2010 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

Afgeslotenraadplegingen

TitelBeleidsterreinSluitingsdatumFollow-up

Financiële rapportage van multinationals per land

Interne Markt22.12.2010Follow-upen
Mogelijke herziening van de richtlijn tabaksproducten (2001/37/EG)Volksgezondheid17.12.2010Follow-upen

Auditbeleid: lessen uit de crisis

Interne Markt08.12.2010Follow-upen
Routekaart voor een koolstofarme economie tegen 2050Milieu08.12.2010Follow-upen
Herziening van de kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouwConcurrentie06.12.2010Follow-up
Raadpleging over het Witboek over verzekeringsgarantieregelingenInterne Markt30.11.2010Follow-upen
Herziening van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatieInformatiemaatschappij30.11.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de volgende generatie EU-programma’s voor onderwijs, beroepsopleiding en jeugdbeleidOnderwijs30.11.2010Follow-up
Voorstel voor een definitie van de term „nanomateriaal”, die de Europese Commissie als overkoepelende en breed toepasbare referentieterm wil gebruiken in mededelingen en wetgeving van de Europese Unie over nanomaterialenMilieu19.11.2010Follow-up

Anticyclische buffers

Interne Markt19.11.2010Follow-upen

De toegankelijkheid van gewone betaalrekeningen

Interne Markt17.11.2010Follow-up

Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels

Werkgelegenheid en sociaal beleid15.11.2010Follow-up
De rol van de Europese land- en bosbouw voor de klimaatdoelstellingen van de EUMilieu14.11.2010Follow-upen
Openbare raadpleging: de toekomst van de economische- en handelsbetrekkingen van de EU met JapanHandel05.11.2010Follow-up
Openbare raadpleging over de toekomst van de elektronische handel en de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG)Interne Markt05.11.2010Follow-upen
Herziening van de meetinstrumentenrichtlijn (2004/22/EG)Ondernemingen01.11.2010Follow-upen
Vereenvoudiging van BTW invorderingsprocedures met betrekking tot gecentraliseerde douanevrijmakingBelastingen31.10.2010Follow-upen
Enquête over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landenHandel31.10.2010Follow-upen
Herschikking en wijziging van de richtlijn betreffende de belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen Belastingen31.10.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een effektbeoordeling betreffende een mogelijke herziening van Verordening (EEG) nr 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavensVervoer29.10.2010Follow-upen
Aanpak van grensoverschrijdende obstakels voor successierechten in de EUBelastingen22.10.2010Follow-upen
Bescherming van ons natuurlijk kapitaal: een EU-strategie die in 2020 de instandhouding van de biodiversiteit en de beschikbaarstelling van ecosysteemdiensten moet garanderenMilieu22.10.2010Follow-upen
Nieuw wetgevingskader voor handel in producten: voorstel om 10 harmonisatierichtlijnen af te stemmen op Besluit 768/2008Ondernemingen15.10.2010Follow-up
Openbare raadpleging over het ontwerp-verslag over alternatieve methoden (zonder dieren) voor cosmeticaproeven: stand van zaken en vooruitzichten 2010.Volksgezondheid15.10.2010Follow-upen
Voorstel voor een mededeling van de Commissie over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Atlantische OceaanMaritieme zaken en visserij15.10.2010Follow-upen
Commissie houdt enquête over de openheid van internet en netneutraliteitInformatiemaatschappij30.09.2010Follow-upen
Een EU-initiatief over concessieovereenkomsten  Interne Markt30.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn over milieueffectbeoordelingenMilieu24.09.2010Follow-up
Periodieke keuringenVervoer24.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het GrondstoffeninitiatiefOndernemingen19.09.2010Follow-upen

Invoering van het systeem voor noodoproepen vanuit overtuigen - eCall - in Europa

Informatiemaatschappij19.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de definitie van „nanomateriaal”Volksgezondheid15.09.2010Follow-upen
Raadpleging met het oog op de herziening van het beleid inzake de trans-europese vervoersnetwerkenVervoer15.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het voorlopige advies over de gezondheidseffecten van fluoridering van het drinkwaterVolksgezondheid15.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de invloed van de verschillende opties voor de herziening van de R & TEE-richtlijnOndernemingen15.09.2010Follow-upen
Wederzijdse beoordeling in het kader van de Dienstenrichtlijn - raadpleging van belanghebbenden Interne Markt13.09.2010Follow-upen
Staatssteunregels betreffende diensten van algemeen economisch belangConcurrentie10.09.2010Follow-up

Raadpleging op de retail markt monitoringverslag

Interne Markt10.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over verslavende werking en aantrekkelijkheid van tabaksadditievenVolksgezondheid05.09.2010Follow-upen

Corporate governance bij financiële instellingen en beloningsbeleid

Interne Markt01.09.2010Follow-upen
Enquête over de Europese zeeatlasMaritieme zaken en visserij31.08.2010Follow-up
Online-raadpleging over de tussentijdse evaluatie van KP7Onderzoek en technologie27.08.2010Follow-upen

Modernisering van Richtlijn 2004/109/EC (transparantievereisten voor beursgenoteerde ondernemingen)

Interne Markt23.08.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de mededeling van de Commissie over de rechten van het kind (2011–2014)Vrijheid, Justitie en Veiligheid20.08.2010Follow-upen
EU-actieplan ter vermindering van de bijvangsten van zeevogels in vistuigMaritieme zaken en visserij09.08.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het toekomstige handelsbeleidHandel04.08.2010Follow-upen
Raadpleging over het Groenboek over bosbescherming en -informatie in de EU: De bossen voorbereiden op klimaatverandering.Milieu31.07.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van de Richtlijn algemene productveiligheid (2001/95/EG)Consumenten30.07.2010Follow-upen
Verbetering van de draaiboeken voor een influenzapandemie in de Europese UnieVolksgezondheid30.07.2010Follow-upen
De transparantie en integriteit van de wholesalemarkten voor elektriciteit en gas garanderenEnergie23.07.2010Follow-upen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Interne Markt23.07.2010Follow-up
Wettelijk kader voor diergeneesmiddelen: openbare raadplegingVolksgezondheid15.07.2010Follow-up
Raadpleging van betrokken partijen over een EU-strategie ten aanzien van invasieve soortenMilieu14.07.2010Follow-up
Derivatives and Market InfrastructuresInterne Markt10.07.2010Follow-up

Openbare raadpleging over baissetransacties ("short selling")

Interne Markt10.07.2010Follow-upen
Commissie-initiatief over openbare concessiecontractenInterne Markt09.07.2010Follow-upen
Ontwerp-publicatie „Stralingsbescherming 162: stralingscriteria voor de aanvaardbaarheid van medische radiologische apparatuur voor gebruik bij radiodiagnostiek, nuclaire geneeskunde en radiotherapie”, actualisering van de publicatie „Stralingsbescherming 91” (1997) van de Europese Commissie.Energie30.06.2010Follow-up
Openbare raadpleging over een eventuele herziening van de richtlijn over lawaai buitenshuis 2000/14/EGOndernemingen30.06.2010Follow-upen
Raadpleging van belanghebbenden over slimme regelgevingAlgemene en institutionele zaken25.06.2010Follow-up
Herziene regels voor de beoordeling van horizontale samenwerkingsovereenkomsten op grond van het EU-mededingingsrecht.Concurrentie25.06.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een toekomstig voorstel voor een nieuw Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP)Onderzoek en technologie22.06.2010Follow-upen
Toegang tot gegevens over verkeer en reizen – Universele verkeersinformatieVervoer18.06.2010Follow-upen
„EU-burgerrechten – De weg vooruit”: Raadpleging over de versterking van de rechten van de Europese burgerVrijheid, Justitie en Veiligheid14.06.2010Follow-upen

Raadpleging over de herziening van het schema van algemene tariefpreferenties (SAP)

Handel04.06.2010Follow-up
Strategische keuzes voor de nieuwe EU-bevoegdheden op het gebied van sport: Een openbare raadpleging in de hele EUSport01.06.2010Follow-upen

Raadpleging over eventuele EU-wetgeving voor het beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval

Energie31.05.2010Follow-upen
Herziening van de douanewetgeving op handhaving van intellectuele-eigendomsrechtenDouane25.05.2010Follow-upen
Raadpleging over de toepassing van het Statuut van de Europese vennootschap (SE)Interne Markt23.05.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van het Europees normalisatiesysteem Standardisation SystemOndernemingen21.05.2010Follow-up
Commissie start een raadpleging over een herziening van de vrijstelling van het cadmiumverbod voor draagbare batterijen en accu's voor snoerloos elektrisch gereedschap.Milieu10.05.2010Follow-upen
De universele dienst in de sector elektronische communicatie.Informatiemaatschappij07.05.2010Follow-upen
Raadpleging over het toekomstige biodiversiteitsbeleid van de EUMilieu05.05.2010Follow-up
Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisisConcurrentie26.04.2010Follow-up
Openbare raadpleging over een eventuele verdere wijziging van de Kapitaal­vereisten­richtlijn („CRD”)Interne Markt16.04.2010Follow-upen
Raadpleging over de studie naar koppelverkoop en andere mogelijk oneerlijke handelspraktijken in de financiële sector.Interne Markt14.04.2010Follow-upen
Raadpleging over de Europese strategie voor de Donauregio.Regionaal beleid12.04.2010Follow-upen
Openbare raadpleging/Oproep tot inbreng over het programma voor het radiospectrumbeleid.Informatiemaatschappij09.04.2010Follow-upen
Europese InteroperabiliteitsStrategie voor Europese Openbare Diensten.Informatiemaatschappij06.04.2010Follow-up
Enquête over wensen van gebruikers van INSPIRE, bijlagen II en III.Milieu31.03.2010Follow-up
Consultatie over de toekomstige internationale overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Verenigde Staten van Amerika (VS) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling voor wetshandhavingdoeleinden.Vrijheid, Justitie en Veiligheid12.03.2010Follow-upen
Raadpleging over de internationale standaard voor financiële verslaglegging voor het MKB.Interne Markt12.03.2010Follow-upen
Optimale praktijken bij antitrustprocedures en indiening van economisch bewijsmateriaal; richtsnoeren van de raadadviseurs-auditeursConcurrentie03.03.2010Follow-up
Raadpleging over het eindverslag van de deskundigengroep Elektronische facturering.Interne Markt26.02.2010Follow-upen
Naar een strategisch nano­technologie-actieplan (SNAP) 2010 – 2015.Onderzoek en technologie19.02.2010Follow-upen
Herziening van de richtlijn pakketreizen – uw mening is belangrijk!Consumenten07.02.2010Follow-upen
De koppeling van bedrijvenregisters.Interne Markt31.01.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het Europees burgerinitiatief.Algemene en institutionele zaken31.01.2010Follow-up
Een EU-kader voor grensoverschrijdend crisis­beheer in de banksector.Interne Markt20.01.2010Follow-upen
Raadpleging over de discussienota „Naar een EU-beleidskader om ontwikkelingslanden bij te staan op het gebied van landbouw en voedselzekerheid”.Ontwikkeling20.01.2010Follow-up
Raadpleging over de herziening van de richtlijn inzake financiële conglomeraten.Interne Markt15.01.2010Follow-upen
Raadpleging over „EU 2020”, een nieuwe strategie voor een slimmere en groenere sociale markteconomie.Algemene en institutionele zaken15.01.2010Follow-upen
Raadplegingen over milieu- en maatschappelijke effecten van het gebruik van zuiveringsslib op land.Milieu12.01.2010Follow-up
Beoordeling van de resultaten van de „Richtlijn klinische proeven” 2001/20/EG – Document voor een openbare raapleging.Ondernemingen08.01.2010Follow-upen
Creatieve inhoud in een Europese digitale interne markt: Uitdagingen voor de toekomst. Interne Markt05.01.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een nieuwe EU-strategie voor gehandicapten 2010 – 2020.Werkgelegenheid en sociaal beleid04.01.2010Follow-up
Raadpleging over de her­zien­ing van de „gedragscode voor verant­woord nano­weten­schappe­lijk en nano­techno­logisch onderzoek”.Onderzoek en technologie03.01.2010Follow-upen
Laatste bijwerking: 30/10/2010 | Naar boven