2010 - Consultări încheiate - Vocea ta în Europa - Comisia Europeană

Consultăriîncheiate

A se vedea şi:

TitluDomeniul politicData încheieriiConcluzii

Consultare privind raportarea financiară în cazul companiilor multinaţionale, de la ţară la ţară

Piaţa internă22.12.2010Concluziien
O posibilă revizuire a Directivei 2001/37/CE privind produsele din tutunSănătate publică17.12.2010Concluziien

Consultare privind politica în materie de audit - Lecţii învăţate pe durata crizei

Piaţa internă08.12.2010Concluziien
Foaie de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de CO2 până în 2050Mediu08.12.2010Concluziien
Revizuirea cadrului pentru ajutoarele de stat în domeniul construcțiilor navaleConcurenţă06.12.2010Concluzii
Consultare referitoare la Cartea albă privind sistemele de garantare a asigurărilorPiaţa internă30.11.2010Concluziien
Revizuirea Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul publicSocietatea informaţională30.11.2010Concluziien

Consultare publică privind viitoarea generaţie de programe a UE – educaţie, formare şi tineret

Educaţie30.11.2010Concluziien
Propunere privind stabilirea unei definiţii a termenului „nanomaterial”, pe care Comisia Europeană intenţionează să-l utilizeze ca termen generic de referinţă în comunicările sau legislaţia care face referire la nanomaterialeMediu19.11.2010Concluzii

Consultare privind instrumentele anticiclice

Piaţa internă19.11.2010Concluziien

Consultare privind accesul la un cont curent de bază

Piaţa internă17.11.2010Concluzii

Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure (carte verde)

Egalitate de şanse15.11.2010Concluzii
Consultare publică privind rolul agriculturii şi silviculturii europene în atingerea, de către UE, a obiectivelor în materie de schimbări climaticeMediu14.11.2010Concluziien
Consultare publică privind viitorul relaţiilor economice şi comerciale dintre UE şi JaponiaComerţ05.11.2010Concluzii
Consultare publică cu privire la viitorul comerţului electronic şi la punerea în aplicare a directivei privind comerţul electronic (2000/31/CE)Piaţa internă05.11.2010Concluziien
Revizuirea Directivei privind mijloacele de măsurare 2004/22/CEÎntreprinderi01.11.2010Concluziien
Simplificarea procedurilor de colectare a TVA în ceea ce priveşte vămuirea centralizatăImpozitare31.10.2010Concluziien

Consultare privind protejarea şi aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în ţările terţe

Comerţ31.10.2010Concluziien
Reformularea şi modificarea Directivei primind sistemul de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate Impozitare31.10.2010Concluziien
Consultare publică asupra studiului de impact cu referire la o posibilă revizuire a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitareTransport29.10.2010Concluziien
Posibile soluţii la problemele legate de succesiunile transfrontaliere din UEImpozitare22.10.2010Concluziien
Protejarea capitalului nostru natural: o strategie europeană pentru îndelinirea, până în 2020, a obiectivelor UE în materie de conservare a biodiversităţii şi menţinere a serviciilor ecosistemiceMediu22.10.2010Concluziien
Un nou cadru legislativ pentru comercializarea produselor: propunere de aliniere la Directiva 768/2008 a 10 directive privind armonizarea produselorÎntreprinderi15.10.2010Concluzii

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND „PROIECTUL de raport pe tema metodelor de testare a produselor cosmetice care nu includ testarea pe animale: situaţia actuală şi tendinţe - 2010”

Sănătate publică15.10.2010Concluziien
Propunere de comunicare a Comisiei cu privire la politica maritimă integrată pentru Bazinul AtlanticAfaceri maritime şi pescuit15.10.2010Concluziien
Comisia Europeană lansează un chestionar cu privire la un internet deschis și la neutralitatea rețeleiSocietatea informaţională30.09.2010Concluziien
O iniţiavă europeană privind concesiunilePiaţa internă30.09.2010Concluziien
Consultare publică - Revizuirea directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA)Mediu24.09.2010Concluzii
Inspecţia tehnică periodică (ITP)Transport24.09.2010Concluziien
Consultare publică asupra Initiativei cu privire la Materiile PrimeÎntreprinderi19.09.2010Concluziien

Introducerea sistemului „ecall” (sistemul paneuropean de apeluri de urgenţă la bord)

Societatea informaţională19.09.2010Concluziien
Consultare publică privind definiţia „nanomaterialelor”Sănătate publică15.09.2010Concluziien
Consultare cu privire la viitoarea politică privind rețeaua transeuropeană de transportTransport15.09.2010Concluziien
Consultare publică pe marginea avizului preliminar privind efectele fluorizării apei asupra sănătăţiiSănătate publică15.09.2010Concluziien
Consultare publică privind impactul opţiunilor luate în calcul pentru revizuirea Directivei R&TEEÎntreprinderi15.09.2010Concluziien
Evaluare reciprocă prevăzută de directiva privind serviciile - consultarea părţilor interesate Piaţa internă13.09.2010Concluziien
Norme privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic generalConcurenţă10.09.2010Concluzii
Consultare pe marginea raportului de monitorizare a pieţei cu amănuntulPiaţa internă10.09.2010Concluziien
Consultare publică privind dependenţa provocată de aditivii cu care se tratează tutunul şi atracţia pe care o exercită aceştiaSănătate publică05.09.2010Concluziien

Guvernanţa corporativă şi politicile de remunerare în instituţiile financiare

Piaţa internă01.09.2010Concluziien
Sondaj privind Atlasul european al mărilorAfaceri maritime şi pescuit31.08.2010Concluzii
Consultare on-line cu privire la evaluarea intermediară a programului PC7Cercetare şi tehnologie27.08.2010Concluziien

Actualizarea Directivei 2004/109/CE privind obligaţiile de transparenţă pentru societăţile cotate

Piaţa internă23.08.2010Concluziien
Consultarea publică referitoare la Comunicarea Comisiei privind drepturile copilului (2011–2014)Libertate, justiţie şi securitate20.08.2010Concluziien
Plan european de acţiune pentru reducerea capturilor accidentale de păsări marine în uneltele de pescuitAfaceri maritime şi pescuit09.08.2010Concluziien
Consultare publică privind o viitoare politică comercialăComerţ04.08.2010Concluziien
Consultare publică referitoare la „Cartea verde privind protecţia pădurilor şi informaţiile din domeniul forestier în Uniunea Europeană: pădurile în contextul schimbărilor climatice”.Mediu31.07.2010Concluziien
Consultare publică pe tema revizuirii Directivei privind siguranța generală a produselor (2001/95/CE)Consumatori30.07.2010Concluziien
Consultarea părţilor interesate privind îmbunătăţirea gradului de pregătire a Uniunii Europene pentru a face faţă gripei pandemice Sănătate publică30.07.2010Concluziien
Consultare publică privind măsurile de asigurare a transparenţei şi integrităţii pieţelor en-gros de energie electrică şi gazEnergie23.07.2010Concluziien

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Piaţa internă23.07.2010Concluzii
Consultare publică privind cadrul juridic pentru reglementarea produselor medicinale veterinareSănătate publică15.07.2010Concluzii
Consultarea părţilor interesate pe marginea Strategiei UE privind speciile invaziveMediu14.07.2010Concluzii
Derivatives and Market InfrastructuresPiaţa internă10.07.2010Concluzii
Consultare publică privind vânzările fără acoperire (short selling)Piaţa internă10.07.2010Concluziien
Iniţiativa Comisiei privind contractele de concesionare a serviciilor şi lucrărilor publicePiaţa internă09.07.2010Concluziien
Criterii de acceptabilitate pentru nivelul radiaţiilor în cazul aparaturii medicale radiologice utilizate în radiologia de diagnosticare, în medicina nucleară şi în radioterapie.Energie30.06.2010Concluzii

Consultare publică pe tema posibilităţilor de revizuire a Directivei 2000/14/CE privind zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

Întreprinderi30.06.2010Concluziien
Consultarea părților interesate cu privire la reglementarea inteligentăAfaceri generale şi instituţionale25.06.2010Concluzii
Norme revizuite pentru evaluarea acordurilor de cooperare orizontală în baza legislaţiei europene în domeniul concurenţeiConcurenţă25.06.2010Concluziien
Consultare publică pe tema propunerii privind încheierea unui nou Parteneriat între țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP)Cercetare şi tehnologie22.06.2010Concluziien
Accesul la date despre trafic şi condiţiile de călătorie – Servicii universale de informare cu privire la traficTransport18.06.2010Concluziien
„Drepturile cetățenilor UE – perspective”: consultare privind consolidarea drepturilor pe care le implică cetățenia europeanăLibertate, justiţie şi securitate14.06.2010Concluziien
Consultare privind revizuirea sistemului de preferinţe tarifare generalizate (SGP)Comerţ04.06.2010Concluzii
Opţiuni strategice pentru punerea în aplicare a noii competenţe a UE în domeniul sportului: consultare publică la nivel europeanSport01.06.2010Concluziien
Consultare pe tema abordărilor care ar putea sta la baza elaborării unei propuneri legislative a UE privind gestionarea combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactiveEnergie31.05.2010Concluziien
Revizuirea legislatiei vamale privind respectarea drepturilor de proprietate intelectualãVama25.05.2010Concluziien
Comisia lansează o consultare cu privire la modul în care funcționează statutul de societate europeană (SE)Piaţa internă23.05.2010Concluziien
Consultare publică privind revizuirea sistemului european de standardizareÎntreprinderi21.05.2010Concluzii
Comisia Europeană lansează o consultare privind revizuirea derogării de la interdicția privind cadmiul în cazul bateriilor și acumulatorilor portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir.Mediu10.05.2010Concluziien
Principiul serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice.Societatea informaţională07.05.2010Concluziien
Consultarea părţilor interesate cu privire la politica UE în materie de biodiversitateMediu05.05.2010Concluzii
Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economiceConcurenţă26.04.2010Concluzii
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Piaţa internă16.04.2010Concluziien
Consultare privind studiul vânzărilor legate şi al altor practici comerciale potenţial neloiale în sectorul financiar.Piaţa internă14.04.2010Concluziien
Consultare privind strategia UE pentru regiunea Dunării.Politică regională12.04.2010Concluzii
Consultare publică: Elaborarea programului privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio.Societatea informaţională09.04.2010Concluziien
Consultare privind strategia europeană de interoperabilitate pentru serviciile publice europene.Societatea informaţională06.04.2010Concluzii
INSPIRE (anexele II şi III) – sondaj privind cerinţele utilizatorilor.Mediu31.03.2010Concluzii
Consultare privind viitorul acord internaţional dintre Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite ale Americii (SUA) cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi schimbul de informaţii privind punerea în aplicare a legii.Libertate, justiţie şi securitate12.03.2010Concluziien
Consultare privind Standardul internaţional de raportare financiară pentru întreprinderile mici şi mijlocii.Piaţa internă12.03.2010Concluziien
Cele mai bune practici privind procedurile antitrust şi comunicarea de date economice; Orientări privind consilierii-auditori.Concurenţă03.03.2010Concluzii
Consultare privind raportul final al grupului de experţi pentru facturarea electronică.Piaţa internă26.02.2010Concluziien
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Cercetare şi tehnologie19.02.2010Concluzii

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Consumatori07.02.2010Concluzii

Interconectarea registrelor de întreprinderi.

Piaţa internă31.01.2010Concluziien
Consultare publică privind Iniţiativa cetăţenilor europeni.Afaceri generale şi instituţionale31.01.2010Concluzii
Un cadru UE pentru gestionarea crizelor transfrontaliere în sectorul bancar.Piaţa internă20.01.2010Concluziien
Consultare pe marginea documentului tematic intitulat „Către un cadru politic comunitar menit să ajute ţările în curs de dezvoltare să facă faţă provocărilor în materie de agricultură şi siguranţă alimentară”.Dezvoltare20.01.2010Concluzii
Consultare pe tema revizuirii Directivei privind conglomeratele financiare.Piaţa internă15.01.2010Concluziien
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Afaceri generale şi instituţionale15.01.2010Concluzii
Consultări privind impactul social şi asupra mediului pe care îl are utilizarea nămolului de epurare în agricultură.Mediu12.01.2010Concluzii
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Întreprinderi08.01.2010Concluzii
Conţinutul creativ pe o piaţă europeană unică în domeniul digital: provocări pentru viitor.Piaţa internă05.01.2010Concluziien

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Egalitate de şanse04.01.2010Concluzii
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Cercetare şi tehnologie03.01.2010Concluzii
Ultima actualizare: 30/10/2010 | Începutul paginii