2010 - Zaključena posvetovanja - Vaš glas v Evropi - Evropska komisija

Zaključenaposvetovanja

NaslovPodročjeZaključek posvetovanjaNadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o računovodskem poročanju večnacionalnih podjetij po posameznih državah

Notranji trg22.12.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Možna sprememba direktive o tobačnih izdelkih 2001/37/ESJavno zdravje17.12.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o revizijski politiki: kaj smo se naučili iz krize

Notranji trg08.12.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Načrt za prehod na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050Okolje08.12.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pregled okvira za državno pomoč ladjedelništvuKonkurenca06.12.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o beli knjigi o sistemih jamstev za zavarovanjaNotranji trg30.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pregled Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorjaInformacijska družba30.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o novih programih EU na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih

Izobraževanje30.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Predlog opredelitve pojma „nanomaterial“, ki ga namerava Evropska komisija uporabljati kot splošno uporabni referenčni izraz v vseh sporočilih in zakonodaji Evropske unije o nanomaterialihOkolje19.11.2010Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o proticikličnih rezervah

Notranji trg19.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o dostopu do osnovnega plačilnega računa

Notranji trg17.11.2010Nadaljnje ukrepanje

Zelena knjiga: Za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme

Zaposlovanje in socialne zadeve15.11.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje o vlogi kmetijstva in gozdarstva pri uresničevanju zavez EU na področju podnebnih spremembOkolje14.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o prihodnjih gospodarskih odnosih med EU in JaponskoTrgovina05.11.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje o prihodnosti elektronskega poslovanja in izvajanju Direktive o elektronskem poslovanju (2000/31/ES)Notranji trg05.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pregled Direktive 2004/22/ES o merilnih instrumentihPodjetja01.11.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Poenostavitev postopkov zbiranja DDV v zvezi s centraliziranim carinjenjemObdavčenje31.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Raziskava o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v tretjih državah

Trgovina31.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Prenovitev in sprememba direktive o sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbamiObdavčenje31.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o oceni učinkov v zvezi z morebitno revizijo Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih SkupnostiPromet29.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Možni pristopi v zvezi z odpravo davčnih ovir za dedovanje v čezmejnih zadevah v državah Evropske unijeObdavčenje22.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Varovanje naše narave: strategija EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje storitev, povezanih z ekosistemi, do leta 2020Okolje22.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Novi zakonodajni okvir o trženju proizvodov: predlog za uskladitev 10 direktiv o usklajevanju proizvodov s Sklepom 768/2008Podjetja15.10.2010Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o predlogu poročila o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov (ne na živalih): trenutno stanje in obeti – 2010

Javno zdravje15.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Predlog sporočila Komisije o celostni pomorski politiki za morsko območje Atlantskega oceanaPomorske zadeve in ribištvo15.10.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Vprašalnik Komisije o odprtosti interneta in nevtralnosti omrežjaInformacijska družba30.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pobuda EU v zvezi s koncesijami  Notranji trg30.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje v zvezi s pregledom direktive o presoji vplivov na okoljeOkolje24.09.2010Nadaljnje ukrepanje
Redni tehnični pregledi vozilPromet24.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o Pobudi za SurovinePodjetja19.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Uvedba sistema eCall (samodejni klic v sili iz avtomobila) v Evropi

Informacijska družba19.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o opredelitvi pojma „nanomateriali“Javno zdravje15.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o prihodnji politiki vseevropskega prometnega omrežjaPromet15.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o predhodnem mnenju o zdravstvenih posledicah fluoriranja vodeJavno zdravje15.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o vplivu predlaganih možnosti za spremembo direktive R&TEEPodjetja15.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Postopek medsebojnega ocenjevanja predviden v Direktivi o storitvah - posvetovanja z interesnimi skupinamiNotranji trg13.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pravila o državni pomoči v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega pomenaKonkurenca10.09.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o poročilu o spremljanju trga za trgovino in distribucijoNotranji trg10.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o zasvojevalnem učinku in privlačnosti dodatkov tobakuJavno zdravje05.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Korporativno upravljanje v finančnih ustanovah in plačna politika

Notranji trg01.09.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o Evropskem atlasu morijPomorske zadeve in ribištvo31.08.2010Nadaljnje ukrepanje
Spletno posvetovanje o vmesni oceni sedmega okvirnega programa za raziskaveRaziskave in tehnologija27.08.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Posodobitev Direktive 2004/109/ES (zahteve v zvezi s preglednostjo informacij za družbe, ki kotirajo na borzi)

Notranji trg23.08.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o sporočilu Komisije o otrokovih pravicah (2011–2014)Področje svobode, pravice in varnosti20.08.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Akcijski načrt EU za zmanjšanje naključnega ulova morskih ptic z ribolovnimi orodjiPomorske zadeve in ribištvo09.08.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o prihodnji trgovinski politikiTrgovina04.08.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o zeleni knjigi o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe.Okolje31.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o spremembi Direktive o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES)Potrošniki30.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o krepitvi pripravljenosti Evropske unije na pandemijo gripeJavno zdravje30.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o zagotavljanju preglednosti in celovitosti grosističnega trga z električno energijo in plinomEnergetika23.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Notranji trg23.07.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje o zakonskem okviru za zdravila za uporabo v veterinarski mediciniJavno zdravje15.07.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje z deležniki o strategiji EU glede invazivnih vrstOkolje14.07.2010Nadaljnje ukrepanje
Derivatives and Market InfrastructuresNotranji trg10.07.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje o kratki prodajiNotranji trg10.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pobuda Komisije o koncesijskih pogodbah za opravljanje storitev v javnem interesuNotranji trg09.07.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Merila sprejemljivosti medicinske radiološke opreme, ki se uporablja pri diagnostični radiologiji, nuklearni medicini in radioterapiji.Energetika30.06.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje o možnih pristopih k pregledu direktive o hrupu v okolju 2000/14/ESPodjetja30.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi o pametnih predpisihSplošne in institucionalne zadeve25.06.2010Nadaljnje ukrepanje
Revidirana pravila za ocenjevanje sporazumov o horizontalnem sodelovanju v okviru konkurenčnega prava EU Konkurenca25.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o prihodnjem predlogu za novo partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnih študij (EDCTP)Raziskave in tehnologija22.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Dostop do prometnih in potovalnih podatkov – splošne informacije o prometuPromet18.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
„Pravice državljanov EU – pot naprej“: posvetovanje o načinih utrjevanja pravic, ki izhajajo iz državljanstva EUPodročje svobode, pravice in varnosti14.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o pregledu sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP)Trgovina04.06.2010Nadaljnje ukrepanje
Strateške odločitve v zvezi z izvajanjem novih pristojnosti Evropske unije na področju športa: javno posvetovanje na ravni EUŠport01.06.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o možnih zakonodajnih rešitvah EU glede ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadkiEnergetika31.05.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Pregled carinske zakonodaje na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnineCarina25.05.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Komisija odpira posvetovanje o izkušnjah s statutom evropske družbeNotranji trg23.05.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o pregledu evropskega sistema za standardizacijoPodjetja21.05.2010Nadaljnje ukrepanje
Komisija začenja posvetovanje o ponovnem pregledu izjeme v zvezi s prepovedjo kadmija za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za uporabo v brezžičnem električnem orodju.Okolje10.05.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Načelo univerzalne storitve v elektronskih komunikacijah.Informacijska družba07.05.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi o prihodnji politiki EU na področju biotske raznovrstnosti Okolje05.05.2010Nadaljnje ukrepanje
Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski kriziKonkurenca26.04.2010Nadaljnje ukrepanje
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Notranji trg16.04.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o študiji o vezanih prodajah in drugih možnih nepoštenih trgovskih praksah v finančnem sektorju.Notranji trg14.04.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o strategiji EU za donavsko regijo.Regionalna politika12.04.2010Nadaljnje ukrepanje
Javno posvetovanje/zbiranje informacij za pripravo programa politike radijskega spektra.Informacijska družba09.04.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o evropski strategiji interoperabilnosti za evropske javne službe.Informacijska družba06.04.2010Nadaljnje ukrepanje
Anketa o zahtevah uporabnikov glede prilog II in III direktive INSPIRE.Okolje31.03.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o prihodnjem mednarodnem sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o varstvu osebnih podatkov in izmenjavi informacij za namene kazenskega pregona.Področje svobode, pravice in varnosti12.03.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o mednarodnem standardu računovodskega poročanja za mala in srednja podjetja Notranji trg12.03.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Najboljše prakse v postopkih v boju proti monopolom in za predložitev ekonomskih dokazov; smernice o vlogi pooblaščencev za zaslišanje.Konkurenca03.03.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o končnem poročilu strokovne skupine za elektronsko izdajanje računov.Notranji trg26.02.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Raziskave in tehnologija19.02.2010Nadaljnje ukrepanje

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Potrošniki07.02.2010Nadaljnje ukrepanje
Medsebojna povezanost poslovnih registrov.Notranji trg31.01.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Javno posvetovanje o evropski državljanski pobudi.Splošne in institucionalne zadeve31.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Zakonodajni okvir EU za čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju.Notranji trg20.01.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o dokumentu za razpravo z naslovom „Za politični okvir EU pri pomoči državam v razvoju na področju kmetijstva in varnosti preskrbe s hrano“.Razvoj20.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o reviziji Direktive o finančnih konglomeratih.Notranji trg15.01.2010Nadaljnje ukrepanjeen
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Splošne in institucionalne zadeve15.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o okoljskih in družbenih vplivih uporabe blata iz čistilnih naprav na tla.Okolje12.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Podjetja08.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Ustvarjalne vsebine na enotnem evropskem digitalnem trgu: izzivi za prihodnost.Notranji trg05.01.2010Nadaljnje ukrepanjeen

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Zaposlovanje in socialne zadeve04.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Raziskave in tehnologija03.01.2010Nadaljnje ukrepanje
Zadnja sprememba: 30/10/2010 | Na vrh