2011 - Lezárult konzultációk - Az Ön hangja Európában - Európai Bizottság

Lezárultkonzultációk

CímSzakpolitikai területLezárás időpontjaNyomon követés

Nyilvános konzultáció a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a használatukból származó előnyök megosztásáról (ABS) szóló Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtásáról és megerősítéséről.

Környezetvédelem30.12.2011Nyomon követésen

Konzultáció a fluorozott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről – További uniós szintű intézkedések

Tettekkel az éghajlatváltozás ellen19.12.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelvről és a vállalkozásokat érintő tisztességtelen kereskedelmi módszerekről

Jogérvényesülés és alapvető jogok16.12.2011Nyomon követésen

Konzultáció a közúti járművek CO₂-kibocsátásának mérsékléséről

Tettekkel az éghajlatváltozás ellen09.12.2011Nyomon követés

Mondjon véleményt a Bizottság közegészségügyi webhelyéről

Egészségügy09.12.2011Nyomon követés

Az Európai Kutatási Térség fejlesztése szempontjából kiaknázatlan lehetőségeket rejtő területek

Kutatás és technológia30.11.2011Nyomon követésen

Zöld könyv az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai

Belső piac18.11.2011Nyomon követésen

A farmakovigilanciai tevékenységekre vonatkozó végrehajtási intézkedések

Egészségügy07.11.2011Nyomon követésen

A szürke tőkehal déli állományára és a norvég homárra vonatkozó helyreállítási terv esetleges felülvizsgálata

Tengerügy és halászat07.11.2011Nyomon követésen

A közúti árufuvarozás belső piacának felülvizsgálata

Közlekedés31.10.2011Nyomon követés

Konzultáció a környezetvédelmi információ összehangolásáról és átjárhatóságáról szóló jogszabálytervezetről (ld. a 2/2007 INSPIRE irányelv Ⅱ. és Ⅲ. mellékletében szereplő meghatározást)

Környezetvédelem21.10.2011Nyomon követésen

A tiszta közlekedési rendszerekre irányuló kezdeményezés

Közlekedés20.10.2011Nyomon követésen
Konzultáció levegőminőséggel kapcsolatos uniós jogszabályokról
Környezetvédelem15.10.2011Nyomon követésen

Zöld könyv a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés07.10.2011Nyomon követésen

A filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatás értékelése

Versenypolitika30.09.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a mesterséges fény egészségügyi hatásairól

Egészségügy30.09.2011Nyomon követésen

Konzultáció a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény felülvizsgálatáról

Versenypolitika23.09.2011Nyomon követés

Zöld könyv – A szakmai képesítésekről szóló irányelv korszerűsítése

Belső piac20.09.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a kereskedelemről és a fejlesztésről szóló új közleményről

Kereskedelem18.09.2011Nyomon követés

Hatásvizsgálat a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv esetleges felülvizsgálatával kapcsolatosan

Közlekedés16.09.2011Nyomon követésen

Nagyobb átláthatóság a villamosenergia-piac alapvető információi tekintetében

Energia16.09.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció az építőipari ágazat és az építőipari vállalkozások fenntartható versenyképességéről szóló közlemény előkészítéséről

Vállalkozáspolitika15.09.2011Nyomon követésen

A „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezés: A „társadalomtudatos befektetési alapok” népszerűsítése

Belső piac14.09.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről szóló 2003/42/EK irányelv és az irányelv végrehajtására vonatkozó szabályok esetleges felülvizsgálatáról

Közlekedés11.09.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a kémiai elegyek toxicitásáról és értékeléséről

Egészségügy09.09.2011Nyomon követésen

A II. melléklet hatodik hozzáigazítása a tudományos és műszaki fejlődéshez

Környezetvédelem09.09.2011Nyomon követésen

Konzultáció a tudományos információk hozzáférhetőségéről, terjesztéséről és megőrzéséről a digitális korban

Kutatás és technológia09.09.2011Nyomon követésen

Konzultáció a személyes adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos értesítések gyakorlati szabályairól

Információs társadalom09.09.2011Nyomon követésen
A 2006 és 2013 közötti időszakra szóló NAIADES cselekvési programot követő intézkedések
Közlekedés01.09.2011Nyomon követésen

A szélessávú hálózatok közfinanszírozásáról szóló iránymutatások felülvizsgálata.

Versenypolitika31.08.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a számítási felhők használatáról

Információs társadalom31.08.2011Nyomon követésen

A munkavállalók szabad mozgása

Esélyegyenlőség12.08.2011Nyomon követés

Konzultáció a kockázati tőkével kapcsolatos új európai rendszerről

Belső piac10.08.2011Nyomon követésen

Konzultáció a nejlonzacskók használatának visszaszorítását és a biológiai lebonthatósággal kapcsolatos követelmények javítását célzó lehetséges megoldásokról

Környezetvédelem09.08.2011Nyomon követésen

Konzultáció a harmadik országok uniós közbeszerzési piacra jutásával kapcsolatos kezdeményezésről

Kereskedelem02.08.2011Nyomon követés

Online szerencsejátékok a belső piac területén

Belső piac31.07.2011Nyomon követésen

A felelős vállalatirányítás uniós keretei

Belső piac22.07.2011Nyomon követésen

A jelentéstételi kötelezettségek módosítása az állami támogatások területén

Versenypolitika20.07.2011Nyomon követés

Konzultáció a halászati lehetőségekről

Tengerügy és halászat20.07.2011Nyomon követésen

Kisvállalkozások a nagyvilágban – a kkv-k globális érvényesülését segítő új partnerség

Vállalkozáspolitika12.07.2011Nyomon követésen

A La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományára vonatkozó hosszú távú halgazdálkodási terv

Tengerügy és halászat08.07.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció az EU és Kína közötti befektetési kapcsolatok jövőjéről

Kereskedelem05.07.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a nyersanyagokra vonatkozó lehetséges innovációs partnerségről

Vállalkozáspolitika20.06.2011Nyomon követésen

Konzultáció az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról készült tanulmány megállapításairól

Vállalkozáspolitika15.06.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a jogérvényesülés, az alapvető jogok és az egyenlőség területén 2013 után folytatott finanszírozási tevékenységekről

Jogérvényesülés és alapvető jogok15.06.2011Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv felülvizsgálatáról
Vállalkozáspolitika14.06.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének jogosultjai által elkövetett jogsértések miatt kiszabott pénzbírságokra vonatkozó (658/2007/EK) rendelet módosításáról

Egészségügy10.06.2011Nyomon követés

Konzultáció az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerével (EU ETS) kapcsolatos ellenőrzést és jelentéstételt szabályozó rendeletről, valamint a rendszerrel kapcsolatos akkreditációt és hitelesítést szabályozó rendeletről

Tettekkel az éghajlatváltozás ellen10.06.2011Nyomon követésen

A repülőterek finanszírozására és a regionális repülőterekről közlekedő légitársaságoknak nyújtott indulási célú állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások felülvizsgálata

Versenypolitika07.06.2011Nyomon követés

Konzultáció a migrációval kapcsolatos általános megközelítésről

Belügy06.06.2011Nyomon követésen

Úton a "Youth on the Move" kártya felé: Mi szükséges a fiatalok Európában való mobilitásának és részvételének növelése érdekében?

Ifjúság04.06.2011Nyomon követésen

Zöld Könyv az általános forgalmi adózás jövőjéről

Adózás31.05.2011Nyomon követésen

Konzultáció az érdekelt felekkel az Európai Unión belüli egészségbiztonságról

Egészségügy31.05.2011Nyomon követésen

A műtrágyákról szóló uniós jogszabályok teljes körű harmonizációjának lehetőségeiről szóló, a technikai megvalósíthatóság, valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi hatások vizsgálatára is kiterjedő tanulmány

Vállalkozáspolitika31.05.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a gyógyszerek árának megállapítását és a gyógyszerek utáni költségtérítést szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 89/105/EGK irányelv esetleges felülvizsgálatáról

Vállalkozáspolitika30.05.2011Nyomon követés

A gyógyszeres takarmányok alkalmazásának intelligens szabályozása – Hogyan lehet az emberek és az állatok egészségét megőrizve javítani az Európai Unió állattenyésztési ágazatának versenyképességét?

Egészségügy30.05.2011Nyomon követésen

Meghallgatás a tengerparti övezetek integrált kezelésével kapcsolatosan

Környezetvédelem30.05.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a MEDIA Mundus, az audiovizuális ágazat számára indított átfogó nemzetközi együttműködési program témájában

Kultúra29.05.2011Nyomon követésen

Konzultáció a stratégiai közlekedéstechnológiai tervről

Közlekedés28.05.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a 2007–2013 között végrehajtott Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program helyébe lépő lehetséges eszközről

Esélyegyenlőség27.05.2011Nyomon követés

Konzultáció az EU nemzeti versenyhatóságai között megvalósuló együttműködés terén bevált módszerekről

Versenypolitika27.05.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a korábban más tagállamban már nyilvántartásba vett gépjárművek nyilvántartásba vételéről

Vállalkozáspolitika26.05.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a 2012–2020-as időszakra szóló e-egészségügyi cselekvési tervről

Információs társadalom25.05.2011Nyomon követés

Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé

Kutatás és technológia20.05.2011Nyomon követés

tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásai

Energia20.05.2011Nyomon követésen

Konzultáció a tengeri területrendezésről és a tengerparti övezetek integrált kezeléséről

Tengerügy és halászat20.05.2011Nyomon követésen

Konzultáció a biztonsági iparral kapcsolatos szakpolitikáról

Vállalkozáspolitika15.05.2011Nyomon követésen

A klinikai vizsgálatokról szóló irányelv (2001/20/EK irányelv) felülvizsgálata – nyilvános konzultációra bocsátott vitadokumentum

Egészségügy13.05.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció az „Intelligens városok és közösségek” kezdeményezésről

Energia13.05.2011Nyomon követésen

A módosított uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerrel összefüggésben nyújtott állami támogatások témájában kiadni tervezett európai bizottsági iránymutatások

Versenypolitika11.05.2011Nyomon követés

Konzultáció az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról

Humanitárius segítségnyújtás03.05.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a bioalapú gazdaság kiépítéséről Európában: aktuális helyzet és majdani lehetőségek

Kutatás és technológia02.05.2011Nyomon követésen

Kevesebb bürokrácia a polgárok számára: A közokiratok szabad áramlásának és az anyakönyvi okmányok joghatásai elismerésének elősegítése

Jogérvényesülés és alapvető jogok30.04.2011Nyomon követésen

A portfólió- illetve egyéni befektetőknek történő, határokon átnyúló osztalékfizetés esetén felmerülő adózási problémák és a lehetséges megoldások

Adózás30.04.2011Nyomon követésen

Úton a kollektív jogorvoslatra irányuló következetes európai megközelítés felé

Versenypolitika30.04.2011Nyomon követés

Energiainfrastruktúra-projektek engedélyezési eljárásai

Energia30.04.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a 280/2004/EK határozat (a nyomon követést szolgáló rendszerről szóló határozat) felülvizsgálatáról

Tettekkel az éghajlatváltozás ellen29.04.2011Nyomon követésen

Konzultáció az erőforrás-hatékony Európa menetrendjéről

Környezetvédelem22.04.2011Nyomon követésen

Pénzügyi szektor megadóztatása

Adózás19.04.2011Nyomon követésen

Zöld könyv az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról - Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

Belső piac18.04.2011Nyomon követés

Európai Digitális Menetrend: Elektronikus személyazonosítás, hitelesítés és aláírások az európai egységes digitális piacon Nyilvános konzultáció

Információs társadalom15.04.2011Nyomon követésen

A hulladékszállítás ellenőrzésére vonatkozó lehetséges uniós szintű jogalkotási kritériumok és követelmények

Környezetvédelem12.04.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a gázágazatban alkalmazott szűkkeresztmetszet-kezelési eljárások módosításáról

Energia12.04.2011Nyomon követésen

Konzultáció az érdekelt felekkel a fenntartható fejlődésről szóló 2012. évi ENSZ-konferencia kapcsán kialakítandó európai uniós álláspontról

Környezetvédelem10.04.2011Nyomon követés

Értesítés a 6. környezetvédelmi cselekvési program végső értékelésének témájában az érdekelt felek részére megrendezésre kerülő találkozó összehívásáról

Környezetvédelem01.04.2011Nyomon követés

Konzultáció a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítéséről szóló bizottsági jelentésről

Belső piac31.03.2011Nyomon követésen

A zöld infrastruktúra

Környezetvédelem31.03.2011Nyomon követés

Konzultáció a kamatlábakra vonatkozó megkötésekről készített tanulmányról

Belső piac22.03.2011Nyomon követésen

Konzultáció a belügyeket érintő uniós finanszírozásról 2013 után

Belügy20.03.2011Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvről

Belső piac15.03.2011Nyomon követés

Konzultáció: az alternatív vitarendezés igénybevétele az európai uniós kereskedelmi tranzakciókkal és gyakorlatokkal kapcsolatos viták megoldása érdekében

Fogyasztói ügyek15.03.2011Nyomon követésen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Belső piac11.03.2011Nyomon követés

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Belső piac09.03.2011Nyomon követésen

Az EU energiapolitikájának külső dimenziója

Energia07.03.2011Nyomon követésen

A tervezés alatt álló európai válságkezelési keretrendszer technikai részletei

Belső piac03.03.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a központi értékpapírletét-kezelőkről és az értékpapír-elszámolás egyes szempontjainak európai uniós harmonizációjáról

Belső piac01.03.2011Nyomon követésen

Hogyan vélekedik Ön az egységes piaci intézkedéscsomagról?

Belső piac28.02.2011Nyomon követés

Konzultáció a biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálatáról

Belső piac28.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció egy lehetséges uniós űrprogramról

Vállalkozáspolitika28.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

Tengerügy és halászat21.02.2011Nyomon követésen

A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről

Belső piac19.02.2011Nyomon követésen

A Natura 2000 hálózat uniós társfinanszírozásának jövője

Környezetvédelem17.02.2011Nyomon követésen

A belső gépjárműpiac megvalósításának fellendítése

Vállalkozáspolitika16.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció egy jövőbeli környezetvédelmi célú uniós pénzügyi eszközről (LIFE)

Környezetvédelem15.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció a nem formális és az informális tanulás támogatásáról és validálásáról

Oktatás09.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció a harmadik kereskedelmi időszakba tartozó uniós kibocsátási egységek 2013 előtti árverezéséről („korai aukciók”)

Környezetvédelem07.02.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a versenyképességi és innovációs keretprogram lehetséges utódjáról

Versenyképesség és innováció04.02.2011Nyomon követésen

A megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások iránymutatásainak felülvizsgálata

Versenypolitika02.02.2011Nyomon követés

Konzultáció a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv felülvizsgálatáról

Belső piac02.02.2011Nyomon követésen

Konzultáció az elektronikus közbeszerzés Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről szóló zöld könyvről

Belső piac31.01.2011Nyomon követésen

A Bizottság Zöld Könyve a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről

Jogérvényesülés és alapvető jogok31.01.2011Nyomon követésen
Zöld Könyve –  A harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőjeFejlesztés31.01.2011Nyomon követésen

Nyelvi szolgáltatók körében végzett piacfelmérés

Többnyelvűség31.01.2011Nyomon követés

Milyen pénzügyi eszközökkel történjék az EU külső fellépéseinek finanszírozása 2013 után?

Fejlesztés31.01.2011Nyomon követésen

A Bizottság szolgálatai által a lakossági befektetési csomagtermékekre vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatos jogalkotási lépések tárgyában indított konzultáció

Belső piac31.01.2011Nyomon követésen

Konzultáció a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló ötödik jelentésben megfogalmazott következtetésekről

Regionális politika31.01.2011Nyomon követés

Konzultációk abban a témában, indokolt-e célértékeket meghatározni a biohulladékok újrahasznosításával kapcsolatban

Környezetvédelem31.01.2011Nyomon követésen

Konzultáció az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) letétkezelőinek feladataira és az ÁÉKBV-alapkezelők alkalmazottainak díjazására vonatkozó jogszabályi változásokról

Belső piac31.01.2011Nyomon követésen

Konzultáció az aktív és egészséges időskor kérdéseiről – európai innovációs partnerség

Egészségügy28.01.2011Nyomon követésen

Konzultáció a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia Ⅱ) szóló 2009/138/EK irányelv 2. szintű végrehajtási intézkedéseiről

Belső piac26.01.2011Nyomon követés

Konzultáció „A közös agrárpolitika jövője 2020-ig” című közlemény javaslatainak hatásvizsgálata témájában

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés25.01.2011Nyomon követésen

Az Århusi Egyezmény végrehajtásáról szóló, az Európai Unió által az Århusi Egyezmény titkársága elé terjesztett jelentés

Környezetvédelem24.01.2011Nyomon követés

Konzultáció a nem pénzügyi információk vállalatok általi közzétételéről

Belső piac24.01.2011Nyomon követés

Zöld könyv: Az EU fejlesztéspolitikája az inkluzív növekedés és a fenntartható fejlődés támogatására – Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele

Fejlesztés17.01.2011Nyomon követésen

Konzultáció a Bizottság átfogó közelítésmódjáról a személyes adatoknak az Európai Unióban biztosított védelmét illetően

Szabadság, jogérvényesülés és biztonság15.01.2011Nyomon követésen
Konzultáció az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezés jövőjérőlKultúra12.01.2011Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a hitelminősítő intézetekről

Belső piac07.01.2011Nyomon követés

Európa a polgárokért program 2014–2020

Kommunikáció05.01.2011Nyomon követés
Konzultáció az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 1999/32/EK irányelv lehetséges felülvizsgálatárólKörnyezetvédelem05.01.2011Nyomon követés

Konzultáció az értékpapírjog harmonizációjáról

Belső piac01.01.2011Nyomon követés
Utolsó frissítés: 04/02/2011 | Az oldal tetejére