2010 - Apspriešanas, kas jau beigušās - Jūsu balss Eiropā - Eiropas Komisija

Apspriešanas,kas jau beigušās

NosaukumsPolitikas jomaBeigu datumsTurpmākie pasākumi

Apspriešana par starptautisku uzņēmumu finanšu pārskatiem katrā valstī atsevišķi

Iekšējais tirgus22.12.2010Turpmākie pasākumien
Iespējamā Tabakas izstrādājumu direktīvas 2001/37/EK pārskatīšanaVeselības aizsardzība17.12.2010Turpmākie pasākumien

Revīzijas politika — krīzes laikā gūtās mācība

Iekšējais tirgus08.12.2010Turpmākie pasākumien
Plāns, kā līdz 2050. gadam panākt pāreju uz tādu tautsaimniecību, kas rada maz oglekļa dioksīda izmešuVide08.12.2010Turpmākie pasākumien
Nostādņu par valsts atbalstu kuģu būvei pārskatīšanaKonkurence06.12.2010Turpmākie pasākumi
Consultation on the White Paper on Insurance Guarantee SchemesIekšējais tirgus30.11.2010Turpmākie pasākumien
Direktīvas Nr. 2003/98/EK  par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu pārskatīšanaInformācijas sabiedrība30.11.2010Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par nākamajām ES programmām izglītības, mācību un jaunatnes lietu jomā

Izglītība30.11.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriskā apspriešana par termina “nanomateriāls” definīcijas priekšlikumu. Šo vārdu Eiropas Komisija iecerējusi lietot kā vispārīgu, plašu terminu visos Eiropas Savienības īstenotajos saziņas pasākumos, kā arī tiesību aktos par nanomateriāliemVide19.11.2010Turpmākie pasākumi

Rezerves kapitāls pret cikliskumu

Iekšējais tirgus19.11.2010Turpmākie pasākumien

Parastu bankas kontu pieejamība patērētājiem

Iekšējais tirgus17.11.2010Turpmākie pasākumi

Zaļā grāmata “Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”

Nodarbinātība un sociālās lietas15.11.2010Turpmākie pasākumi
ES lauksaimniecības un mežsaimniecības loma ES saistību īstenošanā klimata pārmaiņu jomāVide14.11.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriskā apspriešana par ES turpmākajiem tirdzniecības un ekonomiskajiem sakariem ar JapānuTirdzniecība05.11.2010Turpmākie pasākumi
Sabiedriskā apspriešana par elektroniskās komercijas nākotni un par elektroniskās tirdzniecības direktīvas (2000/31/EK) īstenošanuIekšējais tirgus05.11.2010Turpmākie pasākumien
Mērinstrumentu Direktīvas 2004/22/EK pārskatīšanaUzņēmējdarbība01.11.2010Turpmākie pasākumien
PVN iekasēšanas procedūru vienkāršošana saistībā ar centralizēto muitošanuNodokļi31.10.2010Turpmākie pasākumien
Aptauja par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un ievērošanu trešās valstīsTirdzniecība31.10.2010Turpmākie pasākumien
Pārstrādāta un grozīta direktīva par nodokļu režīmu, kas piemērojams procentu un honorāru maksājumiem starp saistītiem uzņēmumiemNodokļi31.10.2010Turpmākie pasākumien
Iespējamo izmaiņu ietekmes novērtējuma sabiedriskā apspriešana par Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 (1993. gada 18. janvāris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostāsTransports29.10.2010Turpmākie pasākumien
Iespējamie risinājumi pārrobežu mantojuma nodokļa problēmām ESNodokļi22.10.2010Turpmākie pasākumien
Mūsu dabas kapitāla aizsardzība. ES stratēģija, kā saglabāt bioloģisko daudzveidību un garantēt ekosistēmu pakalpojumus līdz 2020. gadamVide22.10.2010Turpmākie pasākumien
Uzņēmēju aptauja par preču tirgvedības jaunu regulējumu (priekšlikums Lēmumam 768/2008 pielāgot desmit direktīvas par preču saskaņošanu)Uzņēmējdarbība15.10.2010Turpmākie pasākumi

Sabiedriska apspriešana, kuras priekšmets ir ziņojuma projekts par pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvām attiecībā uz kosmētisko līdzekļu jaunām testēšanas metodēm (bez dzīvniekiem) (2010)

Veselības aizsardzība15.10.2010Turpmākie pasākumien
Komisijas paziņojums par integrētu jūrniecības politiku Atlantijas okeāna baseināJūrlietas un zivsaimniecība15.10.2010Turpmākie pasākumien
Komisija sāk apspriešanu par atvērtu internetu un tīmekļa neitralitātiInformācijas sabiedrība30.09.2010Turpmākie pasākumien
ES iniciatīva par koncesijām  Iekšējais tirgus30.09.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriska apspriešana par Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas pārskatīšanuVide24.09.2010Turpmākie pasākumi
Periodiskas tehniskās apskatesTransports24.09.2010Turpmākie pasākumien
Izejvielu iniciatīvas Sabiedriska ApspriešanaUzņēmējdarbība19.09.2010Turpmākie pasākumien

“eCall” ieviešana Eiropā (transportlīdzeklī iebūvētas neatliekamās palīdzības izsaukšanas sistēmas ieviešana Eiropā)

Informācijas sabiedrība19.09.2010Turpmākie pasākumien
Jēdziena “nanomateriāls” definīcijas sabiedriska apspriešanaVeselības aizsardzība15.09.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešanās par eiropas transporta tīkla politikas nākotniTransports15.09.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriskā apspriešana par tematu “Sākotnējais atzinums par to, kā cilvēku veselību ietekmē fluora pievienošana dzeramajam ūdenim”Veselības aizsardzība15.09.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriska apspriešana par pašlaik izskatāmo RTTI direktīvas pārskatīšanas risinājumu ietekmi Uzņēmējdarbība15.09.2010Turpmākie pasākumien
Pakalpojumu direktīvā paredzētā savstarpējā novērtēšana - apspriešanās ar ieinteresētajām personāmIekšējais tirgus13.09.2010Turpmākie pasākumien
Valsts atbalsta noteikumi par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmiKonkurence10.09.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešana, kuras priekšmets ir mazumtirdzniecības tirgus pārraudzības ziņojums Iekšējais tirgus10.09.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriskā apspriešana par tematu “Tabakai pievienoto piedevu pievilcība un atkarību izraisošās īpašības”Veselības aizsardzība05.09.2010Turpmākie pasākumien

Korporatīvā vadība finanšu iestādēs un atalgojuma politika

Iekšējais tirgus01.09.2010Turpmākie pasākumien

Sabiedrības aptauja par Eiropas jūru atlantu

Jūrlietas un zivsaimniecība31.08.2010Turpmākie pasākumi
Septītās pamatprogrammas starpposma novērtējuma apspriešanaPētniecība un tehnoloģija27.08.2010Turpmākie pasākumien

Direktīvas 2004/109/EK (atklātības prasības biržu sarakstos iekļautajām sabiedrībām) modernizēšana

Iekšējais tirgus23.08.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriskā apspriešana par Komisijas paziņojumu par bērnu tiesībām (2011. – 2014. gads)Brīvība, drošība un tiesiskums20.08.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par tematu “ES rīcības plāns, kā samazināt tādu gadījumu skaitu, kad zvejas rīkos nejauši noķer jūras putnus”Jūrlietas un zivsaimniecība09.08.2010Turpmākie pasākumien
Turpmākā tirdzniecības politikaTirdzniecība04.08.2010Turpmākie pasākumien
Sabiedriska apspriešana attiecībā uz “Zaļo grāmatu par mežu aizsardzību un saistīto informāciju Eiropas Savienībā. Gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām”.Vide31.07.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par produktu vispārējās drošības direktīvas (2001/95/EK) pārskatīšanuPatērētāji30.07.2010Turpmākie pasākumien
ES gatavība gripas pandēmijaiVeselības aizsardzība30.07.2010Turpmākie pasākumien
Kā nodrošināt pārredzamību un viengabalainību elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecības tirgūEnerģētika23.07.2010Turpmākie pasākumien

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Iekšējais tirgus23.07.2010Turpmākie pasākumi
Veterināro zāļu tiesiskais regulējumsVeselības aizsardzība15.07.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešana ieinteresētajām personām par ES stratēģiju attiecībā uz invazīvajām sugāmVide14.07.2010Turpmākie pasākumi
Derivatives and Market InfrastructuresIekšējais tirgus10.07.2010Turpmākie pasākumi

Sabiedriskā apspriešana par spekulatīvo pārdošanu

Iekšējais tirgus10.07.2010Turpmākie pasākumien
Komisijas iniciatīva attiecībā uz koncesijas līgumiemIekšējais tirgus09.07.2010Turpmākie pasākumien
Kritēriji, kas izvirzāmi medicīniskām iekārtām, kas ir radioloģiskas un ko izmanto diagnostiskajā radioloģijā, kodolmedicīnā un staru terapijā.Enerģētika30.06.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešana par iespējamām izmaiņām Direktīvā 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidēUzņēmējdarbība30.06.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par lietpratīgu regulējumuVispārīgi jautājumi un institucionālās lietas25.06.2010Turpmākie pasākumi
Pārskatīti noteikumi par horizontālās sadarbības nolīgumu novērtēšanu atbilstīgi ES tiesību aktiem konkurences jomāKonkurence25.06.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par izstrādājamu priekšlikumu attiecībā uz jaunu Eiropas un jaunattīstības valstu partnerību klīniskās izpētes jomā (EDCTP)Pētniecība un tehnoloģija22.06.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par satiksmes un maršruta datiem — vispārējā satiksmes informācijaTransports18.06.2010Turpmākie pasākumien
“Diskusija par ES pilsoņu tiesību nākotni” Apspriešana par to, kā nostiprināt tiesības, kuras izriet no ES pilsonībasBrīvība, drošība un tiesiskums14.06.2010Turpmākie pasākumien
Vispārējo tarifa preferenču sistēmas pārskatīšanaTirdzniecība04.06.2010Turpmākie pasākumi
Sabiedriska apspriešana par tematu “Stratēģiskā izvēle, kas izdarāma, lai īstenotu ES jaunās pilnvaras sporta nozarē”Sports01.06.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par ES tiesību akta projektu attiecībā uz izlietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanuEnerģētika31.05.2010Turpmākie pasākumien
Pārskats par muitas tiesību aktiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomāMuita25.05.2010Turpmākie pasākumien
Komisija uzsāk apspriešanu par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiemIekšējais tirgus23.05.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanuUzņēmējdarbība21.05.2010Turpmākie pasākumi
Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu, lai pārskatītu atbrīvojumu no aizlieguma lietot kadmiju pārnēsājamās baterijās un akumulatoros, kas paredzēti lietošanai bezvadu elektriskajos instrumentos.Vide10.05.2010Turpmākie pasākumien
Universālā pakalpojuma principi elektroniskajos sakaros.Informācijas sabiedrība07.05.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par ES turpmāko politiku bioloģiskās daudzveidības jomāVide05.05.2010Turpmākie pasākumi
Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļosKonkurence26.04.2010Turpmākie pasākumi
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Iekšējais tirgus16.04.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešanās par pētījumu, kas saistīts ar produktu pārdošanu komplektā un cita veida negodīgu praksi finanšu nozarē.Iekšējais tirgus14.04.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par ES stratēģiju Donavas reģionam.Reģionu politika12.04.2010Turpmākie pasākumi
Sabiedriska apspriešana (uzaicinājums iesniegt komentārus) par radiofrekvenču spektra politikas programmu.Informācijas sabiedrība09.04.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par Eiropas sadarbspējas stratēģiju Eiropas valsts pārvaldes iestādēm.Informācijas sabiedrība06.04.2010Turpmākie pasākumi
Aptauja par lietotāju prasībām attiecībā uz INSPIRE direktīvas II un III pielikuma datiem.Vide31.03.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešana par gaidāmo starptautisko nolīgumu starp ES un ASV par personas datu aizsardzību un informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības nolūkos.Brīvība, drošība un tiesiskums12.03.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par starptautisko finanšu pārskatu standartu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.Iekšējais tirgus12.03.2010Turpmākie pasākumien
“Labākā prakse pretmonopolu procesos un ekonomisko pierādījumu iesniegšana“, ceļvedis uzklausīšanas amatpersonām.Konkurence03.03.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešana par ekspertu komandas galīgo ziņojumu elektronisko rēķinu jomā.Iekšējais tirgus26.02.2010Turpmākie pasākumien
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Pētniecība un tehnoloģija19.02.2010Turpmākie pasākumi

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Patērētāji07.02.2010Turpmākie pasākumi
Uzņēmumu reģistru starpsavienojums.Iekšējais tirgus31.01.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par ES pilsoņu iniciatīvu.Vispārīgi jautājumi un institucionālās lietas31.01.2010Turpmākie pasākumi
ES regulējums par pārrobežu krīzes vadību banku nozarē.Iekšējais tirgus20.01.2010Turpmākie pasākumien
Apspriešana par svarīgāko jautājumu dokumentu “Ceļā uz ES pamatpolitiku, kas palīdzētu jaunattīstības valstīm risināt problēmas lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma jomā“.Attīstība20.01.2010Turpmākie pasākumi
Apspriešanās par Finanšu konglomerātu direktīvu.Iekšējais tirgus15.01.2010Turpmākie pasākumien
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Vispārīgi jautājumi un institucionālās lietas15.01.2010Turpmākie pasākumi
Notekūdeņu dūņu izmantojums lauksaimniecībā un tā ietekme uz vidi un sabiedrību.Vide12.01.2010Turpmākie pasākumi
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Uzņēmējdarbība08.01.2010Turpmākie pasākumi
Radošais saturs Eiropas vienotajā digitālajā tirgū. Nākotnes izaicinājumi.Iekšējais tirgus05.01.2010Turpmākie pasākumien

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Nodarbinātība un sociālās lietas04.01.2010Turpmākie pasākumi
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Pētniecība un tehnoloģija03.01.2010Turpmākie pasākumi
Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010 | Lapas sākums