2011 - Consultări încheiate - Vocea ta în Europa - Comisia Europeană

Consultăriîncheiate

A se vedea şi:

TitluDomeniul politicData încheieriiConcluzii

Consultare publică referitoare la implementarea şi ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora.

Mediu30.12.2011Concluziien

Consultare privind reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră – Noi măsuri la nivelul UE

Combaterea schimbărilor climatice19.12.2011Concluziien

Consultare publică referitoare la Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înşelătoare şi comparativă şi la practicile comerciale care afectează activitatea întreprinderilor

Justiţie şi drepturi fundamentale16.12.2011Concluziien

Consultare privind reducerea emisiilor de CO₂ generate de vehicule rutiere

Combaterea schimbărilor climatice09.12.2011Concluzii

Ce credeţi despre site-ul „Sănătate publică” al Comisiei Europene?

Sănătate publică09.12.2011Concluzii

Domenii în care potenţialul de dezvoltare a SEC nu este exploatat

Cercetare şi tehnologie30.11.2011Concluziien

Cartea verde privind difuzarea on-line a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană: oportunități și provocări pentru o piață digitală unică

Piaţa internă18.11.2011Concluziien

Măsurile de armonizare a desfăşurării activităţilor de farmacovigilenţă

Sănătate publică07.11.2011Concluziien

Posibila revizuire a planului de refacere a stocurilor de merluciu şi langustină

Afaceri maritime şi pescuit07.11.2011Concluziien

Revizuirea normelor care reglementează piaţa internă în domeniul transportului rutier de mărfuri

Transport31.10.2011Concluzii

Consultare privind proiectul de act legislativ referitor la armonizarea şi interoperabilitatea datelor spaţiale despre mediu (conform Anexelor Ⅱ şi Ⅲ la Directiva INSPIRE [2007/2/CE])

Mediu21.10.2011Concluziien

Iniţiativa privind sistemele ecologice de transport (SET)

Transport20.10.2011Concluziien

Consultare privind legislaţia UE în materie de calitate a aerului

Mediu15.10.2011Concluziien

Carte verde privind acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole

Agricultură şi dezvoltare rurală07.10.2011Concluziien

Evaluarea ajutoarelor de stat pentru filme şi alte producţii audiovizuale

Concurenţă30.09.2011Concluzii

Consultare publică privind efectele luminii artificiale asupra sănătăţii

Sănătate publică30.09.2011Concluziien

Consultare privind revizuirea Comunicării privind asigurarea creditelor de export pe termen scurt

Concurenţă23.09.2011Concluzii

Carte verde – Actualizarea Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Piaţa internă20.09.2011Concluziien

Consultare publică pe tema unei noi Comunicări privind comerţul şi dezvoltarea

Comerţ18.09.2011Concluzii

Evaluare de impact pentru o posibilă revizuire a Directivei 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

Transport16.09.2011Concluziien

Ameliorarea transparenţei datelor fundamentale privind cererea şi oferta pe piaţa energiei electrice

Energie16.09.2011Concluziien
Consultare publică pe tema pregătirii unei Comunicări privind competitivitatea durabilă a sectorului construcţiilor şi a întreprinderilor din acest sector
Întreprinderi15.09.2011Concluziien

Inițiativa privind antreprenoriatul social: promovarea fondurilor destinate antreprenoriatului social

Piaţa internă14.09.2011Concluziien

Consultare publică pe marginea unei posibile revizuiri a Directivei 2003/42/CE privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă şi a normelor de punere în aplicare a acesteia

Transport11.09.2011Concluziien

Consultare publică privind toxicitatea şi evaluarea amestecurilor de substanţe chimice

Sănătate publică09.09.2011Concluziien

A şasea adaptare a anexei II la progresul ştiinţific şi tehnic

Mediu09.09.2011Concluziien

Consultare privind informaţiile ştiinţifice în era digitală

Cercetare şi tehnologie09.09.2011Concluziien

Consultare privind aspectele practice ale procesului de notificare în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal

Societatea informaţională09.09.2011Concluziien

Programul de acţiune NAIADES 2006–2013 – Ce va urma?

Transport01.09.2011Concluziien

Revizuirea Orientărilor privind finanţarea din fonduri publice a reţelelor în bandă largă

Concurenţă31.08.2011Concluzii

Consultare publică cu privire la „cloud computing”

Societatea informaţională31.08.2011Concluziien

Libera circulaţie a lucrătorilor

Egalitate de şanse12.08.2011Concluzii

Consultare privind un nou regim european pentru capitalurile de risc

Piaţa internă10.08.2011Concluziien

Consultare privind posibilităţile de a reduce utilizarea pungilor de plastic şi de a îmbunătăţi cerinţele în materie de biodegradabilitate

Mediu09.08.2011Concluziien

Consultare referitoare la o iniţiativă privind accesul ţărilor terţe la piaţa europeană a achiziţiilor publice

Comerţ02.08.2011Concluzii

Jocurile de noroc on-line pe piaţa internă

Piaţa internă31.07.2011Concluziien

Cadrul european de guvernanţă corporativă

Piaţa internă22.07.2011Concluziien

Modificarea obligaţiilor de raportare a ajutoarelor de stat

Concurenţă20.07.2011Concluzii

Consultare privind posibilităţile de pescuit

Afaceri maritime şi pescuit20.07.2011Concluziien

Întreprinderi mici, într-o lume mare – un nou parteneriat pentru a le oferi IMM-urilor acces la oportunităţi globale

Întreprinderi12.07.2011Concluziien

Plan de gestionare pe termen lung a stocului de limbă-de-mare din Canalul Mânecii

Afaceri maritime şi pescuit08.07.2011Concluziien

Consultare publică privind viitorul relaţiei UE-China în domeniul investiţiilor

Comerţ05.07.2011Concluziien

Consultare publică referitoare la un posibil parteneriat pentru inovare privind materiile prime

Întreprinderi20.06.2011Concluziien

Consultare privind rezultatele studiului referitor la punerea în aplicare a Regulamentului 1435/2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)

Întreprinderi15.06.2011Concluzii

Consultare publică privind viitoarele activităţi de finanţare în domeniul justiţiei, drepturilor fundamentale şi egalităţii, după 2013

Justiţie şi drepturi fundamentale15.06.2011Concluziien

Consultare publică pe tema revizuirii Directivei 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecţie

Întreprinderi14.06.2011Concluziien

Consultare publică referitoare la un amendament la Regulamentul CE nr. 658/2007 privind încălcarea anumitor obligații în legătură cu autorizațiile de comercializare pentru medicamente

Sănătate publică10.06.2011Concluzii

Consultare publică privind Regulamentul de monitorizare şi raportare şi Regulamentul de acreditare şi verificare cu privire la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS)

Combaterea schimbărilor climatice10.06.2011Concluziien

Revizuirea „Orientărilor comunitare privind finanțarea aeroporturilor și ajutorul la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturile regionale”

Concurenţă07.06.2011Concluzii

Consultare privind abordarea globală a migrației

Afaceri interne06.06.2011Concluziien

Către un card Youth on the Move: Ce este necesar pentru creşterea mobilităţii şi participării tinerilor în Europa?

Tineret04.06.2011Concluziien

Cartea verde privind viitorul TVA

Impozitare31.05.2011Concluziien

Consultarea părţilor interesate cu privire la securitatea sanitară în Uniunea Europeană

Sănătate publică31.05.2011Concluziien

Studiu referitor la modalităţile de armonizare a legislaţiei UE privind îngrăşămintele, inclusiv fezabilitatea tehnică şi impactul la nivel economic, social şi de mediu

Întreprinderi31.05.2011Concluziien

Consultare publică referitoare la posibila revizuire a Directivei 89/105/CEE privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor la medicamente şi rambursarea/compensarea costurilor

Întreprinderi30.05.2011Concluzii

Reglementarea utilizării furajelor cu adaos de medicamente – protejarea sănătăţii publice şi a animalelor şi, totodată, creşterea competitivităţii sectorului zootehnic al UE

Sănătate publică30.05.2011Concluziien

Audiere privind managementul integrat al zonelor de coastă

Mediu30.05.2011Concluzii

Consultare publică privind MEDIA Mundus, un amplu program de cooperare internaţională în domeniul audivizualului

Cultură29.05.2011Concluziien

Consultare privind Planul strategic pentru tehnologii de transport (STTP)

Transport28.05.2011Concluziien

Consultare publică privind elaborarea unui program care să urmeze actualului instrument Progress, programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială (2007–2013)

Egalitate de şanse27.05.2011Concluzii

Consultare privind schimbul de bune practici în materie de cooperare între autorităţile naţionale competente din UE

Concurenţă27.05.2011Concluzii

Consultare publică privind înmatricularea autovehiculelor care au fost anterior înmatriculate într-un alt stat membru

Întreprinderi26.05.2011Concluzii

Consultare publică privind Planul de acţiune e-Sănătate (2012-2020)

Societatea informaţională25.05.2011Concluzii

De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE

Cercetare şi tehnologie20.05.2011Concluzii

Siguranţă offshore în domeniul petrolului şi al gazelor

Energie20.05.2011Concluziien

Consultare privind planificarea spaţială maritimă şi gestionarea integrată a zonelor de coastă

Afaceri maritime şi pescuit20.05.2011Concluziien

Consultare privind o politică industrială pentru sectorul securităţii

Întreprinderi15.05.2011Concluziien

Revizuirea Directivei privind testele clinice (2001/20/CE) – document de reflecţie destinat consultării publice

Sănătate publică13.05.2011Concluziien

Consultare publică privind iniţiativa „Oraşe şi comunităţi inteligente”

Energie13.05.2011Concluziien

Viitoarele orientări ale Comisiei privind ajutoarele de stat în contextul modificărilor aplicate sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

Concurenţă11.05.2011Concluzii

Consultare privind crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar

Ajutor umanitar03.05.2011Concluziien

Consultare publică privind bioeconomia în Europa: situaţia actuală şi potenţial pentru viitor

Cercetare şi tehnologie02.05.2011Concluziien

Mai puţine demersuri administrative pentru cetăţeni: promovarea liberei circulaţii a documentelor oficiale şi recunoaşterea efectelor actelor de stare civilă

Justiţie şi drepturi fundamentale30.04.2011Concluziien

Probleme de impozitare care apar atunci când dividendele sunt distribuite peste granițe investitorilor de portofoliu și persoanelor fizice și soluții posibile

Impozitare30.04.2011Concluziien
Către o abordare europeană coerentă în materie de recursuri colective
Concurenţă30.04.2011Concluzii

Proceduri de autorizare a proiectelor de infrastructură energetică

Energie30.04.2011Concluziien

Consultare publică privind revizuirea Deciziei 280/2004/CE (privind mecanismul de monitorizare)

Combaterea schimbărilor climatice29.04.2011Concluziien

Consultare privind stabilirea unei Foi de parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

Mediu22.04.2011Concluziien

Impozitarea sectorului financiar

Impozitare19.04.2011Concluziien

Carte verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice - Către o piață europeană a achizițiilor publice mai performantă

Piaţa internă18.04.2011Concluzii

Agenda Digitala pentru Europa: Identificare elelctronica, autentificare, si semnaturi in cadrul pietei digitale unice europene. Consultare publica

Societatea informaţională15.04.2011Concluziien

Posibile criterii şi cerinţe legislative ale UE privind controlul transporturilor de deşeuri

Mediu12.04.2011Concluzii

Consultare publică privind modificarea procedurilor de management al congestionării în sectorul gazului

Energie12.04.2011Concluziien

Consultare a părţilor implicate cu privire la poziţia UE la Conferinţa Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă care va avea loc în 2012

Mediu10.04.2011Concluzii

Anunţ privind reuniunea părţilor interesate cu privire la evaluarea finală a celui de-al 6-lea program de acţiune pentru mediu

Mediu01.04.2011Concluzii

Consultare privind raportul Comisiei pe tema respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Piaţa internă31.03.2011Concluziien

Infrastructura verde

Mediu31.03.2011Concluzii

Consultare referitoare la studiul privind limitarea ratei dobânzilor

Piaţa internă22.03.2011Concluziien

Consultare privind finanţarea europeană în domeniul afacerilor interne după 2013

Afaceri interne20.03.2011Concluzii

Consultare publică pe tema Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Piaţa internă15.03.2011Concluzii

Consultare privind utilizarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor legate de tranzacţiile şi practicile comerciale din Uniunea Europeană

Consumatori15.03.2011Concluziien

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Piaţa internă11.03.2011Concluzii

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Piaţa internă09.03.2011Concluziien

Dimensiunea Externa A Politicii Energetice Europene

Energie07.03.2011Concluziien

Detalii tehnice privind un posibil cadru european de gestionare a crizelor

Piaţa internă03.03.2011Concluziien

Consultare publică cu privire la depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD) şi la armonizarea anumitor aspecte ale decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

Piaţa internă01.03.2011Concluziien

Opinia dumneavoastră referitoare la Actul privind piaţa unică

Piaţa internă28.02.2011Concluzii

Consultare privind revizuirea directivei privind intermedierea de asigurări (IMD)

Piaţa internă28.02.2011Concluziien

Consultare cu privire la un posibil program spaţial european

Întreprinderi28.02.2011Concluziien

Consultare în vederea modificării Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

Afaceri maritime şi pescuit21.02.2011Concluziien

Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare

Piaţa internă19.02.2011Concluziien
Viitorul cofinanţării de către UE a programului Natura 2000
Mediu17.02.2011Concluziien

Realizarea pieţei interne pentru vehiculele cu motor

Întreprinderi16.02.2011Concluziien

Consultare cu privire la un viitor instrument financiar european destinat protecţiei mediului (LIFE)

Mediu15.02.2011Concluziien

Consultare privind promovarea şi validarea educaţiei nonformale şi informale

Educaţie09.02.2011Concluziien

Consultare privind vânzarea la licitaţie a drepturilor de emisie de gaze cu efect de seră ale UE din cadrul celei de-a treia perioade de comercializare înainte de 2013 („licitaţii timpurii”)

Mediu07.02.2011Concluziien

Consultare publică privind un posibil succesor al Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare

Competitivitate şi inovare04.02.2011Concluzii

Revizuirea Orientărilor privind ajutorul de salvare şi restructurare

Concurenţă02.02.2011Concluzii

Consultare pe tema revizuirii Directivei privind pieţele instrumentelor financiare

Piaţa internă02.02.2011Concluziien

Consultare privind Cartea verde pe tema dezvoltării sistemelor electronice de achiziţii publice în UE

Piaţa internă31.01.2011Concluziien

Carte Verde a Comisiei privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi

Justiţie şi drepturi fundamentale31.01.2011Concluziien
Carte Verde – Viitorul sprijinului bugetar acordat de UE ţărilor terţeDezvoltare31.01.2011Concluziien

Sondaj privind piaţa serviciilor lingvistice

Multilingvism31.01.2011Concluzii

Consultare privind instrumentele financiare pentru acţiunile externe ale UE după 2013

Dezvoltare31.01.2011Concluziien

Consultare privind etapele legislative necesare adoptării pachetelor de produse de investiţii cu amănuntul

Piaţa internă31.01.2011Concluziien

Consultare referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică şi socială

Politică regională31.01.2011Concluzii

Consultare privind oportunitatea stabilirii unor obiective privind reciclarea deșeurilor biologice

Mediu31.01.2011Concluziien

Consultare asupra modificărilor legislative privind funcţia de depozitar OPCVM şi remunerarea administratorilor OPCVM

Piaţa internă31.01.2011Concluziien

Consultare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate – Parteneriatul european pentru inovare

Sănătate publică28.01.2011Concluziien

Consultare cu privire la măsurile de nivel 2 pentru punerea în aplicare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate Ⅱ)

Piaţa internă26.01.2011Concluzii

Consultare privind evaluarea impactului propunerilor enunţate în Comunicarea Comisiei referitoare la viitorul politicii agricole comune la orizontul anului 2020

Agricultură şi dezvoltare rurală25.01.2011Concluziien

Raport privind punerea în aplicare a Convenţiei de la Aarhus, prezentat de Uniunea Europeană Secretariatului Aarhus

Mediu24.01.2011Concluzii

Consultare privind publicarea de către companii a informaţiilor fără caracter financiar

Piaţa internă24.01.2011Concluzii

Carte verde: Politica de dezvoltare a UE în sprijinul creșterii favorabile incluziunii și al dezvoltării durabile - Sporirea impactului politicii de dezvoltare a UE

Dezvoltare17.01.2011Concluziien

Consultare privind abordarea Comisiei referitoare la protecţia datelor personale în Uniunea Europeană

Libertate, justiţie şi securitate15.01.2011Concluziien
Consultare privind viitorul Capitalelor culturale europeneCultură12.01.2011Concluziien

Consultare publică privind agenţiile de rating

Piaţa internă07.01.2011Concluzii

Programul „Europa pentru cetăţeni” 2014–2020

Comunicare05.01.2011Concluzii
Consultare pe tema posibilei revizuiri a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichiziMediu05.01.2011Concluzii

Consultare privind armonizarea legislaţiei în domeniul valorilor mobiliare

Piaţa internă01.01.2011Concluzii
Ultima actualizare: 04/02/2011 | Începutul paginii