2011 m. Baigtos konsultacijos. Jūsų balsas Europoje. Europos Komisija

Baigtoskonsultacijos

PavadinimasPolitikos sritisKonsultacijų pabaigaTolesni veiksmai

Viešos konsultacijos: Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo įgyvendinimas ir ratifikavimas.

Aplinka30.12.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl tolesnių ES lygmens veiksmų mažinant išmetamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Veiksmai klimato srityje19.12.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lygiamosios reklamos ir dėl įmonėms kenkiančios nesąžiningos komercinės veiklos

Teisingumas ir pagrindinės teisės16.12.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl kelių transporto priemonių išmetamo CO₂ kiekio mažinimo

Veiksmai klimato srityje09.12.2011Tolesni veiksmai

Jūsų nuomonė apie visuomenės sveikatai skirtą Europos Komisijos interneto svetainę

Visuomenės sveikata09.12.2011Tolesni veiksmai

Neišnaudoto Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros potencialo sritys

Moksliniai tyrimai ir technologijos30.11.2011Tolesni veiksmaien

Žalioji knyga dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu Europos Sąjungoje: galimybės ir problemos kuriant bendrąją skaitmeninę rinką

Vidaus rinka18.11.2011Tolesni veiksmaien

Farmakologinio budrumo veiklos įgyvendinimo priemonės

Visuomenės sveikata07.11.2011Tolesni veiksmaien

Europinių paprastųjų jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių atkūrimo plano galimas persvarstymas

Jūrų reikalai ir žuvininkystė07.11.2011Tolesni veiksmaien

Krovinių vežimo keliais vidaus rinkos padėties persvarstymas

Transportas31.10.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl informacijos apie aplinką (kaip apibrėžta INSPIRE direktyvos [2/2007] Ⅱ ir Ⅲ prieduose) suderinimo ir sąveikos teisės akto projekto

Aplinka21.10.2011Tolesni veiksmaien

Netaršių transporto sistemų iniciatyva

Transportas20.10.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl ES oro kokybės teisės aktų

Aplinka15.10.2011Tolesni veiksmaien

Žalioji knyga dėl žemės ūkio produktų propagavimo ir informavimo apie juos

Žemės ūkis ir kaimo plėtra07.10.2011Tolesni veiksmaien

Valstybės pagalbos filmams ir kitiems garso ir vaizdo darbams vertinimas

Konkurencija30.09.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl dirbtinės šviesos poveikio sveikatai

Visuomenės sveikata30.09.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Komunikato dėl trumpalaikių eksporto kreditų draudimo peržiūros

Konkurencija23.09.2011Tolesni veiksmai
Žalioji knyga „Profesinių kvalifikacijų direktyvos atnaujinimas“
Vidaus rinka20.09.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl naujo prekybos ir vystymosi komunikato

Prekyba18.09.2011Tolesni veiksmai

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, galimo persvarstymo poveikio vertinimas

Transportas16.09.2011Tolesni veiksmaien

Didesnis elektros energijos rinkos pagrindinių duomenų skaidrumas

Energetika16.09.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos rengiant Komunikatą dėl tvaraus statybų sektoriaus ir jo įmonių konkurencingumo

Įmonės15.09.2011Tolesni veiksmaien

Socialinio verslo iniciatyva. Socialinio verslo finansavimo skatinimas

Vidaus rinka14.09.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl galimo Direktyvos 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų ir jos įgyvendinimo taisyklių persvarstymo

Transportas11.09.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl cheminių mišinių toksiškumo ir vertinimo

Visuomenės sveikata09.09.2011Tolesni veiksmaien

Šeštas II priedo derinimas su technikos ir mokslo pažanga

Aplinka09.09.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje

Moksliniai tyrimai ir technologijos09.09.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl praktinių pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus taisyklių

Informacinė visuomenė09.09.2011Tolesni veiksmaien

2006–2013 m. veiksmų programos NAIADES tęstinės priemonės

Transportas01.09.2011Tolesni veiksmaien

Plačiajuosčio ryšio tinklų viešojo finansavimo gairių persvarstymas.

Konkurencija31.08.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl nuotolinių išteklių paslaugų

Informacinė visuomenė31.08.2011Tolesni veiksmaien

Laisvas darbuotojų judėjimas

Lygios galimybės12.08.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl naujos Europos rizikos kapitalui taikomos tvarkos

Vidaus rinka10.08.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl galimybių naudoti mažiau plastikinių pirkinių krepšelių bei patobulinti biologinio skaidumo reikalavimus

Aplinka09.08.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl trečiųjų šalių galimybės patekti į ES viešųjų pirkimų rinką iniciatyvos

Prekyba02.08.2011Tolesni veiksmai

Azartiniai lošimai internetu vidaus rinkoje

Vidaus rinka31.07.2011Tolesni veiksmaien

ES įmonių valdymo sistema

Vidaus rinka22.07.2011Tolesni veiksmaien

Įpareigojimų pranešti apie valstybės pagalbą pakeitimas

Konkurencija20.07.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl žvejybos galimybių

Jūrų reikalai ir žuvininkystė20.07.2011Tolesni veiksmaien

„Maža įmonė – didelis pasaulis“ – nauja partnerystė, skirta padėti MVĮ pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis.

Įmonės12.07.2011Tolesni veiksmaien

Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies ilgalaikio jūrų liežuvių išteklių valdymo planas

Jūrų reikalai ir žuvininkystė08.07.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl būsimų ES ir Kinijos ryšių investicijų srityje

Prekyba05.07.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl galimos inovacijų partnerystės žaliavų srityje

Įmonės20.06.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Reglamento Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto įgyvendinimo tyrimo rezultatų

Įmonės15.06.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl būsimos finansavimo veiklos teisingumo, pagrindinių teisių ir lygybės srityse po 2013 m.

Teisingumas ir pagrindinės teisės15.06.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl Asmeninių apsaugos priemonių direktyvos 89/686/EEB persvarstymo

Įmonės14.06.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl Komisijos reglamento (Nr. 658/2007) dėl finansinių nuobaudų leidimų prekiauti vaistais turėtojams už tam tikrų įsipareigojimų pažeidimą dalinį pakeitimą

Visuomenės sveikata10.06.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos stebėjimo ir ataskaitų teikimo reglamento bei akreditavimo ir tikrinimo reglamento

Veiksmai klimato srityje10.06.2011Tolesni veiksmaien

Bendrijos gairių dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti peržiūra

Konkurencija07.06.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl visuotinio požiūrio į migraciją

Vidaus reikalai06.06.2011Tolesni veiksmaien

Diegiant "Youth on the Move" kortelę: Kaip padidinti jaunuolių mobilumą ir aktyvumą Europoje.

Jaunimo04.06.2011Tolesni veiksmaien

Žalioji knyga dėl PVM ateities

Mokesčiai31.05.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl sveikatos apsaugos Europos Sąjungoje

Visuomenės sveikata31.05.2011Tolesni veiksmaien

Galimybių visiškai suderinti ES teisės aktus, kuriais reglamentuojamos trąšos, studija, kurioje atsižvelgiama į technines galimybes, poveikį aplinkai, ekonomikai ir visuomenei

Įmonės31.05.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl galimo Direktyvos 89/105/EEB (dėl priemonių, reglamentuojančių vaistų kainų nustatymą ir kompensavimą, skaidrumo) persvarstymo

Įmonės30.05.2011Tolesni veiksmai

Pažangus vaistinių pašarų reglamentavimas. Kaip apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą ir padidinti ES gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą.

Visuomenės sveikata30.05.2011Tolesni veiksmaien

Posėdis integruoto pakrantės zonos tvarkymo tema

Aplinka30.05.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl „MEDIA Mundus“ – plačios tarptautinės audiovizualinio sektoriaus bendradarbiavimo programos

Kultūra29.05.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Strateginio transporto technologijų plano

Transportas28.05.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl naujos priemonės, kuri gali pakeisti ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007–2013 m.)

Lygios galimybės27.05.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl ES nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo geriausios patirties

Konkurencija27.05.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl automobilių, anksčiau užregistruotų kitoje valstybėje narėje, registravimo.

Įmonės26.05.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų plano

Informacinė visuomenė25.05.2011Tolesni veiksmai

Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas

Moksliniai tyrimai ir technologijos20.05.2011Tolesni veiksmai

Naftos ir dujų įrenginių atviroje jūroje sauga

Energetika20.05.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo

Jūrų reikalai ir žuvininkystė20.05.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl saugumo pramonės politikos

Įmonės15.05.2011Tolesni veiksmaien

Klinikinių tyrimų direktyvos 2001/20/EB persvarstymas: viešoms konsultacijoms pateiktas koncepcijos dokumentas

Visuomenės sveikata13.05.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl „Pažangių miestų ir gyvenviečių“ iniciatyvos

Energetika13.05.2011Tolesni veiksmaien

Būsimos Komisijos valstybės pagalbos gairės atsižvelgiant į iš dalies pakeistą ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą

Konkurencija11.05.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso įsteigimo

Humanitarinę pagalbą03.05.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl bioekonomikos Europoje. Dabartinė padėtis ir ateities potencialas

Moksliniai tyrimai ir technologijos02.05.2011Tolesni veiksmaien

„Mažiau administracinių formalumų piliečiams. Skatinti laisvą viešųjų dokumentų judėjimą ir civilinės būklės dokumentų pasekmių tarpusavio pripažinimą“

Teisingumas ir pagrindinės teisės30.04.2011Tolesni veiksmaien

Apmokestinimo problemos, kurios kyla tarpvalstybinio dividendų paskirstymo investuotojams į akcijų portfelius bei atskiriems investuotojams atvejais, ir galimi jų sprendimo būdai

Mokesčiai30.04.2011Tolesni veiksmaien

Siekiant Europoje darnaus požiūrio į kolektyvinį žalos atlyginimą

Konkurencija30.04.2011Tolesni veiksmai

Leidimų išdavimo procedūros energetikos infrastruktūros projektams

Energetika30.04.2011Tolesni veiksmaien

Sabiedriska apspriešana par Lēmuma 280/2004/EK (lēmuma par monitoringa mehānismu) pārskatīšanu

Veiksmai klimato srityje29.04.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl tausaus Europos išteklių naudojimo plano

Aplinka22.04.2011Tolesni veiksmaien

Finansų sektoriaus apmokestinimas

Mokesčiai19.04.2011Tolesni veiksmaien

Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo - Efektyvesnės Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas

Vidaus rinka18.04.2011Tolesni veiksmai

Europos skaitmeninė darbotvarkė: elektroninis identifikavimas, autentiškumo patvirtinimas ir elektroniniai parašai Europos skaitmeninėje bendrojoje rinkoje Viešoji konsultacija

Informacinė visuomenė15.04.2011Tolesni veiksmaien

Galimi ES teisiniai atliekų gabenimo inspekcijų kriterijai ir reikalavimai

Aplinka12.04.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl perkrovos valdymo tvarkos keitimo dujų sektoriuje

Energetika12.04.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl ES pozicijos 2012 m. Jungtinių Tautų konferencijoje tvaraus vystymosi klausimais

Aplinka10.04.2011Tolesni veiksmai

Pranešimas apie suinteresuotųjų šalių susitikimą dėl galutinio 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos vertinimo

Aplinka01.04.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl Komisijos intelektinės nuosavybės teisių gynimo ataskaitos

Vidaus rinka31.03.2011Tolesni veiksmaien

Žalioji infrastruktūra

Aplinka31.03.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl palūkanų normų apribojimų tyrimo

Vidaus rinka22.03.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl ES finansavimo vidaus reikalų srityje po 2013 m.

Vidaus reikalai20.03.2011Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvos

Vidaus rinka15.03.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl su prekybos sandoriais ir tvarka Europos Sąjungoje susijusių ginčų sprendimo taikant alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą

Vartotojai15.03.2011Tolesni veiksmaien

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Vidaus rinka11.03.2011Tolesni veiksmai

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Vidaus rinka09.03.2011Tolesni veiksmaien

ES energetikos išorinė dimensija

Energetika07.03.2011Tolesni veiksmaien

Techniniai numatomos europos krizių valdymo sistemos aspektai

Vidaus rinka03.03.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) ir dėl vertybinių popierių atsiskaitymo Europos Sąjungoje tam tikrų aspektų suderinimo.

Vidaus rinka01.03.2011Tolesni veiksmaien

Jūsų nuomonė apie Bendrosios rinkos aktą

Vidaus rinka28.02.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl Draudimo tarpininkavimo direktyvos persvarstymo

Vidaus rinka28.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl galimos ES kosmoso programos

Įmonės28.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Tarybos reglamento (EB) 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose dalinio pakeitimo

Jūrų reikalai ir žuvininkystė21.02.2011Tolesni veiksmaien

Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas

Vidaus rinka19.02.2011Tolesni veiksmaien

Tinklo „Natura 2000“ ES bendras finansavimas ateityje

Aplinka17.02.2011Tolesni veiksmaien

Variklinių transporto priemonių vidaus rinkos veikimo gerinimas

Įmonės16.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl būsimos ES aplinkos finansinės priemonės (LIFE)

Aplinka15.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos skatinimo ir rezultatų įteisinimo

Švietimas09.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl trečio etapo ES leidimų pardavimo aukcione iki 2013 m. („ankstyvieji“ aukcionai)

Aplinka07.02.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl galimos Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą pakeisiančios programos

Konkurencingumas ir inovacijos04.02.2011Tolesni veiksmai

Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos gairių peržiūra

Konkurencija02.02.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl Finansinių priemonių rinkų direktyvos persvarstymo

Vidaus rinka02.02.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl platesnio e. viešojo pirkimo sistemos naudojimo ES

Vidaus rinka31.01.2011Tolesni veiksmaien

Komisijos Žalioji Knyga dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms

Teisingumas ir pagrindinės teisės31.01.2011Tolesni veiksmaien
Žalioji Knyga – ES paramos trečiosioms šalims biudžeto ateitisVystymasis31.01.2011Tolesni veiksmaien

Kalbų sektoriaus rinkos tyrimas

Daugiakalbystė31.01.2011Tolesni veiksmai

Kokios bus ES išorės veiksmų finansinės priemonės po 2013 m.?

Vystymasis31.01.2011Tolesni veiksmaien

Komisijos tarnybų konsultacijos dėl mažmeninių investicinių produktų paketų iniciatyvos teisinių veiksmų

Vidaus rinka31.01.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl penktosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos išvadų

Regionų politika31.01.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl biologinių atliekų perdirbimo tikslų nustatymo tinkamumo

Aplinka31.01.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų depozitoriumo funkcijos ir jų valdytojų darbo užmokesčių teisės aktų pakeitimų

Vidaus rinka31.01.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos aktyvaus ir sveiko senėjimo tema (Europos inovacijų partnerystė)

Visuomenės sveikata28.01.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas Ⅱ) 2 lygmens įgyvendinimo priemonių

Vidaus rinka26.01.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl komunikato „Bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 m.“ pasiūlymų poveikio vertinimo

Žemės ūkis ir kaimo plėtra25.01.2011Tolesni veiksmaien

Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaita, Europos Sąjungos pateikta Orhuso sekretoriatui.

Aplinka24.01.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl to, kad įmonės atskleistų nefinansinę informaciją

Vidaus rinka24.01.2011Tolesni veiksmai

Žalioji knyga: Integracinį augimą ir tvarųjį vystymąsi remianti ES vystymosi politika – ES vystymosi politikos poveikio didinimas

Vystymasis17.01.2011Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl Komisijos visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje

Laisvė, teisingumas ir saugumas15.01.2011Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl projekto „Europos kultūros sostinės“ ateitiesKultūra12.01.2011Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl kredito reitingų agentūrų

Vidaus rinka07.01.2011Tolesni veiksmai

2014–2020 m. programa „Piliečių Europa“

Komunikacijos05.01.2011Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl galimo Direktyvos 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse persvarstymoAplinka05.01.2011Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl vertybinių popierių teisės nuostatų derinimo

Vidaus rinka01.01.2011Tolesni veiksmai
Paskutinį kartą atnaujinta: 04/02/2011 | Į puslapio pradžią