2010 - Konsultazzjonijiet Magħluqa - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

KonsultazzjonijietMagħluqa

TitluQasam ta’ PolitikaData tal-GħeluqSegwitu

Konsultazzjoni dwar ir-Rapportar Finanzjarju abbażi ta' pajjiż b'pajjiż minn Kumpaniji Multinazzjonali

Suq intern22.12.2010Segwituen
Reviżjoni possibbli tad-Direttiva 2001/37/KE dwar il-Prodotti tat-TabakkSaħħa pubblika17.12.2010Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-politika ta’ verifika - Nitgħallmu mill-Kriżi

Suq intern08.12.2010Segwituen
Pjan għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju sal-2050Ambjent08.12.2010Segwituen
Reviżjoni tal-Qafas dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Bini tal-VapuriKompetizzjoni06.12.2010Segwitu
Konsultazzjoni dwar il-White Paper tal-Iskemi ta’ Garanzija tal-AssigurazzjoniSuq intern30.11.2010Segwituen
Reviżjoni tad-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubblikuSoċjetà tal-informazzjoni30.11.2010Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-programmi tal-UE li jmiss – politika dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ

Edukazzjoni30.11.2010Segwituen
Proposta għal definizzjoni tat-terminu “nanomaterjali” li l-Kummissjoni Ewropea biħsiebha tuża bħala terminu ta’ referenza ġenerali u li jintuża b’mod wiesa’ għal kwalunkwe komunikazzjoni jew leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar in-nanomaterjaliAmbjent19.11.2010Segwitu

Konsultazzjoni dwar il-buffers kontroċikliċi

Suq intern19.11.2010Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-aċċess għal kont ta' pagament bażiku

Suq intern17.11.2010Segwitu

Green Paper lejn sistemi ta’ pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u sikuri

Impjieg u affarijiet soċjali15.11.2010Segwitu
Konsultazzjoni pubblika dwar ir-rwol tal-agrikoltura u l-forestrija tal-UE fil-kisba tal-impenji tal-UE dwar it-tibdil fil-klimaAmbjent14.11.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar il-ġejjieni tar-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi bejn l-UE u l-ĠappunKummerċ05.11.2010Segwitu
Konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-Kummerċ Elettroniku u l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE)Suq intern05.11.2010Segwituen
Reviżjoni tad-Direttiva 2004/22/KE dwar l-Istrumenti tal-KejlIntrapriża01.11.2010Segwituen
Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta’ ġbir ta’ VAT fil-qafas tal-approvazzjoni doganali ċentralizzataTassazzjoni31.10.2010Segwituen
Stħarriġ dwar il-ħarsien u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terziKummerċ31.10.2010Segwituen
Tfassil mill-ġdid u emendi għad-Direttiva dwar ir-reġim fiskali applikabbli għall-ħlasijiet tal-interessi u tar-royalties bejn kumpaniji assoċjatiTassazzjoni31.10.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar il-valutazzjoni ta' l-impatt fuq il-possibilta' ta' reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 95/93 dwar ir- regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità Trasport29.10.2010Segwituen
Strateġiji possibbli biex ikunu indirizzata l-ostakli għat-taxxa tas-suċċessjoni transkonfinali fi ħdan l-UETassazzjoni22.10.2010Segwituen
Inħarsu l-kapital naturali: strateġija tal-UE biex tikkonserva l-bijodiversità u tiżgura l-provvista tas-servizzi tal-ekosistema sal-2020Ambjent22.10.2010Segwituen
Qafas Leġiżlattiv Ġdid għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti: Proposta biex jiġu allinjati 10 direttivi dwar l-armonizzazzjoni tal-prodotti mad-Deċiżjoni 768/2008Intrapriża15.10.2010Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar "Rapport Abbozz dwar metodi alternattivi (mhux fuq l-annimali) għall-ittestjar tal-kosmetiċi: qagħda kurrenti u prospetti futuri - 2010"

Saħħa pubblika15.10.2010Segwituen
Proposta għal Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Politika Marittima Integrata għall-baċir tal-Oċean AtlantikuAffarijiet Marittimi u Sajd15.10.2010Segwituen
Il-Kummissjoni tniedi kwestjonarju dwar l-internet miftuħ u n-newtralità tan-netSoċjetà tal-informazzjoni30.09.2010Segwituen
Inizjattiva tal-UE dwar il-KonċessjonijietSuq intern30.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar ir-Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali (EIA)Ambjent24.09.2010Segwitu
Periodic Technical Inspections (PTI) testingTrasport24.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar l-Inizjattiva dwar il-Materja PrimaIntrapriża19.09.2010Segwituen

Implimentazzjoni tas-sistema panewropea għas-sejħiet ta' emerġenza minn ġewwa l-vettura (eCall) fl-Ewropa

Soċjetà tal-informazzjoni19.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar id-Definizzjoni ta’ “Nanomaterjal”Saħħa pubblika15.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar il-politika futura tan-netwerk trans-ewropew tat-trasportTrasport15.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar l-opinjoni preliminari tal-effetti tal-floridazzjoni tal-ilma fuq is-saħħaSaħħa pubblika15.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar l-impatt tal-għażliet li attwalment qed jiġu kkunsidrati għar-reviżjoni tad-Direttiva R&TEEIntrapriża15.09.2010Segwituen
Valutazzjoni reċiproka kif previst fid-Direttiva dwar is-Servizzi - Konsultazzjoni tal-partijiet interessati Suq intern13.09.2010Segwituen
Regoli dwar l-għajnuna mill-Istat lill-impriżi pubbliċi u servizzi ta' interess ekonomiku ġeneraliKompetizzjoni10.09.2010Segwitu
Rapport ta' sorveljanza dwar il-Konsultazzjoni tas-suq tal-KonsumaturiSuq intern10.09.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar id-Dipendenza u l-Ġibda għal-Addittivi fit-TabakkSaħħa pubblika05.09.2010Segwituen

Governanza korporattiva fl-istituzzjonijiet finanzjarji u politiki dwar ir-remunerazzjoni

Suq intern01.09.2010Segwituen
Stħarriġ pubbliku dwar l-Atlas Ewropew tal-IbħraAffarijiet Marittimi u Sajd31.08.2010Segwitu
Evalwazzjoni interim dwar il-Konsultazzjoni Onlajn FP7Riċerka u teknoloġija27.08.2010Segwituen

Il-modernizzazzjoni tad-Direttiva 2004/109/KE (ir-rekwiżiti ta' trasparenza għall-kumpaniji kwotati)

Suq intern23.08.2010Segwituen
Il-Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (2011–2014)Libertà, Ġustizzja u Sigurtà20.08.2010Segwituen
Pjan ta’ Azzjoni tal-UE biex Jonqos il-Qbid Aċċidentali ta’ Għasafar tal-Baħar fl-IrkaptiAffarijiet Marittimi u Sajd09.08.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-politka dwar il-kummerċKummerċ04.08.2010Segwituen
Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Green Paper tal-Ħarsien u Informazzjoni Forestjali fl-UE: Inħejju l-foresti gaħt-tibdil fil-klima.Ambjent31.07.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (2001/95/KE)Konsumaturi30.07.2010Segwituen
Konsultazzjoni mal-Partijiet Interessati rigward it-Tisħiħ tal-Istat ta' Preparazzjoni għal Influwenza Pandemika tal-Unjoni EwropeaSaħħa pubblika30.07.2010Segwituen
Il-garanzija tat-trasparenza u l-integrità tas-swieq tal-elettriku u tal-gass bl-ingrossaEnerġija23.07.2010Segwituen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Suq intern23.07.2010Segwitu
Konsultazzjoni pubblika dwar il-qafas legali għall-prodotti mediċinali veterinarjiSaħħa pubblika15.07.2010Segwitu
Konsultazzjoni tal-Partijiet Interessati dwar Strateġija tal-UE dwar Speċi InvażiviAmbjent14.07.2010Segwitu
Derivatives and Market InfrastructuresSuq intern10.07.2010Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar il-bejgħ skopert

Suq intern10.07.2010Segwituen
Inizjattiva tal-Kummissjoni dwar Kuntratti ta’ Konċessjoni PubblikaSuq intern09.07.2010Segwituen
Kriterji ta’ Radjazzjoni għall-Aċċettabilità ta’ Tagħmir Radjoloġiku Mediku Użat fir-Radjoloġija Dijanjostika, fil-Mediċina Nukleari u fir-Radjoterapija.Enerġija30.06.2010Segwitu
Konsultazzjoni Pubblika dwar metodu possibbli għar-reviżjoni tad-Direttiva 2000/14/KE dwar l-istorbju fuq barraIntrapriża30.06.2010Segwituen
Konsultazzjoni tal-Parti Kontraenti dwar Regolament IntelliġentiAffarijiet ġenerali u istituzzjonali25.06.2010Segwitu
Reviżjoni tar-regoli għall-valutazzjoni tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni orizzontali skont il-liġi tal-kompetizzjoni tal-UEKompetizzjoni25.06.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar proposta li se ssir għall-Partenarjat ġdid tal-Pajjiżi Ewropej u tal-Pajjiżi li Qed Jiżviluppaw dwar il-Provi Kliniċi (EDCTP)Riċerka u teknoloġija22.06.2010Segwituen
Aċċess għad-dejta dwar it-Traffiku u l-Ivvjaġġar – Servizz ta' Informazzjoni Universali dwar it-TraffikuTrasport18.06.2010Segwituen
“Id-drittijiet taċ-Ċittadini tal-UE – Il-perspettivi għall-ġejjieni”: Konsultazzjoni dwar kif jistgħu jissaħħu d-drittijiet li jiġu miċ-Ċittadinanza tal-UnjoniLibertà, Ġustizzja u Sigurtà14.06.2010Segwituen

Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-iskema tal-preferenzi ġeneralizzati tat-tariffa (PĠT)

Kummerċ04.06.2010Segwitu
Għażliet Strateġiċi għall-Implimentazzjoni tal-Kompetenzi l-Ġodda tal-UE fil-Qasam tal-Isport: Konsultazzjoni pubblika tal-UEIsport01.06.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar strateġiji għal possibbiltà ta’ proposta leġiżlattiva tal-UE dwar il-ġestjoni ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattivEnerġija31.05.2010Segwituen
Reviżjoni tal-leġiżlazzjoni doganali dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwaliDwana25.05.2010Segwituen
Il-Kummissjoni tniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar il-funzjonament tal-Istatut tal-Kumpanija Ewropea (SE)Suq intern23.05.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar l-analiżi mill-ġdid tas-Sistema ta' Standardizzazzjoni EwropeaIntrapriża21.05.2010Segwitu
Il-Kummissjoni tniedi Konsultazzjoni dwar reviżjoni tal-eżenzjoni mill-projbizzjoni tal-kadmju għall-batteriji u akkumulaturi portabbli intiżi għall-użu f’għodod mingħajr fil imħaddma bl-enerġija.Ambjent10.05.2010Segwituen
Prinċipji tas-servizz universali fl-era diġitali.Soċjetà tal-informazzjoni07.05.2010Segwituen
Konsultazzjoni tal-partijiet interessati fuq il-futur tal-politika dwar il-Biodiversità tal-UEAmbjent05.05.2010Segwitu
Qafas temportanju għal miżuri ta’ għajnuna mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwaliKompetizzjoni26.04.2010Segwitu
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Suq intern16.04.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar l-istudju dwar il-bejgħ abbinat u prattiki kummerċjali oħra potenzjalment inġusti fis-settur finanzjarju.Suq intern14.04.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju.Politika reġjonali12.04.2010Segwitu
Konsultazzjoni Pubblika/Sejħa għal Kontribuzzjoni fil-preparazzjoni tal-Programm dwar il-Politika tal-Ispettru tar-Radju.Soċjetà tal-informazzjoni09.04.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija Ewropea ta’ Interoperabilità għas-Servizzi Pubbliċi Ewropej.Soċjetà tal-informazzjoni06.04.2010Segwitu
Stħarriġ dwar il-ħtiġijiet tal-utent fir-rigward tal-Annessi II u III tad-Direttiva INSPIRE.Ambjent31.03.2010Segwitu
Konsultazzjoni dwar il-ġejjieni tal-ftehim internazzjonali bejn l-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-ħarsien tad-dejta personali u l-iskambju ta’ informazzjoni għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi.Libertà, Ġustizzja u Sigurtà12.03.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar l-Istandard ta’ Rappurtaġġ Finanzjarju Internazzjonali għall-Entitajiet Żgħar u ta’ daqs Medju .Suq intern12.03.2010Segwituen
L-aqwa prassi fil-proċeduri tal-antitrust u s-sottomissjoni tal-evidenza ekonomika; id-Dokument ta’ Gwida tal-Uffiċjali tas-Smigħ.Kompetizzjoni03.03.2010Segwitu
Konsultazzjoni on Rapport Finali tal-Grupp ta’ Esperti tal-Fatturi Elettroniċi.Suq intern26.02.2010Segwituen
Lejn pjan ta’ azzjoni strateġiku għan-nanoteknoloġija (SNAP) 2010  –  2015.Riċerka u teknoloġija19.02.2010Segwituen
Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-ivvjaġġar “kollox inkluż” – l-opinjoni tiegħek tiswa!Konsumaturi07.02.2010Segwituen
L-interkonnessjoni tar-reġistri tal-kummerċ.Suq intern31.01.2010Segwituen
Konsultazzjoni pubblika dwar l-Inizjattiva Ewropea għaċ-Ċittadini.Affarijiet ġenerali u istituzzjonali31.01.2010Segwitu
Qafas tal-UE għall-Immaniġġjar Transkonfinali tal-Kriżijiet fis-Settur Bankarju.Suq intern20.01.2010Segwituen
Konsultazzjoni dwar ktiba intitolata “Lejn qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi tal-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel”.Żvilupp20.01.2010Segwitu
Konsultazzjoni dwar ir-Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Konglomerati.Suq intern15.01.2010Segwituen
UE 2020: strateġija ġdida għal suq soċjali tal-UE iktar intelliġenti u ekoloġiku.Affarijiet ġenerali u istituzzjonali15.01.2010Segwituen
Konsultazzjonijiet dwar l-impatti ambjentali u soċjali tal-użu ta’ ħama tad-drenaġġ fuq l-art.Ambjent12.01.2010Segwitu
Evalwazzjoni tat-tħaddim tad-Direttiva dwar it-testijiet kliniċi (Direttiva 2001/20/KE) – Dokument ta’ konsultazzjoni.Intrapriża08.01.2010Segwituen
Kontenut Kreattiv f’Suq Diġitali Waħdieni Ewropew: Sfidi għall-Ġejjieni.Suq intern05.01.2010Segwituen
Tħejjija ta’ Strateġija ġdida tal-UE dwar id-Diżabilità 2010  – 2020Impjieg u affarijiet soċjali04.01.2010Segwitu
Reviżjoni tal-“kodiċi ta’ kondotta għal riċerka responsabbli fl-oqsma tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġija”.Riċerka u teknoloġija03.01.2010Segwituen
L-aħħar aġġornament: 30/10/2010 | Fuq