Kruimelpad

Extra tools

2012 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. voorgaande jaren »
 • Interne Markt:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Een kader voor het herstel en de afwikkeling van andere financiële instellingen dan banken
 • Klimaatactie:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Open onderwijs: European Metrology Research Programme onder Horizon 2020
 • Onderzoek en technologie:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Open onderwijs: European Metrology Research Programme onder Horizon 2020
 • Ondernemingen:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Wat is uw top 10 van hinderlijke EU-regels voor het midden- en kleinbedrijf?
 • Vervoer:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  De stedelijke dimensie van het EU-vervoersbeleid
 • Maritieme zaken en visserij:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Mariene kennis 2020: van zeebodemkaarten tot oceaanprognoses
 • Onderzoek en technologie:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Naar een publiek-privaat partnerschap voor de bio-industrie onder Horizon 2020?
 • Regionaal beleid:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Raadpleging over de voorgestelde criteria voor groene EU-overheidsopdrachten voor afvalwaterinfrastructuur
 • Vervoer:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Vereenvoudiging, verduidelijking en modernisering van de wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES II +) en onderlinge afstemming van de SES- en EASA-regels
 • Volksgezondheid:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Beoordeling van het mogelijk vervalste karakter van geneesmiddelen die in de Unie worden binnengebracht, maar niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.
 • Interne Markt:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Discussienota over de regulering van indexcijfers
 • Justitie en grondrechten:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Verjaringstermijnen voor schadeclaims na een verkeersongeval in een ander EU-land
 • Onderwijs:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Open onderwijs: een voorstel voor een Europees initiatief om onderwijs en opleiding met nieuwe technologieën te verbeteren
 • Interne Markt:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Raadpleging over de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau over de hervorming van de bankensector in de EU
 • Belastingen:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problemen in verband met directe belastingen bij grensoverschrijdende investeringen van durfkapitaal
 • Vervoer:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Rekeningrijden
 • Milieu:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Raadpleging over het uitvoeringsverslag bij de richtlijn omgevingslawaai en over het EU-lawaaibestrijdingsbeleid
 • Milieu:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Herziening van het uitvoeringsplan van de Europese Unie voor het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's)
 • Concurrentie:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Staatssteun voor milieubescherming
 • Milieu:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Mogelijke indicatoren voor grondstoffenefficiëntie
 • Interne Markt:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's/UCITS) - Productregels, liquiditeitenbeheer, bewaarbedrijf, geldmarktfondsen, langetermijnbeleggingen
 • Concurrentie:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Staatssteun: steun van geringe omvang (de-minimisverordening 1998/2006)
 • Vervoer:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Verlenging van de ontwikkelingsfase (gemeenschappelijke onderneming) van het SESAR-project voor luchtverkeersbeveiliging in het kader van "Horizon 2020"
 • Klimaatactie:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Herziening van het tijdschema voor de veiling van emissierechten
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Transparantie, dataverkeersbeheer en verandering van provider in een open internet
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Verbetering van de netwerk-en informatiebeveiliging in de EU
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Toekomstige gezamenlijke technologie-initiatieven voor elektronische onderdelen en ingebedde systemen
 • Concurrentie:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Herziening van de staatssteunprocedures
 • Concurrentie:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Staatssteun ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen
 • Energie:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Lijst van ter beoordeling ingediende projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van energie-infrastructuur
 • Onderzoek en technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Plannen voor een publiek-privaat partnerschap voor onderzoek en innovatie op het gebied van biowetenschappen in het kader van Horizon 2020
 • Onderzoek en technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Voorbereiding van het gezamenlijk technologie-initiatief voor brandstofcellen en waterstof in het kader van Horizon 2020
 • Onderzoek en technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Voorbereiding van het gezamenlijk technologie-initiatief Clean Sky in het kader van Horizon 2020
 • Ondernemingen:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Raadpleging over het actieplan Ondernemerschap 2020
 • Algemene en institutionele zaken:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Code voor doeltreffende en open vrijwillige actie: goede ontwerpbeginselen voor zelf- en coregulering en andere multistakeholder-initiatieven
 • Handel:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  De toekomst van de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS
 • Ondernemingen:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Openbare raadpleging over vraagbeleid om Europese industriële innovatie op de wereldmarkt te stimuleren
 • Algemene en institutionele zaken:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Raadpleging over slimme regelgeving
 • Onderzoek en technologie:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Raadpleging over het Europese programma voor fusieonderzoek
 • Concurrentie:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Ontwerp-mededeling over staatssteun voor kortlopende exportkredietverzekering
 • Volksgezondheid:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Invoering van tarieven voor geneesmiddelenbewaking door het Europees Geneesmiddelenbureau 
 • Maritieme zaken en visserij:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energie uit de zee
 • Concurrentie:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Staatssteun: De algemene groepsvrijstellingsverordening
 • Energie:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Intelligente energie – Europa III in Horizon 2020
 • Interne Markt:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Veilig en open internet: openbare raadpleging over de aangifte en bestrijding van illegale content op servers van providers
 • Justitie en grondrechten:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  EU-burgers: Uw rechten, uw toekomst
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Herziening van de EU-regels voor de fruit- en groentesector – Openbare raadpleging over beleidsopties en effectbeoordeling
 • Volksgezondheid:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Maatregelen inzake het klonen van dieren voor de levensmiddelenproductie in de EU
 • Concurrentie:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Herziening van de richtsnoeren voor de overheidsfinanciering van breedbandnetwerken
 • Algemene en institutionele zaken:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Raadpleging over het Transparantieregister
 • Binnenlandse zaken:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Nieuwe voorwaarden voor toegang en verblijf in de EU van onderzoekers, studenten, scholieren, onbezoldigde stagiairs en vrijwilligers van buiten de EU
 • Klimaatactie:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  De voorbereiding van de EU-aanpassingsstrategie
 • Ondernemingen:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  EU 2020: Industrieel beleid
 • Maritieme zaken en visserij:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Uitdagingen en kansen voor het zee- en kusttoerisme in de EU
 • Volksgezondheid:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Raadplegingen binnen het nog op te richten EU-netwerk voor de beoordeling van gezondheidstechnologie (Richtlijn 2011/24)
 • Concurrentie:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Toekomstige richtlijnen voor de toepassing van de regels tegen concurrentievervalsing op zeevervoersdiensten
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Openbare raadpleging over een EU-initiatief om de kosten terug te dringen van het uitrollen van hoge snelheid communicatie infrastructuur in Europa
 • Werkgelegenheid en sociaal beleid:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  De benutting van het werkgelegenheidspotentieel van de persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening
 • Ondernemingen:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Openbare raadpleging over een Europees keurmerk voor kwaliteitscontrole in het toerisme
 • Werkgelegenheid en sociaal beleid:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Kwaliteitskader voor stages
 • Communicatienetwerken, -technologie en -inhoud:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Het internet maakt zich op voor de volgende technologische revolutie: communicatie met en tussen voorwerpen. Hoe moet dit “internet van de dingen” volgens u worden geregeld?
 • Vervoer:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Herziening van de EU-wetgeving inzake de veiligheid van passagiersschepen
 • Vervoer:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  EU-strategie ter vermindering van letsels door verkeersongevallen
 • Justitie en grondrechten:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  De toekomst van de Europese insolventiewetgeving
 • Informatiemaatschappij:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Openbare raadpleging over de toegang tot informatie inzake interoperabiliteit voor digitale producten en diensten
 • Interne Markt:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Toegang tot een bankrekening voor Erasmus- en uitwisselingsstudenten
 • Interne Markt:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  groenboek schaduwbankieren
 • Concurrentie:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Ontwerp-mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken
 • Interne Markt:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Raadpleging over bankrekeningen
 • Vervoer:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en commerciële voertuigen
 • Vervoer:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Prestatieregeling voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) vanaf 2015
 • Milieu:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Beleidsopties voor de blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren
 • Justitie en grondrechten:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Raadpleging over de bescherming van EU-geld tegen fraude, en betere rechtsvervolging
 • Vervoer:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Gratis verkeersinformatie over veiligheid op de weg
 • Milieu:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Prioriteiten van het EU-milieubeleid voor 2020: naar een nieuw EU-actieprogramma voor het milieu
 • Volksgezondheid:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Ontwerp van schriftelijke bevestiging voor werkzame stoffen die in de EU ingevoerd worden voor gebruik in geneesmiddelen voor menselijk gebruik
 • Interne Markt:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Raadpleging door de deskundigengroep op hoog niveau over de hervorming van de bankensector in de EU
 • Belastingen:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  De interne markt: Praktijkvoorbeelden van gevallen van dubbele niet-belastingheffing
 • Justitie en grondrechten:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Raadpleging over Sekseongelijkheid in het bestuur van ondernemingen in de EU
 • Energie:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Financiële steun voor meer energie-efficiëntie in gebouwen
 • Concurrentie:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Herziening van de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer
 • Interne Markt:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht
 • Economische en financiële zaken:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Geschiktheid van de internationale boekhoudnormen voor de overheidssector (IPSAS) voor de landen van de EU
 • Maritieme zaken en visserij:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  "Blauwe groei" – duurzame groei in kustregio’s en maritieme sectoren
 • Ondernemingen:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Raadpleging over de herziening van de grenswaarden voor lood in speelgoed
 • Concurrentie:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Publieke consultatie over de herziening van de EU-regels voor regionale steun
 • Volksgezondheid:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Gedelegeerde handeling over de beginselen en richtsnoeren betreffende goede productiemethoden voor werkzame stoffen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Ontwerpnota voor openbare raadpleging
 • Energie:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netwerkcodes en richtsnoeren voor 2013 en daarna
 • Klimaatactie:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Emissies in het zeevervoer opnemen in de EU-toezegging inzake vermindering van broeikasgassen
 • Milieu:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Consultatie inzake wetgeving over invasieve exoten
 • Interne Markt:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Raadpleging over Groenboek – Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen
 • Milieu:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Werken aan meer duurzame consumptie en productie
 • Werkgelegenheid en sociaal beleid:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Groenboek: herstructurering en anticipatie op veranderingen: welke lessen kunnen we trekken uit recente ervaringen?
 • Volksgezondheid:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Uitvoeringsbesluit over de voorschriften voor de beoordeling van het regelgevingskader dat van toepassing is op de vervaardiging van werkzame stoffen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Ontwerpnota voor openbare raadpleging
 • Vervoer:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Openbare consultatie over de mogelijke herziening van Verordening (EC) 261/2004 inzake passagiersrechten in de luchtvaart
 • Ondernemingen:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Openbare raadpleging over de herziening van de gastoestellenrichtlijn 2009/142/EG
 • Ondernemingen:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Openbare raadpleging over de eventuele herziening van Richtlijn 93/7/EEG over de teruggave van cultuurgoederen
 • Binnenlandse zaken:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Mededeling Richtlijn inzake het recht op gezinshereniging
 • Justitie en grondrechten:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Europese Toegankelijkheidsakte
 • Informatiemaatschappij:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  De toekomst verlichten: De verspreiding van innovatieve verlichtingstechnologie versnellen
 • Energie:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Gebieden voor versterking van het bestaande EURATOM-wetgevingskader inzake nucleaire veiligheid
 • Milieu:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Check-up van het zoetwaterbeleid
 • Vervoer:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Herziening van richtlijn 96/53/EG: Gewichten en afmetingen
 • Ontwikkeling:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Sociale bescherming bij de ontwikkelingssamenwerking van de EU
 • Concurrentie:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: herziening van de EU-regels
 • Informatiemaatschappij:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  De overheid helpen bij de inkoop van ICT op basis van standaarden
 • Interne Markt:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector: toepassing van Richtlijn 2007/44/EG
 • Milieu:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Waterefficiëntie van gebouwen
 • Energie:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategie voor hernieuwbare energie
 • Justitie en grondrechten:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Mededeling ”Naar een krachtiger Europese aanpak van drugs”
 • Concurrentie:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Herziening van de regels voor de beoordeling van licentieovereenkomsten voor de overdracht van technologie
 • Concurrentie:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Richtsnoeren over bepaalde staatssteunmaatregelen in verband met de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012
 • Volksgezondheid:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Consultatie over een betere erkenning van medische voorschriften in andere EU-landen