom planu za MSP-ove
 • :
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Savjetovanje o strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju
 • Okoliš:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Održivo korištenje fosfora
 • Energetika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Ocjena Direktive o označivanju energetske učinkovitosti i određenim aspektima Direktive o ekološkom dizajnu
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Savjetovanje o smjernicama o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplaćivanju ponovnog korištenja informacija javnog sektora
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Savjetovanje o nacrtu Uredbe o općem skupnom izuzeću za sektor poljoprivrede i šumarstva i za ruralna područja
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Savjetovanje o reviziji programa POSEI
 • Tržišno natjecanje:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Zahtjev za informacije: Raspoloživost kratkoročnih osiguranja izvoznih kredita za izvoz u Grčku
 • Poduzetništvo:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Javno savjetovanje o „ekonomiji doživljaja” kao gospodarskoj grani u nastajanju
 • Promet:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktiva 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika
 • Promet:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Pristup multimodalnim prometnim i putnim podacima u Europskoj uniji
 • Okoliš:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Savjetovanje o reviziji Priloga I. i II. Direktivi o zaštiti podzemnih voda (2006/118/EZ)
 • Energetika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Osiguranje i naknada štete uzrokovane nesrećama u nuklearnim elektranama (odgovornost za nuklearnu štetu)
 • Okoliš:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Izvješće o provedbi Aarhuške konvencije koju njenom tajništvu podnosi Europska unija
 • Pravosuđe i temeljna prava:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Savjetovanje o novom europskom pristupu poslovnom neuspjehu i stečaju
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Savjetovanje o ulozi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najveći izazovi i prioriteti za budućnost
 • Tržišno natjecanje:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Prijedlog za reviziju sigurne luke za sporazume male vrijednosti (obavijest de minimis)
 • Promet:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Učinkovito smanjenje buke koju u Europskoj uniji uzrokuju željeznički teretni vagoni
 • Okoliš:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Savjetovanje o održivim zgradama
 • Okoliš:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Savjetovanje o održivosti prehrambenog sustava
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Pripreme za potpunu konvergenciju audiovizualnih usluga: rast, stvaranje i vrijednosti
 • Tržišno natjecanje:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Nacrt Smjernica o državnim potporama za zračne luke i zračne prijevoznike
 • Okoliš:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša – mogućnosti poboljšanja pristupa pravosuđu na razini država članica.
 • Promet:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Savjetovanje dionika o prijedlogu koordiniranog pristupa EU-a istraživanju i inovacijama u željezničkom sektoru u okviru Horizonta 2020. za potporu dovršenju jedinstvenog europskog željezničkog prostora
 • Tržišno natjecanje:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Savjetovanje o nacrtu smjernica Unije o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Mali ribolov lebdećim (plovućim) mrežama
 • Unutarnje tržište:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Javno savjetovanje o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Savjetovanje o provedbi zajedničkog okruženja za razmjenu informacija (CISE) radi nadzora u području pomorstva EU-a
 • Okoliš:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Savjetovanje o promjeni prilogâ Uredbi REACH o nanomaterijalima
 • Klimatska politika:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Savjetovanje o mogućim politikama u vezi s tržišnim mjerama za smanjenje utjecaja međunarodnog zračnog prometa na klimatske promjene
 • Tržišno natjecanje:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Učinkovitija kontrola koncentracija u EU-u
 • Okoliš:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Pregled europskih ciljeva u području gospodarenja otpadomNL:Afvalbeheer in de EU: herziening van de doelstellingen
 • Tržišno natjecanje:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Savjetovanje o dodatnim kategorijama za revidirani nacrt Opće uredbe o skupnom izuzeću za mjere državnih potpora („GBER II.”)
 • Trgovina:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Javna anketa o Sporazumu o trgovini uslugama
 • Klimatska politika:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Savjetovanje o metodologiji za Odluku Komisije o utvrđivanju popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika u razdoblju 2015. – 2019.
 • Zapošljavanje i socijalna pitanja:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Javno savjetovanje o novom okviru politike EU-a u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • Unutarnje tržište:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Osiguranje pri pružanju usluga u drugoj državi članici
 • Unutarnje tržište:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Savjetovanje o pregledu Europskog sustava financijskog nadzora
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Moguća revizija uredbe o ribolovnim odobrenjima
 • Potrošači:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Zaštita potrošača u vezi s mirovinskim proizvodima trećeg stupa
 • Unutarnje tržište:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Savjetovanje Europske komisije o Zelenoj knjizi o osiguranju od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem
 • Trgovina:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Javno savjetovanje o budućnosti ulagačkih odnosa između EU-a i Mjanmara
 • Poduzetništvo:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Javno savjetovanje o primjenama programa EU-a za satelitsku navigaciju (Galileo i EGNOS)
 • Unutarnje tržište:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reforma strukture bankarskog sektora u EU-u
 • Energetika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Zelena knjiga o okviru za klimatske i energetske politike za 2030
 • Tržišno natjecanje:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Savjetovanje o nacrtu Opće uredbe o skupnom izuzeću za mjere državne potpore
 • Tržišno natjecanje:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Ocjena državnih potpora za filmove i ostala audiovizualna djela
 • Klimatska politika:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Savjetovanje o međunarodnom sporazumu o klimatskim promjenama za 2015.: oblikovanje međunarodne klimatske politike nakon 2020
 • Trgovina:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Javno savjetovanje o mogućoj inicijativi EU-a o odgovornoj nabavi mineralnih tvari podrijetlom iz područja pogođenih sukobom ili visokorizičnih područja
 • Unutarnje tržište:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Savjetovanje o Zelenoj knjizi o dugoročnom financiranju europskog gospodarstva
 • Promet:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Priznavanje i osuvremenjivanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi
 • Tržišno natjecanje:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Kontrola koncentracija u EU-u – Nacrt revizije pojednostavnjenog postupka i uredbe o provedbi koncentracija
 • Pomorstvo i ribarstvo:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Pravni instrumenti državnih potpora u sektoru ribarstva
 • Unutarnji poslovi:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU
 • Unutarnji poslovi:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Unaprjeđenje postupaka za dobivanje „schengenskih” viza za kratkotrajni boravak
 • Poduzetništvo:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Consultation on Mutual Societies; results of a study on the current situation and prospects of mutual societies in Europe
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Javno savjetovanje o neovisnosti regulatornih tijela za audiovizualne medijske usluge
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Javno savjetovanje o neovisnom izvješću skupine na visokoj razini za slobodu medija i pluralizam
 • Poduzetništvo:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Public Consultation on Certification of Airport Screening Equipment
 • Pravosuđe i temeljna prava:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Public Consultation on the European Small Claims Procedure
 • Okoliš:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Public consultation on the Green Paper on Plastic Waste
 • Pravosuđe i temeljna prava:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Consultation on combating female genital mutilation in the EU
 • Okoliš:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Revision of the EU legal framework on environmental inspections
 • Promet:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Public Consultation on Pilotage Exemption Certificates in the European Union
 • Tržišno natjecanje:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Revision of the rules for the assessment of licensing agreements for the transfer of technology
 • Oporezivanje:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  A European taxpayer’s code
 • Oporezivanje:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Use of an EU Taxpayer Identification Number (TIN)
 • Tržišno natjecanje:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Nacrt Uredbe o subvencijama malih iznosa (Uredba o de minimis potporama)
 • Energetika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2014 and beyond
 • Unutarnje tržište:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Green Paper on unfair trading practices in the business-to-business food and non-food supply chain in Europe
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Consultation on the review of the CAP schemes providing agricultural products to school children
 • Poduzetništvo:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Review of the internal market legislation for industrial products
 • Unutarnje tržište:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Public consultation on the cross-border transfers of registered offices of companies
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Consultation for the review of the European policy on organic agriculture
 • Poduzetništvo:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Stakeholder Consultation on the revision of Directive 97/68/EC on emissions from non-road moble machinery engine
 • Unutarnje tržište:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Civil enforcement of intellectual property rights: public consultation on the efficiency of proceedings and accessibility of measures
 • Okoliš:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Unconventional fossil fuels (e.g. shale gas) in Europe
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Consultation on state aid rules in the agriculture and forestry sector
 • Humanitarna pomoć:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  The Union’s humanitarian aid: Fit for purpose?
 • Energetika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Communication on energy technologies and innovation
 • Promet:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Public consultation on Enablers for European Multimodal Travel Planning and Information Services
 • Tržišno natjecanje:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Consultation on the paper of the services of DG Competition containing draft guidelines on regional State aid for 2014–2020
 • Unutarnje tržište:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Public consultation on the protection of business and research know-how
 • Zapošljavanje i socijalna pitanja:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits
 • Okoliš:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Consultation on options for revision of the EU Thematic Strategy on Air Pollution and related policies.
 • Klimatska politika:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Consultation on structural options to strengthen the EU Emissions Trading System
 • Javno zdravlje:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  The implementation of European Reference Networks in the context of the cross-border healthcare Directive
 • Unutarnje tržište:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  An integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU
 • Javno zdravlje:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Delegated Act on Post-Authorisation Efficacy Studies for medicinal products
 • Energetika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in electricity
 • Promet:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Public Consultation on the European Union e-Freight Initiative
 • Javno zdravlje:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo for legally-operating online pharmacies
 • Okoliš:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Ensuring Sustainable Development globally: EU follow-up to RIO+20
 • Unutarnje tržište:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Consultation on e-invoicing in public procurement
 • Komunikacijske mreže, sadržaji & tehnologije:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Public consultation on the revision of the Recommendation on relevant markets
 • Oporezivanje:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Review of existing legislation on VAT reduced rates