Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

2012 - Konsultazzjonijiet Magħluqa - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. qabel »
 • Suq intern:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Konsultazzjoni dwar qafas possibbli għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji li mhumiex banek
 • Azzjoni dwar il-klima:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Konsultazzjoni pubblika: Programm Ewropew ta’ Riċerka dwar il-Metroloġija taħt Orizzont 2020
 • Riċerka u teknoloġija:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Konsultazzjoni pubblika: Programm Ewropew ta’ Riċerka dwar il-Metroloġija taħt Orizzont 2020
 • Intrapriża:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Liemu huma l-għaxar atti leġiżlattivi li l-iktar jimponu restrizzjonijiet għall-SMEs
 • Trasport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Id-dimensjoni urbana tal-politika tat-trasport tal-UE
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Tagħrif Marittimu 2020: mill-kartografija ta’ qiegħ il-baħar għat-tbassir tal-oċeani
 • Riċerka u teknoloġija:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Industriji bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi, lejn partenarjat pubbliku-privat taħt Orizzont 2020?.
 • Politika reġjonali:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Konsultazzjoni dwar il-kriterji għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku proposti mill-UE għax-xogħlijiet ta’ infrastruttura tal-iskart tal-ilma
 • Trasport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar is-simplifikazzjoni, il-kjarifika u l-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (SES II +) u l-allinjament tar-regoli tal-SES u tal-EASA
 • Saħħa pubblika:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Valutazzjoni tal-karattru ta’ prodotti mediċinali potenzjalment falsifikati introdotti fl-Unjoni iżda mhux bl-intenzjoni li jitqiegħdu fis-suq.
 • Suq intern:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Dokument ta’ Konsultazzjoni dwar ir-Regolament tal-Indiċi
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Limitu ta’ żmien għall-klejms ta’ kumpens f’aċċidenti tat-traffiku f’pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea
 • Edukazzjoni:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar “Inwessgħu l-Edukazzjoni – proposta għal Inizjattiva Ewropea biex jitjiebu l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet permezz tat-teknoloġiji ġodda”
 • Suq intern:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar ir-Riforma tal-istruttura tas-settur bankarju tal-UE
 • Tassazzjoni:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problemi li jseħħu fil-qasam tat-taxxa diretta meta l-kapital ta’ riskju jiġi investit bejn il-fruntieri
 • Trasport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Ħlas għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq
 • Ambjent:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-Rapport ta’ Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħsejjes Ambjentali (END) u dwar il-Politika tal-UE dwar il-Ħsejjes
 • Ambjent:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Konsultazzjoni dwar l-Aġġornament tal-Pjan ta’ Implimentazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar il-Pollutanti Organiċi Persistenti (POPs)
 • Kompetizzjoni:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  L-għajnuna mill-istat għall-ħarsien ambjentali
 • Ambjent:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Għażliet għal indikaturi tal-effiċjenza tar-riżorsi
 • Suq intern:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Impriżi ta' Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS) - Regoli tal-Prodotti, Ġestjoni tal-Likwidità, Depożitarju, Fondi tas-Suq tal-Flus, Investimenti fit-Tul
 • Kompetizzjoni:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Għajnuna mill-istat: ammonti żgħar ta’ għajnuna (Regolament de minimis 1998/2006)
 • Trasport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-estensjoni tal-Intrapriża Konġunta SESAR taħt Orizzont 2020
 • Azzjoni dwar il-klima:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-kalendarju tal-irkant għas-Sistema tal-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Konsultazzjoni Pubblika dwar l-aspetti speċifiċi tat-trasparenza, il-ġestjoni tat-traffiku u l-bidla tal-fornitur f'Internet miftuħ għal kulħadd
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Titjib tas-Sigurtà tan-Netwerk u Informazzjoni fl-UE
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Futura dwar partijiet elettroniċi u sistemi inkorporati
 • Kompetizzjoni:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Riforma proċedurali tal-għajnuna mill-istat
 • Kompetizzjoni:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Għajnuna mill-istat għall-promozzjoni tal-kapital ta' riskju f'intrapriżi ta' daqs żgħir u medju
 • Enerġija:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Lista ta' proġetti mibgħutin għall-valutazzjoni bħala Proġetti ta' Interess Komuni potenzjali fl-infrastruttura tal-enerġija
 • Riċerka u teknoloġija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konsultazzjoni dwar pjanijiet għal sħubija pubblika-privata fir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tax-xjenzi tal-ħajja taħt Orizzont 2020
 • Riċerka u teknoloġija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konsultazzjoni dwar it-tħejjija tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu taħt Orizzont 2020
 • Riċerka u teknoloġija:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konsultazzjoni dwar it-tħejjija tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 'Clean Sky' taħt Orizzont 2020
 • Intrapriża:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Konsultazzjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni Intraprenditorja 2020
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Kodiċi għal Volontarjat Miftuħ Effettiv: Prinċipji tajbin għal awto- u ko-regolazzjoni u azzjonijiet oħra li jinvolvu partijiet interessati differenti
 • Kummerċ:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tar-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi bejn l-UE u l-Istati Uniti
 • Intrapriża:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-politiki b’enfasi fuq id-domanda biex jitħeġġu l-innovazzjonijiet industrijali Ewropej f'suq dinji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Konsultazzjoni dwar Regolament Intelliġenti
 • Riċerka u teknoloġija:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Konsultazzjoni dwar il-Programm Ewropew għar-Riċerka dwar il-Fużjoni
 • Kompetizzjoni:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Abbozz ta’ Komunikazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat għall-assigurazzjoni għal żmien qasir ta' kreditu għall-esportazzjoni
 • Saħħa pubblika:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  L-introduzzjoni ta' Tariffi mitluba mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għall-Farmakoviġilanza
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Enerġija tal-Oċean
 • Kompetizzjoni:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Għajnuna mill-Istat: Ir-Regolament Ġenerali għall-Eżenzjoni ta' Kategorija
 • Enerġija:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Enerġija Intelliġenti – Ewropa III fl-inizjattiva Orizzont 2020
 • Suq intern:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Internet nadif u miftuħ: konsultazzjoni pubblika dwar proċeduri għall-avviż u l-azzjoni fuq kontenut illegali ġestit minn intermedjarji onlajn
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Ċittadini tal-UE: Id-drittijiet tiegħek – il-futur tiegħek
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Reviżjoni tar-reġim tal-ue għas-settur tal-frott u l-ħxejjex - konsultazzjoni pubblika dwar l-għażliet politiċi u valutazzjoni tal-impatt tagħhom
 • Saħħa pubblika:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Miżuri dwar il-klonazzjoni tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel fl-UE
 • Kompetizzjoni:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Reviżjoni tal-Linji gwida dwar il-finanzjamenti pubbliċi għan-netwerks broadband
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-Reġistru għat-Trasparenza
 • Affarijiet interni:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-regoli futuri fl-UE dwar id-dħul u r-residenza ta’ riċerkaturi, studenti, tfal tal-iskola, apprendisti mingħajr paga u voluntiera li mhumiex ċittadini tal-UE
 • Azzjoni dwar il-klima:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Konsultazzjoni dwar it-tħejjija tal-Istrateġija ta' Adattament tal-UE
 • Intrapriża:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Konsultazzjoni dwar l-inizjattiva ewlenija tal-UE2020 dwar il-Politika Industrijali
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Sfidi u Opportunitajiet għat-Turiżmu Marittimu u mal-Kosta fl-UE.
 • Saħħa pubblika:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-modalitajiet tal-konsultazzjoni tal-partijiet interessati fin-netwerk volontarju għall-Evalwazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa li għandha tiġi stabbilita skont id-Direttiva 2011/24/UE
 • Kompetizzjoni:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Il-linji gwida futuri dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni dwar il-prattiki restrittivi tan-negozju fis-servizzi tat-trasport marittimu
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar inizjattiva tal-UE biex titnaqqas l-ispiża t’investiment biex jiġu mibnija netwerks ta’ Kommunikazzjoni ultraveloċi fl-Ewropa
 • Impjieg u affarijiet soċjali:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  L-isfruttar tal-potenzjal tal-impjiegi tas-servizzi personali u domestiċi
 • Intrapriża:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Konsultazzjoni Miftuħa dwar l-Inizjattiva ta' Tikketta tat-Turiżmu Ewropew għal Sistemi ta' Kwalità
 • Impjieg u affarijiet soċjali:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Qafas ta’ Kwalità għall-Appredistati
 • Netwerks għall-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  L-Internet qed jipprepara għar-revoluzzjoni teknoloġika li jmiss: komunikazzjonijiet ma’ u fost l-oġġetti. Kif timmaġina li se tkun il-“governanza” ta’ dan “l-Internet tal-Oġġetti”?
 • Trasport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar reviżjoni tal-liġi tal-UE dwar is-sikurezza għall-bastimenti tal-passiġġieri
 • Trasport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Strateġija tal-UE biex jonqsu l-korrimenti minn aċċidenti tat-traffiku
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Konsultazzjoni dwar il-ġejjieni tal-Liġi Ewropea dwar il-Falliment
 • Soċjetà tal-informazzjoni:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni tal-Interoperabilità ta' Prodotti u Servizzi Diġitali
 • Suq intern:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Konsultazzjoni dwar l-aċċess għal kont tal-bank minn studenti tal-Erasmus jew xi skambju ieħor
 • Suq intern:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  green paper l-ibbankjar parallel
 • Kompetizzjoni:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Abbozz ta' Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar għajnuna mill-Istat għal films u xogħlijiet awdjoviżivi oħra
 • Suq intern:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Konsultazzjoni dwar il-kontijiet bankarji
 • Trasport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ informazzjoni u ta' rriżervar għal postijiet ta’ parkeġġ bla periklu u sikuri għal trakkijiet u vetturi kummerċjali, skont id-Direttiva dwar l-STI 2010/40/UE
 • Trasport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija regolatorja proposta għal reviżjoni tas-Sistema ta' Prestazzjonijiet tal-SES li tindirizza l-RP2 u lil hinn
 • Ambjent:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Għażliet ta' politika dwar il-pjan biex jiġu ssalvagwardjati l-ilmijiet Ewropej
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Konsultazzjoni dwar il-Ħarsien tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u t-Titjib tal-Prosekuzzjonijiet
 • Trasport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-forniment, fejn possibbli, ta’ informazzjoni minima universali dwar it-traffiku relatata mas-sikurezza fit-toroq mingħajr ħlas għall-utenti, skont id-Direttiva dwar l-STI 2010/40/UE
 • Ambjent:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Konsultazzjoni Pubblika dwar il-prijoritajiet tal-politika ambjentali tal-UE għall-2020: Lejn Programm ta' Azzjoni Ambjentali ġdid tal-UE
 • Saħħa pubblika:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Abbozz mudell għal konferma bil-miktub għal sustanzi attivi importati fl-Unjoni Ewropea għal prodotti mediċinali għal użu uman
 • Suq intern:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Konsultazzjoni mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar ir-Riforma tal-istruttura tas-settur bankarju tal-UE
 • Tassazzjoni:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Is-suq intern: Eżempji fattwali ta' każijiet fejn taxxa ma titħallas imkien
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Konsultazzjoni dwar in-nuqqas ta' bilanċ bejn is-Sessi fil-bordijiet korporattivi tal-UE
 • Enerġija:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Appoġġ Finanzjarju għall-Effiċjenza fl-użu tal-Enerġija fil-Bini
 • Kompetizzjoni:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Reviżjoni tal-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għat-trasport bil-baħar
 • Suq intern:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Konzultáció az európai társasági jog jövőjéről
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Stima ta' konvenjenza tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku fl-Istati Membri – Konsultazzjoni Pubblika
 • Affarijiet Marittimi u Sajd:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Tkabbir Blu: Tkabbir ekonomiku sostenibbli mill-oċeani, l-ibħra u l-kosti
 • Intrapriża:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-limiti fil-valuri taċ-ċomb fil-ġugarelli
 • Kompetizzjoni:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-Għajnuna mill-Istat
 • Saħħa pubblika:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Att delegat dwar il-prinċipji u l-linji gwida għal prattika tajba ta' manifattura għas-sostanzi attivi ta' prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem – Dokument kunċettwali sottomess għall-konsultazzjoni pubblika
 • Enerġija:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  L-istabbiliment tal-listi annwali ta' prijoritajiet għall-iżvilupp tal-kodiċi tan-netwerk u l-linji gwida għall-2013 u lil hinn.
 • Azzjoni dwar il-klima:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  L-inklużjoni tal-emissjonijiet tattrasport marittimu fl-impenn tal-UE għat-tnaqqis tal-gassijiet serra
 • Ambjent:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Konsultazzjoni dwar strument leġiżlattiv iddedikat dwar speċijiet eżotiċi invażivi
 • Suq intern:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konsultazzjoni dwar Green Paper – Lejn suq Ewropew integrat għall-ħlas bil-kards, bl-internet jew bil-mowbajl
 • Ambjent:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  It-Twassil ta' Konsum u Produzzjoni aktar Sostenibbli
 • Impjieg u affarijiet soċjali:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Green Paper: Ristrutturar u antiċipazzjoni tal-bidla: x’lezzjonijiet slitna mill-esperjenza reċenti?
 • Saħħa pubblika:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Att ta' implimentazzjoni dwar ir-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-qafas regolatorju applikabbli għall-manifattura ta' sustanzi attivi ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Dokument kunċettwali ppreżentat għall-konsultazzjoni pubblika
 • Trasport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà li jiġi rivedut ir-Regolament (KEE) 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru
 • Intrapriża:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Konsultazzjoni Pubblika dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 2009/142/KE rigward tagħmir li juża l-gass
 • Intrapriża:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Konsultazzjoni pubblika fuq reviżjoni possibbli tad-Direttiva 93/7/KEE dwar ir-ritorn ta' oġġetti kulturali
 • Affarijiet interni:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Konsultazzjoni pubblika b'ħarsa lejn l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibilità
 • Soċjetà tal-informazzjoni:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Indawlu l-Futur: Naċċelleraw il-mobilizzazzjoni ta’ teknoloġiji tat-tidwil innovattivi
 • Enerġija:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Oqsma għall-infurzar tal-qafas leġiżlattiv eżistenti tal-EURATOM dwar is-sikurezza nukleari
 • Ambjent:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Tajā vietnes sarakstā ir tikai sab.apspriešanu nosaukumi, tāpēc mēs tradicionāli rakstam tikai pašu nosaukumu
 • Trasport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Reviżjoni tad-direttiva 96/53/EC: Dimensjonijiet u l-Piżijiet
 • Żvilupp:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultazzjoni għat-tħejjija ta' Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Ħarsien Soċjali fil-Kooperazzjoni Żviluppata mill-Unjoni Ewropea.
 • Kompetizzjoni:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultazzjoni dwar ir-Reviżjoni tar-regoli tal-UE għall-għajnuna mill-Istat lir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (R&D&I)
 • Soċjetà tal-informazzjoni:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Għajnuna lill-awtoritajiet pubbliċi biex jakkwistaw ICT ibbażati fuq Standards
 • Suq intern:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Konsultazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2007/44/KE fir-rigward ta' akkwisti u żidiet fil-holdings fis-settur finanzjarju
 • Ambjent:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Konsultazzjoni dwar l-Effiċjenza tal-Ilma fil-Bini
 • Enerġija:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strateġija dwar l-Enerġija Rinnovabbli
 • Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Komunikazzjoni “Lejn Reazzjoni Ewropea Aktar b’Saħħitha għad-Drogi”
 • Kompetizzjoni:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Reviżjoni tar-regoli għall-evalwazzjoni tal-ftehimiet ta’ liċenzjar għat-trasferiment tat-teknoloġija
 • Kompetizzjoni:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Linji gwida dwar ċerti miżuri li jikkonċernaw l-għajnuna mill-istat fil-kuntest tal-iskema ta' skambju tal-kwoti ta' emissjonijiet tal-gass b'effett serra għal wara l-2012
 • Saħħa pubblika:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Konsultazzjoni dwar il-miżuri biex ir-riċetti tat-tabib minn Stat Membru ieħor jiġu aċċettati aħjar