2010 m. Baigtos konsultacijos. Jūsų balsas Europoje. Europos Komisija

Baigtoskonsultacijos

PavadinimasPolitikos sritisKonsultacijų pabaigaTolesni veiksmai

Konsultacijos dėl tarptautinių bendrovių finansinės atskaitomybės pagal atskiras šalis

Vidaus rinka22.12.2010Tolesni veiksmaien
Galimas Tabako gaminių direktyvos 2001/37/EB persvarstymasVisuomenės sveikata17.12.2010Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl audito politikos: krizės pamokos

Vidaus rinka08.12.2010Tolesni veiksmaien
Mažų anglies dvideginio išlakų technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planasAplinka08.12.2010Tolesni veiksmaien
Valstybės pagalbos laivų statybai sistemos peržiūraKonkurencija06.12.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl Baltosios knygos dėl draudimo garantijų sistemųVidaus rinka30.11.2010Tolesni veiksmaien
Direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo persvarstymasInformacinė visuomenė30.11.2010Tolesni veiksmaien

Viešos konsultacijos dėl būsimų ES švietimo, mokymo ir jaunimo politikos programų

Švietimas30.11.2010Tolesni veiksmaien
Termino „nanomedžiaga“, kurį Europos Komisija ketina naudoti kaip bendrą bet kokioje Europos Sąjungos skelbiamoje informacijoje ar teisės aktuose nanomedžiagų klausimais plačiai taikomą pavadinimą, apibrėžties pasiūlymasAplinka19.11.2010Tolesni veiksmai

Konsultacijos dėl anticiklinių kapitalo rezervų

Vidaus rinka19.11.2010Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl galimybės turėti bazinę mokėjimo sąskaitą

Vidaus rinka17.11.2010Tolesni veiksmai

Žalioji knyga „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“

Lygios galimybės15.11.2010Tolesni veiksmai
Viešos konsultacijos dėl ES žemės ūkio ir miškininkystės sektorių vaidmens vykdant ES kovos su klimato kaita įsipareigojimusAplinka14.11.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl ES ir Japonijos prekybos bei ekonominių santykių ateitiesPrekyba05.11.2010Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl elektroninės prekybos ateities ir Elektroninės prekybos direktyvos (2000/31/EB) įgyvendinimo

Vidaus rinka05.11.2010Tolesni veiksmaien
Direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių persvarstymasĮmonės01.11.2010Tolesni veiksmaien
PVM surinkimo supaprastinamas naudojant centralizuoto muitinio įforminimo procedūrąMokesčiai31.10.2010Tolesni veiksmaien
Tyrimas, kaip trečiosiose šalyse ginamos ir užtikrinamos intelektinės nuosavybės teisėsPrekyba31.10.2010Tolesni veiksmaien
Direktyvos dėl apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp asocijuotų bendrovių, nauja redakcija ir daliniai pakeitimaiMokesčiai31.10.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių galimos  peržiūros poveikio vertinimoTransportas29.10.2010Tolesni veiksmaien
Galimi tarpvalstybinių kliūčių, susijusių su paveldimo turto mokesčiu, Europos Sąjungoje šalinimo būdaiMokesčiai22.10.2010Tolesni veiksmaien
Saugokime gamtą – mūsų turtą: ES biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekosistemų funkcijų vykdymo užtikrinimo iki 2020 m. strategijaAplinka22.10.2010Tolesni veiksmaien
Nauja prekybos produktais teisinė sistema: 10 produktų derinimo direktyvų suderinimo su Sprendimu 768/2008 pasiūlymasĮmonės15.10.2010Tolesni veiksmai

Viešos konsultacijos dėl „Ataskaitos projekto dėl alternatyvių (nenaudojant gyvūnų) kosmetikos bandymo metodų. Dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos (2010 m.)“

Visuomenės sveikata15.10.2010Tolesni veiksmaien
Komisijos komunikato dėl Atlanto vandenyno baseinui skirtos integruotosios jūrų politikos pasiūlymasJūrų reikalai ir žuvininkystė15.10.2010Tolesni veiksmaien
Europos Komisija paskelbė atviro interneto ir tinklo neutralumo klausimynąInformacinė visuomenė30.09.2010Tolesni veiksmaien
ES iniciatyva dėl koncesijųVidaus rinka30.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos persvarstymoAplinka24.09.2010Tolesni veiksmai
Periodinės techninės apžiūros Transportas24.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Žaliavų iniciatyvosĮmonės19.09.2010Tolesni veiksmaien

Sistemos „eCall“ (Europos pagalbos iškvietos sistema) diegimas Europoje

Informacinė visuomenė19.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl „nanomedžiagos“ apibrėžtiesVisuomenės sveikata15.09.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl transeuropinio transporto tinklo politikos ateitiesTransportas15.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl pirminės nuomonės dėl vandens fluoravimo poveikio sveikataiVisuomenės sveikata15.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl šiuo metu nagrinėjamų RRTGĮ direktyvos persvarstymo variantų poveikioĮmonės15.09.2010Tolesni veiksmaien
Mutual evaluation foreseen by the Services Directive - stakeholders' consultation  Vidaus rinka13.09.2010Tolesni veiksmaien
Bendros ekonominės svarbos paslaugų valstybės pagalbos taisyklėsKonkurencija10.09.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl prekybos ir platinimo rinkos stebėsenos ataskaitosVidaus rinka10.09.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl tabako gaminių priedų patrauklumo ir jų sukeliamos priklausomybėsVisuomenės sveikata05.09.2010Tolesni veiksmaien

Bendrasis finansų įstaigų valdymas ir atlyginimų politika

Vidaus rinka01.09.2010Tolesni veiksmaien

Visuomenės nuomonės apie Europos jūrų atlasą apklausa

Jūrų reikalai ir žuvininkystė31.08.2010Tolesni veiksmai
Septintosios bendrosios programos (7BP) tarpinio vertinimo konsultacijos internetuMoksliniai tyrimai ir technologijos27.08.2010Tolesni veiksmaien

Direktyvos 2004/109/EB (skaidrumo reikalavimai bendrovėms, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus) atnaujinimas

Vidaus rinka23.08.2010Tolesni veiksmaien
Viešosios konsultacijos dėl Komisijos komunikato dėl vaiko teisių (2011–2014 m.)Laisvė, teisingumas ir saugumas20.08.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl ES veiksmų plano mažinti atsitiktinai žūklės įranga sugaunamų jūros paukščiųJūrų reikalai ir žuvininkystė09.08.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl prekybos politikos ateitiesPrekyba04.08.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Žaliosios knygos „Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie juos. Miškų rengimas klimato kaitai“.Aplinka31.07.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Bendros gaminių saugos direktyvos (2001/95/EB) peržiūrosVartotojai30.07.2010Tolesni veiksmaien

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl Europos Sąjungos pasirengimo gripo pandemijai gerinimo

Visuomenės sveikata30.07.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl didmeninių elektros ir dujų rinkų skaidrumo ir vientisumoEnergetika23.07.2010Tolesni veiksmaien

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Vidaus rinka23.07.2010Tolesni veiksmai
Viešos konsultacijos dėl veterinarinių vaistų teisinės sistemosVisuomenės sveikata15.07.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl ES invazinių rūšių strategijosAplinka14.07.2010Tolesni veiksmai
Derivatives and Market InfrastructuresVidaus rinka10.07.2010Tolesni veiksmai
Viešos konsultacijos dėl skolintų vertybinių popierių pardavimoVidaus rinka10.07.2010Tolesni veiksmaien
Komisijos iniciatyva dėl viešosios koncesijos sutarčiųVidaus rinka09.07.2010Tolesni veiksmaien
Diagnostinėje radiologijoje, branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje naudojamos medicinos radiologinės įrangos tinkamumo radiacinės saugos požiūriu kriterijai.Energetika30.06.2010Tolesni veiksmai
Viešos konsultacijos dėl galimų Lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo direktyvos 2000/14/EB persvarstymo variantųĮmonės30.06.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl išmanaus reglamentavimoBendrieji ir institucijų reikalai25.06.2010Tolesni veiksmai
Persvarstytos horizontalaus bendradarbiavimo susitarimų vertinimo pagal ES konkurencijos teisę taisyklės.Konkurencija25.06.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl būsimo naujos Europos ir besivystančių šalių klinikinių bandymų partnerystės (EDCTP) pasiūlymoMoksliniai tyrimai ir technologijos22.06.2010Tolesni veiksmaien
Prieiga prie eismo ir kelionės duomenų. Universalioji eismo informacijaTransportas18.06.2010Tolesni veiksmaien
„ES piliečių teisės. Tolesni veiksmai.“ Konsultacijos dėl Europos Sąjungos pilietybės teikiamų teisių geresnio užtikrinimo būdųLaisvė, teisingumas ir saugumas14.06.2010Tolesni veiksmaien

Konsultacijos dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos persvarstymo

Prekyba04.06.2010Tolesni veiksmai
Naujos ES kompetencijos sporto srityje įgyvendinimo strateginis pasirinkimas: ES masto viešos konsultacijosSportas01.06.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl įvairių galimo ES teisės akto pasiūlymo dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo variantųEnergetika31.05.2010Tolesni veiksmaien
Muitinės teisės aktų intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo srityje peržiūraMuitinė25.05.2010Tolesni veiksmaien

Komisija pradeda konsultacijas dėl Europos bendrovės statuto veikimo

Vidaus rinka23.05.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Europos standartizacijos sistemos persvarstymoĮmonės21.05.2010Tolesni veiksmai
Komisija pradeda konsultacijas dėl draudimo naudoti kadmį išimties nešiojamosioms baterijoms ir akumuliatoriams, kurie skirti belaidžiams elektriniams įrankiams, peržiūros.Aplinka10.05.2010Tolesni veiksmaien
Universaliųjų paslaugų teikimo principai elektroninėje komunikacijoje.Informacinė visuomenė07.05.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl būsimos ES biologinės įvairovės politikosAplinka05.05.2010Tolesni veiksmai
Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomisKonkurencija26.04.2010Tolesni veiksmai
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Vidaus rinka16.04.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl produktų siejimo ir kitos galimai nesąžiningos komercinės praktikos finansų sektoriuje tyrimo.Vidaus rinka14.04.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl Dunojaus regiono ES strategijos.Regionų politika12.04.2010Tolesni veiksmai
Viešos konsultacijos. Kvietimas prisidėti prie radijo spektro politikos programos rengimo.Informacinė visuomenė09.04.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl Europos viešosioms tarnyboms skirtos Europos sąveikos strategijos.Informacinė visuomenė06.04.2010Tolesni veiksmai
INSPIRE direktyvos II ir III priedas: naudotojų poreikių tyrimas.Aplinka31.03.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl Europos Sąjungos (ES) ateities. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautinis susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos ir dalijimosi informacija teisėsaugos tikslais.Laisvė, teisingumas ir saugumas12.03.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.Vidaus rinka12.03.2010Tolesni veiksmaien
Geroji patirtis antimonopolinėse bylose ir teikiant ekonominius duomenis. Bylas nagrinėjančių pareigūnų procedūrų gairės.Konkurencija03.03.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo ekspertų grupės galutinės ataskaitos.Vidaus rinka26.02.2010Tolesni veiksmaien
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Moksliniai tyrimai ir technologijos19.02.2010Tolesni veiksmai

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Vartotojai07.02.2010Tolesni veiksmai
Įmonių registrų tarpusavio ryšiai.Vidaus rinka31.01.2010Tolesni veiksmaien
Viešos konsultacijos dėl Europos piliečių iniciatyvos.Bendrieji ir institucijų reikalai31.01.2010Tolesni veiksmai
ES bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema.Vidaus rinka20.01.2010Tolesni veiksmaien
Konsultacijos dėl klausimų dokumento „Kuriant ES pagalbos besivystančioms šalims, sprendžiančioms žemės ūkio ir aprūpinimo maistu problemas, politikos sistemą“.Vystymasis20.01.2010Tolesni veiksmai
Finansinių konglomeratų direktyvos persvarstymo konsultacijos.Vidaus rinka15.01.2010Tolesni veiksmaien
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Bendrieji ir institucijų reikalai15.01.2010Tolesni veiksmai
Konsultacijos dėl nuotėkų dumblo naudojimo dirvožemyje poveikio aplinkai ir visuomenei.Aplinka12.01.2010Tolesni veiksmai
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Įmonės08.01.2010Tolesni veiksmai
Kūriniai Europos skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Būsimi uždaviniai.Vidaus rinka05.01.2010Tolesni veiksmaien

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Lygios galimybės04.01.2010Tolesni veiksmai
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Moksliniai tyrimai ir technologijos03.01.2010Tolesni veiksmai
Paskutinį kartą atnaujinta: 30/10/2010 | Į puslapio pradžią