2010 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

Afgeslotenraadplegingen

TitelBeleidsterreinSluitingsdatumFollow-up

Financiële rapportage van multinationals per land

Interne Markt22.12.2010Follow-upen
Mogelijke herziening van de richtlijn tabaksproducten (2001/37/EG)Volksgezondheid17.12.2010Follow-upen

Auditbeleid: lessen uit de crisis

Interne Markt08.12.2010Follow-upen
Routekaart voor een koolstofarme economie tegen 2050Milieu08.12.2010Follow-upen
Herziening van de kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouwConcurrentie06.12.2010Follow-up
Raadpleging over het Witboek over verzekeringsgarantieregelingenInterne Markt30.11.2010Follow-upen
Herziening van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatieInformatiemaatschappij30.11.2010Follow-upen

Openbare raadpleging over de volgende generatie EU-programma’s voor onderwijs, beroepsopleiding en jeugdbeleid

Onderwijs30.11.2010Follow-upen
Voorstel voor een definitie van de term „nanomateriaal”, die de Europese Commissie als overkoepelende en breed toepasbare referentieterm wil gebruiken in mededelingen en wetgeving van de Europese Unie over nanomaterialenMilieu19.11.2010Follow-up

Anticyclische buffers

Interne Markt19.11.2010Follow-upen

De toegankelijkheid van gewone betaalrekeningen

Interne Markt17.11.2010Follow-up

Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels

Werkgelegenheid en sociaal beleid15.11.2010Follow-up
De rol van de Europese land- en bosbouw voor de klimaatdoelstellingen van de EUMilieu14.11.2010Follow-upen
Openbare raadpleging: de toekomst van de economische- en handelsbetrekkingen van de EU met JapanHandel05.11.2010Follow-up
Openbare raadpleging over de toekomst van de elektronische handel en de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG)Interne Markt05.11.2010Follow-upen
Herziening van de meetinstrumentenrichtlijn (2004/22/EG)Ondernemingen01.11.2010Follow-upen
Vereenvoudiging van BTW invorderingsprocedures met betrekking tot gecentraliseerde douanevrijmakingBelastingen31.10.2010Follow-upen
Enquête over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landenHandel31.10.2010Follow-upen
Herschikking en wijziging van de richtlijn betreffende de belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen Belastingen31.10.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een effektbeoordeling betreffende een mogelijke herziening van Verordening (EEG) nr 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavensVervoer29.10.2010Follow-upen
Aanpak van grensoverschrijdende obstakels voor successierechten in de EUBelastingen22.10.2010Follow-upen
Bescherming van ons natuurlijk kapitaal: een EU-strategie die in 2020 de instandhouding van de biodiversiteit en de beschikbaarstelling van ecosysteemdiensten moet garanderenMilieu22.10.2010Follow-upen
Nieuw wetgevingskader voor handel in producten: voorstel om 10 harmonisatierichtlijnen af te stemmen op Besluit 768/2008Ondernemingen15.10.2010Follow-up

Openbare raadpleging over het ontwerp-verslag over alternatieve methoden (zonder dieren) voor cosmeticaproeven: stand van zaken en vooruitzichten 2010.

Volksgezondheid15.10.2010Follow-upen
Voorstel voor een mededeling van de Commissie over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Atlantische OceaanMaritieme zaken en visserij15.10.2010Follow-upen
Commissie houdt enquête over de openheid van internet en netneutraliteitInformatiemaatschappij30.09.2010Follow-upen
Een EU-initiatief over concessieovereenkomsten  Interne Markt30.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn over milieueffectbeoordelingenMilieu24.09.2010Follow-up
Periodieke keuringenVervoer24.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het GrondstoffeninitiatiefOndernemingen19.09.2010Follow-upen

Invoering van het systeem voor noodoproepen vanuit overtuigen - eCall - in Europa

Informatiemaatschappij19.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de definitie van „nanomateriaal”Volksgezondheid15.09.2010Follow-upen
Raadpleging met het oog op de herziening van het beleid inzake de trans-europese vervoersnetwerkenVervoer15.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het voorlopige advies over de gezondheidseffecten van fluoridering van het drinkwaterVolksgezondheid15.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de invloed van de verschillende opties voor de herziening van de R & TEE-richtlijnOndernemingen15.09.2010Follow-upen
Wederzijdse beoordeling in het kader van de Dienstenrichtlijn - raadpleging van belanghebbenden Interne Markt13.09.2010Follow-upen
Staatssteunregels betreffende diensten van algemeen economisch belangConcurrentie10.09.2010Follow-up

Raadpleging op de retail markt monitoringverslag

Interne Markt10.09.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over verslavende werking en aantrekkelijkheid van tabaksadditievenVolksgezondheid05.09.2010Follow-upen

Corporate governance bij financiële instellingen en beloningsbeleid

Interne Markt01.09.2010Follow-upen
Enquête over de Europese zeeatlasMaritieme zaken en visserij31.08.2010Follow-up
Online-raadpleging over de tussentijdse evaluatie van KP7Onderzoek en technologie27.08.2010Follow-upen

Modernisering van Richtlijn 2004/109/EC (transparantievereisten voor beursgenoteerde ondernemingen)

Interne Markt23.08.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de mededeling van de Commissie over de rechten van het kind (2011–2014)Vrijheid, Justitie en Veiligheid20.08.2010Follow-upen
EU-actieplan ter vermindering van de bijvangsten van zeevogels in vistuigMaritieme zaken en visserij09.08.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het toekomstige handelsbeleidHandel04.08.2010Follow-upen
Raadpleging over het Groenboek over bosbescherming en -informatie in de EU: De bossen voorbereiden op klimaatverandering.Milieu31.07.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van de Richtlijn algemene productveiligheid (2001/95/EG)Consumenten30.07.2010Follow-upen
Verbetering van de draaiboeken voor een influenzapandemie in de Europese UnieVolksgezondheid30.07.2010Follow-upen
De transparantie en integriteit van de wholesalemarkten voor elektriciteit en gas garanderenEnergie23.07.2010Follow-upen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Interne Markt23.07.2010Follow-up
Wettelijk kader voor diergeneesmiddelen: openbare raadplegingVolksgezondheid15.07.2010Follow-up
Raadpleging van betrokken partijen over een EU-strategie ten aanzien van invasieve soortenMilieu14.07.2010Follow-up
Derivatives and Market InfrastructuresInterne Markt10.07.2010Follow-up

Openbare raadpleging over baissetransacties ("short selling")

Interne Markt10.07.2010Follow-upen
Commissie-initiatief over openbare concessiecontractenInterne Markt09.07.2010Follow-upen
Ontwerp-publicatie „Stralingsbescherming 162: stralingscriteria voor de aanvaardbaarheid van medische radiologische apparatuur voor gebruik bij radiodiagnostiek, nuclaire geneeskunde en radiotherapie”, actualisering van de publicatie „Stralingsbescherming 91” (1997) van de Europese Commissie.Energie30.06.2010Follow-up
Openbare raadpleging over een eventuele herziening van de richtlijn over lawaai buitenshuis 2000/14/EGOndernemingen30.06.2010Follow-upen
Raadpleging van belanghebbenden over slimme regelgevingAlgemene en institutionele zaken25.06.2010Follow-up
Herziene regels voor de beoordeling van horizontale samenwerkingsovereenkomsten op grond van het EU-mededingingsrecht.Concurrentie25.06.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een toekomstig voorstel voor een nieuw Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP)Onderzoek en technologie22.06.2010Follow-upen
Toegang tot gegevens over verkeer en reizen – Universele verkeersinformatieVervoer18.06.2010Follow-upen
„EU-burgerrechten – De weg vooruit”: Raadpleging over de versterking van de rechten van de Europese burgerVrijheid, Justitie en Veiligheid14.06.2010Follow-upen

Raadpleging over de herziening van het schema van algemene tariefpreferenties (SAP)

Handel04.06.2010Follow-up
Strategische keuzes voor de nieuwe EU-bevoegdheden op het gebied van sport: Een openbare raadpleging in de hele EUSport01.06.2010Follow-upen

Raadpleging over eventuele EU-wetgeving voor het beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval

Energie31.05.2010Follow-upen
Herziening van de douanewetgeving op handhaving van intellectuele-eigendomsrechtenDouane25.05.2010Follow-upen
Raadpleging over de toepassing van het Statuut van de Europese vennootschap (SE)Interne Markt23.05.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over de herziening van het Europees normalisatiesysteem Standardisation SystemOndernemingen21.05.2010Follow-up
Commissie start een raadpleging over een herziening van de vrijstelling van het cadmiumverbod voor draagbare batterijen en accu's voor snoerloos elektrisch gereedschap.Milieu10.05.2010Follow-upen
De universele dienst in de sector elektronische communicatie.Informatiemaatschappij07.05.2010Follow-upen
Raadpleging over het toekomstige biodiversiteitsbeleid van de EUMilieu05.05.2010Follow-up
Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisisConcurrentie26.04.2010Follow-up
Openbare raadpleging over een eventuele verdere wijziging van de Kapitaal­vereisten­richtlijn („CRD”)Interne Markt16.04.2010Follow-upen
Raadpleging over de studie naar koppelverkoop en andere mogelijk oneerlijke handelspraktijken in de financiële sector.Interne Markt14.04.2010Follow-upen
Raadpleging over de Europese strategie voor de Donauregio.Regionaal beleid12.04.2010Follow-up
Openbare raadpleging/Oproep tot inbreng over het programma voor het radiospectrumbeleid.Informatiemaatschappij09.04.2010Follow-upen
Europese InteroperabiliteitsStrategie voor Europese Openbare Diensten.Informatiemaatschappij06.04.2010Follow-up
Enquête over wensen van gebruikers van INSPIRE, bijlagen II en III.Milieu31.03.2010Follow-up
Consultatie over de toekomstige internationale overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Verenigde Staten van Amerika (VS) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling voor wetshandhavingdoeleinden.Vrijheid, Justitie en Veiligheid12.03.2010Follow-upen
Raadpleging over de internationale standaard voor financiële verslaglegging voor het MKB.Interne Markt12.03.2010Follow-upen
Optimale praktijken bij antitrustprocedures en indiening van economisch bewijsmateriaal; richtsnoeren van de raadadviseurs-auditeursConcurrentie03.03.2010Follow-up
Raadpleging over het eindverslag van de deskundigengroep Elektronische facturering.Interne Markt26.02.2010Follow-upen
Naar een strategisch nano­technologie-actieplan (SNAP) 2010 – 2015.Onderzoek en technologie19.02.2010Follow-upen
Herziening van de richtlijn pakketreizen – uw mening is belangrijk!Consumenten07.02.2010Follow-upen
De koppeling van bedrijvenregisters.Interne Markt31.01.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over het Europees burgerinitiatief.Algemene en institutionele zaken31.01.2010Follow-up
Een EU-kader voor grensoverschrijdend crisis­beheer in de banksector.Interne Markt20.01.2010Follow-upen
Raadpleging over de discussienota „Naar een EU-beleidskader om ontwikkelingslanden bij te staan op het gebied van landbouw en voedselzekerheid”.Ontwikkeling20.01.2010Follow-up
Raadpleging over de herziening van de richtlijn inzake financiële conglomeraten.Interne Markt15.01.2010Follow-upen
Raadpleging over „EU 2020”, een nieuwe strategie voor een slimmere en groenere sociale markteconomie.Algemene en institutionele zaken15.01.2010Follow-upen
Raadplegingen over milieu- en maatschappelijke effecten van het gebruik van zuiveringsslib op land.Milieu12.01.2010Follow-up
Beoordeling van de resultaten van de „Richtlijn klinische proeven” 2001/20/EG – Document voor een openbare raapleging.Ondernemingen08.01.2010Follow-upen
Creatieve inhoud in een Europese digitale interne markt: Uitdagingen voor de toekomst. Interne Markt05.01.2010Follow-upen
Openbare raadpleging over een nieuwe EU-strategie voor gehandicapten 2010 – 2020.Werkgelegenheid en sociaal beleid04.01.2010Follow-up
Raadpleging over de her­zien­ing van de „gedragscode voor verant­woord nano­weten­schappe­lijk en nano­techno­logisch onderzoek”.Onderzoek en technologie03.01.2010Follow-upen
Laatste bijwerking: 30/10/2010 | Naar boven