Cale de navigare

Alte instrumente

2012 - Consultări încheiate - Vocea ta în Europa - Comisia Europeană

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. Anterioare »
 • Piaţa internă:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Consultare privind un posibil cadru de redresare şi soluţionare destinat instituţiilor financiare din afara sectorului bancar
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Consultare publică: Programul European de Cercetare în Metrologie în cadrul programului  Orizont 2020
 • Cercetare şi tehnologie:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Consultare publică: Programul European de Cercetare în Metrologie în cadrul programului  Orizont 2020
 • Întreprinderi:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Ce include TOPUL 10 al celor mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri?
 • Transport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Dimensiunea urbană a politicii UE în domeniul transporturilor
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Cunoaşterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică
 • Cercetare şi tehnologie:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Către un parteneriat public-privat în domeniul bioindustriilor, în cadrul programului „Horizon 2020”?
 • Politică regională:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Consultare privind stabilirea unor criterii europene pentru achiziţiile publice ecologice în domeniul lucrărilor de infrastructură necesare tratării apelor uzate
 • Transport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Consultare publică în vederea simplificării, clarificării şi modernizării legislaţiei privind „cerul unic european” (SES II +) şi a alinierii normelor SES şi AESA
 • Sănătate publică:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Evaluarea posibilei falsificări a medicamentelor introduse în Uniune, dar care nu sunt destinate a fi introduse pe piață.
 • Piaţa internă:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Document de consultare privind reglementarea indicilor
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Termenele-limită pentru depunerea cererilor de despăgubire în cazul accidentelor rutiere transfrontaliere survenite în Uniunea Europeană
 • Educaţie:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Consultare publică privind „Deschiderea către lume a educației – propunere pentru o iniţiativă europeană destinată să promoveze dezvoltarea educaţiei şi a competenţelor cu ajutorul noilor tehnologii”
 • Piaţa internă:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Consultare pe marginea recomandărilor Grupului de experţi la nivel înalt cu privire la reformarea structurii sectorului bancar în UE
 • Impozitare:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problemele de impozitare directă în situaţia capitalului de risc investit în alte ţări.
 • Transport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Taxarea utilizării infrastructurii de transport
 • Mediu:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Consultare referitoare la raportul de punere în aplicare a Directivei privind zgomotul ambiental şi la politica UE în materie de zgomot
 • Mediu:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Consultare privind actualizarea planului UE de punere în aplicare a Convenției de la Stockholm cu privire la poluanții organici persistenți (POP)
 • Concurenţă:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Ajutor de stat pentru protecţia mediului
 • Mediu:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Propuneri de indicatori privind eficienţa utilizării resurselor
 • Piaţa internă:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (OPCVM) - Norme privind produsele, gestiunea lichidităţii, depozitar, fonduri de piaţă monetară, investiţii pe termen lung
 • Concurenţă:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Ajutoare de stat: ajutoarele cu valoare redusă (Regulamentul de minimis nr. 1998/2006)
 • Transport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Consultare publică privind extinderea Întreprinderii comune SESAR, în baza programului Orizont 2020
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Consultare privind revizuirea calendarului licitaţiilor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Consultare publică privind aspecte specifice legate de transparenţă, gestionarea traficului şi schimbarea furnizorilor sau a serviciilor în contextul unui internet deschis
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Consolidarea securităţii reţelelor şi a informaţiilor în UE
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Viitoarea sau viitoarele iniţiative tehnologice comune privind componentele electronice şi sistemele integrate
 • Concurenţă:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reforma procedurilor în materie de ajutoare de stat
 • Concurenţă:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Ajutor de stat pentru promovarea investiţiilor cu capital de risc în întreprinderile mici şi mijlocii
 • Energie:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Lista proiectelor depuse spre evaluare ca fiind potenţiale proiecte de infrastructură energetică de interes comun
 • Cercetare şi tehnologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Consultare privind planurile referitoare la un parteneriat public-privat de cercetare şi inovare în domeniul ştiinţelor vieţii, în cadrul programului „Horizon 2020”
 • Cercetare şi tehnologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Consultare privind pregătirea iniţiativei tehnologice comune „Pile de combustie şi hidrogen”, în cadrul programului „Horizon 2020”
 • Cercetare şi tehnologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Consultare privind pregătirea iniţiativei tehnologice comune „Clean Sky”, în cadrul programului „Horizon 2020”
 • Întreprinderi:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Consultare referitoare la Planul de acţiune privind spiritul antreprenorial 2020
 • Afaceri generale şi instituţionale:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Cod pentru o acţiune voluntară deschisă şi eficientă: Principii pentru o bună concepere a auto- şi coreglementării şi a altor acţiuni la care participă mai multe tipuri de părţi interesate
 • Comerţ:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Consultare publică privind viitorul relaţiilor economice şi comerciale UE-SUA
 • Întreprinderi:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Consultare publică privind politicile care încurajează cererea, destinate să promoveze pe piaţa mondială inovaţiile europene din sectorul industrial
 • Afaceri generale şi instituţionale:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Consultare privind reglementarea inteligentă
 • Cercetare şi tehnologie:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Consultare privind programul european de cercetare în domeniul fuziunii
 • Concurenţă:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Proiect de comunicare privind ajutorul de stat pentru asigurarea creditelor de export pe termen scurt
 • Sănătate publică:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Introducerea de către Agenţia Europeană pentru Medicamente a taxelor vizând activităţile de farmacovigilenţă
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energia oceanelor
 • Concurenţă:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Ajutoare de stat: Regulamentul general de exceptare pe categorii
 • Energie:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Energie inteligentă – Europa III în cadrul programului Orizont 2020
 • Piaţa internă:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Pentru un internet sigur şi accesibil: consultare publică privind procedurile de notificare şi modalităţile de acţiune în raport cu conţinutul ilegal găzduit de furnizorii intermediari de servicii de internet
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Cetățenii UE: Drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
 • Agricultură şi dezvoltare rurală:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  O revizuire a sistemului ue pentru sectorul fructelor şi legumelor – consultare publică privind opţiunile politice şi evaluarea impactului acestora
 • Sănătate publică:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Măsuri referitoare la clonarea animalelor destinate consumului în UE
 • Concurenţă:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Revizuirea Orientărilor privind finanţarea din fonduri publice a reţelelor în bandă largă
 • Afaceri generale şi instituţionale:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Consultare privind Registrul de transparenţă
 • Afaceri interne:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Consultare publică privind viitoarele norme referitoare la dreptul de intrare şi şedere pe teritoriul UE în cazul cercetătorilor, studenţilor, elevilor, stagiarilor neremuneraţi şi al voluntarilor provenind din afara UE
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Consultare publică în vederea pregătirii strategiei UE de adaptare la schimbările climatice
 • Întreprinderi:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Consultare referitoare la inițiativa majoră privind politica industrială (Strategia Europa 2020)
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Provocări şi oportunităţi pentru turismul maritim şi de coastă în UE
 • Sănătate publică:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Consultare publică privind modalităţile de consultare a părţilor interesate de reţeaua voluntară de evaluare a tehnologiilor medicale, care urmează a fi creată în baza Directivei 2011/24/UE
 • Concurenţă:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Viitoarele orientări privind aplicarea la serviciile de transport maritim a normelor de concurenţă referitoare la practicile comerciale restrictive
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Consultare publică privind o iniţiativă a UE în vederea reducerii costurilor de dezvoltare a infrastructurii internet de mare viteză în Europa
 • Egalitate de şanse:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Exploatarea potențialului ocupării forței de muncă în sectorul serviciilor destinate
 • Întreprinderi:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Consultare publică referitoare la iniţiativa privind crearea unei etichete europene pentru sistemele de certificare a calităţii în turism
 • Egalitate de şanse:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Cadru de calitate pentru stagii
 • Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internetul se îndreaptă către o nouă revoluţie tehnologică. Aceasta va introduce comunicaţiile cu şi între obiecte. Cum vedeţi „guvernanţa” acestui „Internet al obiectelor”?
 • Transport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Consultare publică referitoare la revizuirea legislaţiei europene privind siguranţa navelor de pasageri
 • Transport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Strategia ue de reducere a cazurilor de răniri produse în accidente rutiere
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Consultare publică privind viitorul legislaţiei europene în materie de insolvenţă
 • Societatea informaţională:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Consultare publică privind accesul la informaţiile privind interoperabilitatea produselor şi serviciilor digitale
 • Piaţa internă:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Consultare privind accesul la conturi bancare pentru studenţii Erasmus şi participanţii la alte programe de schimburi studenţeşti
 • Piaţa internă:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  carte verde sistemul bancar paralel
 • Concurenţă:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Proiect de comunicare a Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale
 • Piaţa internă:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Consultare privind conturile bancare
 • Transport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Consultare publică privind furnizarea unor servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale şi a unor servicii de rezervare de astfel de spaţii, astfel cum prevede Directiva privind STI (2010/40/UE)
 • Transport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Consultare publică privind abordarea în materie de reglementare propusă pentru a revizui mecanismul de performanţă al cerului unic european pentru cea de-a doua perioadă de referinţă şi dincolo de aceasta
 • Mediu:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Opţiuni politice pentru Planul de protejare a resurselor de apă ale Europei
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Consultare privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene şi consolidarea acţiunilor de urmărire penală
 • Transport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Consultare publică privind furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră, astfel cum prevede Directiva privind STI (2010/40/UE)
 • Mediu:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Consultare publică privind priorităţile politicii europene de mediu pentru 2020: Către un nou Program de acţiune pentru mediu al UE
 • Sănătate publică:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Model de formular de confirmare scrisă pentru substanţele active importate în Uniunea Europeană pentru medicamentele de uz uman
 • Piaţa internă:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Consultare organizată la iniţiativa Grupului de experţi la nivel înalt cu privire la reformarea structurii sectorului bancar în UE
 • Impozitare:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Piața internă: Exemple concrete de cazuri de dublă neimpozitare
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Consultare privind reprezentarea dezechilibrată a femeilor şi bărbaţilor în comitetele de conducere ale întreprinderilor din UE
 • Energie:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Sprijin financiar pentru sporirea eficienţei energetice a clădirilor
 • Concurenţă:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Revizuirea orientărilor europene privind ajutoarele de stat pentru transportul maritim
 • Piaţa internă:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Consultare privind viitorul dreptului european al societăților comerciale
 • Afaceri Economice şi Financiare:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Evaluarea gradului de adecvare a Standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public la situaţia din statele membre - Consultare publică
 • Afaceri maritime şi pescuit:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  "Creşterea albastră": creștere economică durabilă în sectorul maritim
 • Întreprinderi:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Consultare privind revizuirea valorilor limită pentru conţinutul de plumb din jucării
 • Concurenţă:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Consultare publică privind revizuirea normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat regionale
 • Sănătate publică:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Act delegat privind principiile şi orientările bunelor practici de fabricație pentru substanţele active din compoziţia medicamentelor pentru uz uman -  document de reflecţie supus consultării publice
 • Energie:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Stabilirea listelor anuale de priorități pentru elaborarea de coduri de rețea și de orientări pentru 2013 și pentru perioada următoare
 • Combaterea schimbărilor climatice:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Includerea emisiilor generate de transportul maritim în cadrul angajamentului UE de reducere a gazelor cu efect de seră
 • Mediu:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Consultare publică referitoare la instrumentul legislativ privind speciile străine invazive
 • Piaţa internă:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Consultare publică pe marginea Cărţii verzi – Către o piaţă europeană integrată a plăţilor efectuate cu cardul, pe internet şi de pe telefonul mobil
 • Mediu:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Consultare privind măsurile vizând dezvoltarea unor modele mai durabile de consum și producție
 • Egalitate de şanse:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Carte verde: Restructurări şi anticiparea schimbărilor – concluzii în urma experienţelor recente
 • Sănătate publică:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Act de punere în aplicare privind cerinţele în materie de evaluare a cadrului de reglementare pentru fabricarea substanţelor active ale medicamentelor pentru uz uman - Document de reflecţie supus consultării publice
 • Transport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Consultaţie publică cu privire la posibila revizuire a Regulamentului (CE) 561/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni
 • Întreprinderi:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Consultare publică referitoare la revizuirea Directivei 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
 • Întreprinderi:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Consultare publică referitoare la o posibilă revizuire a Directivei 93/7/CEE privind restituirea bunurilor culturale
 • Afaceri interne:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Consultare publica referitoare la Directiva privind dreptul la reunificare familiala
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Consultare publică referitoare la Actul european privind accesibilitatea
 • Societatea informaţională:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Iluminând viitorul: Accelerarea implementării tehnologiilor de iluminare inovatoare
 • Energie:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Domenii de consolidare a actualului cadru legislativ EURATOM privind securitatea nucleară
 • Mediu:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Consultare referitoare la verificarea conformităţii politicii privind apele dulci
 • Transport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Revizuirea Directivei 96/53/CE privind greutatea şi dimensiunile
 • Dezvoltare:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Consultare publică privind pregătirea unei Comunicări a Comisiei referitoare la protecţia socială în cadrul activităţilor de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene
 • Concurenţă:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Consultare privind revizuirea normelor UE în materie de ajutoare de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
 • Societatea informaţională:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  A ajuta autoritatile publice sa faca achizitii in tehnologia informatiilor si a comunicarii bazate pe standarde
 • Piaţa internă:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Consultare referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2007/44/CE privind achiziţiile şi majorările de participaţii în sectorul financiar
 • Mediu:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Consultare privind utilizarea eficientă a apei în clădiri
 • Energie:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategia privind energia regenerabilă
 • Justiţie şi drepturi fundamentale:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Consultare publică privind Comunicarea „Către o reacţie mai fermă la nivel european în lupta împotriva drogurilor”
 • Concurenţă:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Revizuirea normelor de evaluare a acordurilor de transfer de tehnologie
 • Concurenţă:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după anul 2012
 • Sănătate publică:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Consultare privind măsurile de facilitare a recunoaşterii prescripţiilor medicale eliberate în alte state membre