Navigacijska pot

Dodatna orodja

2012 - Zaključena posvetovanja - Vaš glas v Evropi - Evropska komisija

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. prej »
 • Notranji trg:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Posvetovanje o možnem okviru za sanacijo in reševanje nebančnih finančnih ustanov
 • Ukrepi za podnebje:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Javno posvetovanje: Evropski meroslovni raziskovalni program v okviru programa Obzorje 2020
 • Raziskave in tehnologija:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Javno posvetovanje: Evropski meroslovni raziskovalni program v okviru programa Obzorje 2020
 • Podjetja:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Katerih 10 predpisov EU najbolj obremenjuje MSP?
 • Promet:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Mestni promet in prometna politika EU
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Znanje o morju 2020: od kartiranja morskega dna do napovedi za oceane
 • Raziskave in tehnologija:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Industrija s pretežno rabo biomase: za javno-zasebno partnerstvo v okviru programa Obzorje 2020?.
 • Regionalna politika:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Posvetovanje o predlaganih merilih za zelena javna naročila EU na področju infrastrukture odpadnih voda
 • Promet:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Javno posvetovanje z namenom poenostavitve, pojasnitve in posodobitve zakonodaje o enotnem evropskem nebu (SES II +) in uskladitve pravil SES in EASA
 • Javno zdravje:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Ocena morebitne ponarejene kakovosti zdravil, ki so bila vnesena v Unijo, vendar niso namenjena za dajanje v promet.
 • Notranji trg:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Dokument o posvetovanju o urejanju rabe kazalnikov
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Zastaralni roki za odškodninske zahtevke v čezmejnih prometnih nesrečah v Evropski uniji
 • Izobraževanje:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Javno posvetovanje o odpiranju sistemov izobraževanja – predlog za evropsko pobudo za izboljšanje znanja in spretnosti z novimi tehnologijami.
 • Notranji trg:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Posvetovanje o priporočilih skupine strokovnjakov na visoki ravni glede reforme strukture bančnega sektorja v EU
 • Obdavčenje:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Težave pri neposrednem obdavčevanju čezmejnih naložb tveganega kapitala
 • Promet:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Pristojbine za uporabo cestne infrastrukture
 • Okolje:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Posvetovanje o politiki EU o hrupu in poročilu o izvajanju direktive o okoljskem hrupu
 • Okolje:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Posvetovanje o posodobitvi načrta Evropske unije za izvajanje Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih
 • Konkurenca:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Državna pomoč za varstvo okolja
 • Okolje:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Možnosti za kazalnike učinkovite rabe virov
 • Notranji trg:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) - Pravila za proizvode, upravljanje likvidnosti, depozitar, skladi denarnega trga, dolgoročne naložbe
 • Konkurenca:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Državna pomoč: majhni zneski pomoči (uredba št. 1998/2006 o pomoči de minimis)
 • Promet:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Javno posvetovanje o podaljšanju delovanja skupnega podjetja SESAR v programu Obzorje 2020
 • Ukrepi za podnebje:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Posvetovanje o preučitvi časovnega profila dražb za sistem EU za trgovanje z emisijami
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Javno posvetovanje o posebnih vidikih preglednosti, upravljanja prometa in zamenjave pri ohranjanju odprtosti interneta
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Izboljšanje varnosti omrežij in informacij v EU
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Prihodnje skupne tehnološke pobude za elektronske komponente in vgrajene sisteme
 • Konkurenca:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reforma postopka v zvezi z državno pomočjo
 • Konkurenca:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Državna pomoč za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednja podjetja
 • Energetika:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Projekti, predloženi v oceno kot morebitni projekti skupnega interesa za energetsko infrastruktur
 • Raziskave in tehnologija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Posvetovanje o načrtih za javno-zasebno partnerstvo v raziskavah in inovacijah na področju znanosti o življenju v okviru programa Obzorje 2020
 • Raziskave in tehnologija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Posvetovanje o pripravi skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik v okviru programa Obzorje 2020
 • Raziskave in tehnologija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Posvetovanje o pripravi skupne tehnološke pobude Čisto nebo v okviru programa Obzorje 2020
 • Podjetja:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Posvetovanje o akcijskem načrtu EU za spodbujanje podjetništva 2020
 • Splošne in institucionalne zadeve:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Kodeks za učinkovito in odprto prostovoljno delovanje: načela za samoregulacijo in koregulacijo ter delovanje deležnikov
 • Trgovina:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Javno posvetovanje o prihodnjih gospodarskih odnosih med EU in ZDA
 • Podjetja:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Javno posvetovanje o politikah povpraševanja, ki spodbujajo inovacije v evropski industriji
 • Splošne in institucionalne zadeve:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Posvetovanje o pametni pravni ureditvi
 • Raziskave in tehnologija:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Posvetovanje o evropskem fuzijskem raziskovalnem programu
 • Konkurenca:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Osnutek sporočila o državni pomoči pri zavarovanju kratkoročnih izvoznih kreditov
 • Javno zdravje:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Pristojbine za farmakovigilanco, ki jih uvaja Evropska agencija za zdravila
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energija oceanov
 • Konkurenca:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Državna pomoč: Uredba o splošnih skupinskih izjemah
 • Energetika:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Program inteligentna energija – Evropa III za uresničitev ciljev EU 2020
 • Notranji trg:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Zakonit in odprt internet: javno posvetovanje o obveščanju in ukrepanju v zvezi z nezakonitimi vsebinami na straneh internetnih posrednikov
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Državljani EU: Vaše pravice, vaša prihodnost
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Pregled ureditve eu za sektor sadja in zelenjave – javno posvetovanje o različnih možnostih in ocena njihovega učinka
 • Javno zdravje:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Ukrepi na področju kloniranja živali za proizvodnjo hrane v EU
 • Konkurenca:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Sprememba smernic o javnem financiranju širokopasovnih omrežij
 • Splošne in institucionalne zadeve:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Posvetovanje o registru za preglednost
 • Notranje zadeve:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Posvetovanje o prihodnjih pravilih o vstopu in bivanju raziskovalcev, študentov, dijakov, neplačanih pripravnikov in prostovoljcev iz držav, ki niso članice EU
 • Ukrepi za podnebje:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Posvetovanje o pripravi strategije EU za prilagajanje
 • Podjetja:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Posvetovanje v zvezi z vodilno pobudo o industrijski politiki v okviru strategije Evropa 2020
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Izzivi in priložnosti v zvezi z razvojem pomorskega in obalnega turizma v EU 
 • Javno zdravje:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Javno posvetovanje o določitvi načina posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v okviru prostovoljne mreže za ocenjevanje zdravstvene tehnologije v skladu z Direktivo 2011/24/EU
 • Konkurenca:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Prihodnje smernice za uporabo pravil o konkurenci za storitve v pomorskem prometu
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Javno posvetovanje o pobudi EU za zmajnšanje stroškov pri razvoju visoko hitrostne komunikacijske infrastrukture
 • Zaposlovanje in socialne zadeve:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  O izkoriščanju zaposlitvenega potenciala osebnih in gospodinjskih storitev
 • Podjetja:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Javno posvetovanje o pobudi za evropski znak turistične kakovosti
 • Zaposlovanje in socialne zadeve:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Okvir kakovosti za pripravništvo
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internet se pripravlja na naslednjo tehnološko revolucijo: komuniciranje s stvarmi in med stvarmi. Kako si predstavljate „upravljanje“ takega „interneta stvari“?
 • Promet:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Javno posvetovanje o pregledu zakonodaje EU o varnosti potniških ladij
 • Promet:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Strategija EU za zmanjšanje števila poškodb v prometnih nesrečah
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Posvetovanje o evropski zakonodaji o postopkih zaradi insolventnosti
 • Informacijska družba:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Javno posvetovanje o dostopnosti informacij o interoperabilnosti digitalnih proizvodov in storitev
 • Notranji trg:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Posvetovanje o možnostih Erasmusovih študentov in študentov na izmenjavi, da odprejo bančni račun
 • Notranji trg:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  zelena knjiga bančni sistem v senci
 • Konkurenca:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Osnutek sporočila Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del
 • Notranji trg:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Posvetovanje o bančnih računih
 • Promet:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Javno posvetovanje o obveščanju in rezervacijah glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila, določba Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih
 • Promet:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Javno posvetovanje o predlaganem regulativnem pristopu k reviziji izvedbenega načrta enotnega evropskega neba v zvezi z drugim referenčnim obdobjem in za tem
 • Okolje:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Strateške možnosti v zvezi z načrtom za varovanje evropskih voda
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Posvetovanje o zaščiti finančnih interesov Evropske unije in izboljšanju kazenskega pregona
 • Promet:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Javno posvetovanje o minimalnih brezplačnih splošnih prometnih informacijah za uporabnike o varnosti v cestnem prometu, določba Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih
 • Okolje:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Javno posvetovanje o prednostnih nalogah okoljske politike v strategiji Evropa 2020: Novemu okoljskemu akcijskemu programu EU naproti
 • Javno zdravje:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Osnutek obrazca pisnega potrdila za zdravilne učinkovine, uvožene v Evropsko unijo za zdravila za uporabo v humani medicini
 • Notranji trg:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Posvetovanje skupine strokovnjakov na visoki ravni o reformi strukture bančnega sektorja v EU
 • Obdavčenje:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Notranji trg: Konkretni primeri dvojnega neobdavčenja
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Posvetovanje o neuravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij v EU
 • Energetika:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Finančna podpora za energetsko učinkovitost stavb
 • Konkurenca:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Pregled smernic EU za državno pomoč za pomorski promet
 • Notranji trg:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Posvetovanje o prihodnosti evropskega prava družb
 • Gospodarske in finančne zadeve:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Ocena ustreznosti mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah - Javno posvetovanje
 • Pomorske zadeve in ribištvo:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Modra rast: Trajnostna rast, povezana z oceani, morji in obalami
 • Podjetja:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Posvetovanje o ponovnem pregledu mejnih vrednosti svinca v igračah
 • Konkurenca:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Javno posvetovanje o reviziji pravil Evropske unije o državni pomoči
 • Javno zdravje:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Delegirani akt o načelih in smernicah dobre proizvodne prakse za zdravilne učinkovine v zdravilih za uporabo v humani medicini – Dokument za javno posvetovanje
 • Energetika:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Vzpostavitev letnih prednostnih seznamov za pripravo omrežnih kodeksov in smernic za leto 2013 in pozneje
 • Ukrepi za podnebje:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Vključitev emisij pomorskega prometa v zavezo EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 • Okolje:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Posvetovanje o namenskem zakonodajnem instrumentu o invazivnih tujerodnih vrstah
 • Notranji trg:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Posvetovanje o zeleni knjigi – Na poti k povezanemu evropskemu trgu za plačila s karticami, prek interneta in mobilnih telefonov
 • Okolje:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Ukrepi za bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo
 • Zaposlovanje in socialne zadeve:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Zelena knjiga: Prestrukturiranje in predvidevanje sprememb: spoznanja iz nedavnih izkušenj
 • Javno zdravje:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Izvedbeni akt o zahtevah za oceno regulativnega okvira, ki se uporablja za proizvodnjo aktivnih snovi za zdravila za uporabo v humani medicini – Dokument za javno posvetovanje
 • Promet:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Javno posvetovanje o morebitni spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah potnikov v letalskem prometu
 • Podjetja:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Javno posvetovanje o spremembi Direktive 2009/142/ES o napravah na plinsko gorivo
 • Podjetja:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Javno posvetovanje o morebitni spremembi Direktive 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne dediščine
 • Notranje zadeve:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Javni posvet o Direktiva o pravicah družine po ponovni združitvi
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Javno posvetovanje v zvezi s pripravo evropskega akta o dostopnosti
 • Informacijska družba:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Osvetlimo prihodnost: Pospešeno uvajanje inovativnih tehnologij osvetljave
 • Energetika:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Področja okrepitve obstoječega zakonodajnega okvira za jedrsko varnost EURATOM
 • Okolje:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Posvetovanje o pregledu ustreznosti sladkovodne politike
 • Promet:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Pregled direktive 96/53/ES: mere in teže
 • Razvoj:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Posvetovanje za pripravo sporočila Komisije o socialni zaščiti v razvojnem sodelovanju Evropske unije
 • Konkurenca:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Posvetovanje o pregledu pravil EU o državni pomoči za raziskave, razvoj in inovacije
 • Informacijska družba:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Pomoč javnim organom pri naročanju IKT na podlagi standardov
 • Notranji trg:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Posvetovanje o uporabi Direktive 2007/44 ES o pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju
 • Okolje:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Posvetovanje o učinkovitosti pri porabi vode v stavbah
 • Energetika:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategije za obnovljive vire energije
 • Pravosodje in temeljne pravice:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Javno posvetovanje – sporočilo o odločnejšem evropskem odzivu na droge
 • Konkurenca:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Pregled pravil za oceno licenčnih sporazumov o prenosu tehnologije
 • Konkurenca:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Smernice o nekaterih ukrepih državne pomoči v zvezi s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012
 • Javno zdravje:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Posvetovanje o ukrepih za izboljšanje priznavanja zdravniških receptov, izdanih v drugi državi članici