2010 - Lezárult konzultációk - Az Ön hangja Európában - Európai Bizottság

Lezárultkonzultációk

CímSzakpolitikai területLezárás időpontjaNyomon követés

Konzultáció a multinacionális vállalatok azon kötelezettségéről, hogy országonkénti bontásban közzétegyék pénzügyi információikat

Belső piac22.12.2010Nyomon követésen
A dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv lehetséges felülvizsgálataEgészségügy17.12.2010Nyomon követésen

Konzultáció a könyvvizsgálati politikáról – A válság tanulságai

Belső piac08.12.2010Nyomon követésen
Útiterv egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszer 2050-re történő megvalósításáhozKörnyezetvédelem08.12.2010Nyomon követésen
A hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályának felülvizsgálataVersenypolitika06.12.2010Nyomon követés
Konzultáció a biztosítási garanciarendszerekről szóló fehér könyvrőlBelső piac30.11.2010Nyomon követésen
A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv felülvizsgálataInformációs társadalom30.11.2010Nyomon követésen

Nyilvános konzultáció a következő generációs uniós programokról – oktatás, képzés és ifjúságpolitika

Oktatás30.11.2010Nyomon követésen
Javaslat a „nanoanyag” fogalom meghatározására. A fogalmat az Európai Bizottság átfogó, széles körben alkalmazott referenciafogalomként fogja használni bármely, nanoanyagokkal kapcsolatos európai uniós közleményben vagy jogszabálybanKörnyezetvédelem19.11.2010Nyomon követés

Konzultáció az anticiklikus kiegyenlítő intézkedésekről

Belső piac19.11.2010Nyomon követésen

Konzultáció az egyszerű folyószámlához való hozzáférésről

Belső piac17.11.2010Nyomon követés

Zöld könyv: a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé

Esélyegyenlőség15.11.2010Nyomon követés
Nyilvános konzultáció arról, hogyan járulhat hozzá az uniós mezőgazdaság és erdészet az EU éghajlat-változási kötelezettségvállalásainak megvalósításáhozKörnyezetvédelem14.11.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az EU és Japán közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jövőjérőlKereskedelem05.11.2010Nyomon követés

Nyilvános konzultáció az elektronikus kereskedelem jövőjéről és az elektronikus kereskedelemről szóló (2000/31/EK) irányelv végrehajtásáról

Belső piac05.11.2010Nyomon követésen
A mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv felülvizsgálataVállalkozáspolitika01.11.2010Nyomon követésen
A HÉA-beszedési eljárások egyszerűsítése a központi vámekezelési keretébenAdózás31.10.2010Nyomon követésen
Közvélemény-kutatás a szellemi tulajdonjogok harmadik országokban történő védelméről és érvényesítésérőlKereskedelem31.10.2010Nyomon követésen
A társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló irányelv átdolgozása és módosításaAdózás31.10.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a Tanács 95/93/EKG a Közösség repülőtérein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló renedeltének lehetséges felülvizsgálatáról elkészített hatásvizsgálatot illetöenKözlekedés29.10.2010Nyomon követésen
A határokon átnyúló örökösödési ügyekkel kapcsolatos adóakadályok felszámolásának lehetséges módozataiAdózás22.10.2010Nyomon követésen
Természeti örökségünk védelme: uniós stratégia a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének megállítására 2020-igKörnyezetvédelem22.10.2010Nyomon követésen
A termékek forgalmazására vonatkozó új jogi keretrendszer: javaslat 10 termékharmonizációs irányelvnek a 768/2008 határozattal történő összehangolásáraVállalkozáspolitika15.10.2010Nyomon követés

Nyilvános konzultáció a következő témában: „Jelentéstervezet a kozmetikumok vizsgálatának alternatív (nem állatkísérleten alapuló) módszereiről: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások – 2010”

Egészségügy15.10.2010Nyomon követésen

Javaslat európai bizottsági közlemény kidolgozására az Atlanti-óceán medencéjére vonatkozó integrált tengerpolitika témájában

Tengerügy és halászat15.10.2010Nyomon követésen
A Bizottság kérdőívet tesz közzé a nyílt internetről és a hálózatsemlegességrőlInformációs társadalom30.09.2010Nyomon követésen
Uniós kezdeményezés a koncessziókkal kapcsolatban  Belső piac30.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelv felülvizsgálatárólKörnyezetvédelem24.09.2010Nyomon követés
Időszakos műszaki vizsgálatokKözlekedés24.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a Nyersanyag-politikai KezdeményezésrőlVállalkozáspolitika19.09.2010Nyomon követésen

Az e-segélyhívó (páneurópai fedélzeti segélyhívó) rendszer kiépítése Európában

Információs társadalom19.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a „nanoanyag” fogalmának meghatározásárólEgészségügy15.09.2010Nyomon követésen
Konzultáció a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos jövőbeli politikárólKözlekedés15.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az ivóvíz fluoriddal történő dúsításának egészségre gyakorolt hatásáról kiadott előzetes véleményrőlEgészségügy15.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv felülvizsgálatához kapcsolódóan jelenleg megfontolás allatt álló opciók hatásárólVállalkozáspolitika15.09.2010Nyomon követésen
A szolgáltatási irányelvben előirányzott kölcsönös értékelés – konzultáció az érdekelt felekkelBelső piac13.09.2010Nyomon követésen
Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályokVersenypolitika10.09.2010Nyomon követés
Konzultáció a következő jelentésről: A kereskedelem és forgalmazás piacának felügyeleteBelső piac10.09.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a dohány-adalékanyagok függőséget okozó természetéről és vonzerejérőlEgészségügy05.09.2010Nyomon követésen

Vállalatirányítás és javadalmazási politika a pénzügyi intézményekben

Belső piac01.09.2010Nyomon követésen
Közvélemény-kutatás az Európai Tengeri AtlaszrólTengerügy és halászat31.08.2010Nyomon követés
Online konzultáció a hetedik keretprogram időközi értékelésérőlKutatás és technológia27.08.2010Nyomon követésen

A 2004/109/EK irányelv modernizációja (tőzsdei társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények)

Belső piac23.08.2010Nyomon követésen
A Bizottság gyermekjogi közleményéről folyó nyilvános konzultációja (2011–2014)Szabadság, jogérvényesülés és biztonság20.08.2010Nyomon követésen
Uniós cselekvési terv a tengeri madarak halászeszközökkel való véletlen elpusztításának csökkentésérőlTengerügy és halászat09.08.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a jövőbeli kereskedelempolitikárólKereskedelem04.08.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az európai erdővédelemről és tájékoztatásról szóló zöld könyvről: az erdők felkészítése az éghajlatváltozásra.Környezetvédelem31.07.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az általános termékbiztonságról szóló (2001/95/EK) irányelv felülvizsgálatárólFogyasztói ügyek30.07.2010Nyomon követésen
Bizottsági konzultáció a pandémiás influenzára való európai uniós felkészültség megerősítésérőlEgészségügy30.07.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció a villamos energia és a gáz nagykereskedelmi piaca átláthatóságának és integritásának biztosításárólEnergia23.07.2010Nyomon követésen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Belső piac23.07.2010Nyomon követés
Nyilvános konzultáció az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó jogi keretrendszerrőlEgészségügy15.07.2010Nyomon követés
Konzultáció az érdekelt felekkel az invazív fajokra vonatkozó európai uniós stratégiárólKörnyezetvédelem14.07.2010Nyomon követés
Derivatives and Market InfrastructuresBelső piac10.07.2010Nyomon követés
Nyilvános konzultáció a fedezetlen eladási (short-selling) ügyletekről  Belső piac10.07.2010Nyomon követésen
Bizottsági kezdeményezés a koncessziós szerződésekrőlBelső piac09.07.2010Nyomon követésen
A radiológiai diagnosztikában, a nukleáris medicinában és a sugárterápiában használatos orvosradiológiai készülékek alkalmazásának sugárbiztonsági kritériumai.Energia30.06.2010Nyomon követés
Nyilvános konzultáció a kültéri berendezések zajkibocsátására vonatkozó 2000/14/EK irányelv felülvizsgálatának lehetséges módjárólVállalkozáspolitika30.06.2010Nyomon követésen
Konzultáció az érdekelt felekkel az intelligens szabályozásrólÁltalános és intézményi ügyek25.06.2010Nyomon követés
Az európai uniós versenyjog alapján a horizontális együttműködési megállapodások értékelésére vonatkozó felülvizsgált szabályokVersenypolitika25.06.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció egy olyan jövőbeli javaslatról, amely az Európai és Fejlődő Országok Klinikai Kísérletek Területén Létrejött Partnersége (EDCTP) új változatának kidolgozására irányulKutatás és technológia22.06.2010Nyomon követésen
A közúti, forgalmi és utazási adatokhoz való hozzáférés – általános forgalmi információs szolgáltatásokKözlekedés18.06.2010Nyomon követésen
„Az uniós polgárok jogai a jövőben”: Konzultáció arról, hogyan lehet jobban érvényt szerezni az uniós polgárságból fakadó jogoknakSzabadság, jogérvényesülés és biztonság14.06.2010Nyomon követésen

Konzultáció az általános tarifális preferenciák rendszerének felülvizsgálatáról

Kereskedelem04.06.2010Nyomon követés
Stratégiai döntések a sporthoz kapcsolódó új uniós hatáskörről: egész Európára kiterjedő nyilvános konzultációSport01.06.2010Nyomon követésen

Konzultáció egy olyan európai uniós jogszabály kezdeményezésének lehetőségéről, amely a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelését szabályozná

Energia31.05.2010Nyomon követésen
Szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó vámügyi jogszabályok felülvizsgálataVám25.05.2010Nyomon követésen
A Bizottság konzultációt kezdeményez az európai részvénytársasági forma beválásárólBelső piac23.05.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatárólVállalkozáspolitika21.05.2010Nyomon követés
A Bizottság konzultációt indít a vezeték nélküli készülékekbe szánt hordozható elemek és akkumulátorok kadmiumra vonatkozó tilalom alóli mentességről.Környezetvédelem10.05.2010Nyomon követésen
Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó elvek az elektronikus hírközlés terén.Információs társadalom07.05.2010Nyomon követésen
Konzultáció az érdekelt felekkel az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos jövőbeli politikájárólKörnyezetvédelem05.05.2010Nyomon követés
Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének
támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban
Versenypolitika26.04.2010Nyomon követés
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Belső piac16.04.2010Nyomon követésen
Belső piac14.04.2010Nyomon követésen
Konzultáció a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiáról.Regionális politika12.04.2010Nyomon követés
Nyilvános konzultáció/Felhívás észrevételek tételére a rádióspektrum-politikai program előkészítéseként.Információs társadalom09.04.2010Nyomon követésen

Konzultáció az európai közszolgálatok átjárhatóságának európai stratégiájáról.

Információs társadalom06.04.2010Nyomon követés
Az európai térinformációs infrastruktúráról (INSPIRE) szóló irányelv II. és III.Környezetvédelem31.03.2010Nyomon követés
Konzultáció a személyes adatok védelme és a bűnüldözési céllal folytatott információcsere tárgyában az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (US) között megkötendő nemzetközi egyezményről.Szabadság, jogérvényesülés és biztonság12.03.2010Nyomon követésen
Konzultáció a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról.Belső piac12.03.2010Nyomon követésen
Az antitröszteljárások, illetve a gazdasági bizonyítékok benyújtása terén bevált módszerek; a meghallgató tisztviselő szerepéről szóló útmutató.Versenypolitika03.03.2010Nyomon követés
Konzultáció az elektronikus számlázással foglalkozó szakértői csoport által kiadott zárójelentésről.Belső piac26.02.2010Nyomon követésen
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Kutatás és technológia19.02.2010Nyomon követés

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Fogyasztói ügyek07.02.2010Nyomon követés
A cégjegyzékek összekapcsolása.Belső piac31.01.2010Nyomon követésen
Nyilvános konzultáció az európai polgári kezdeményezésről.Általános és intézményi ügyek31.01.2010Nyomon követés
EU-keretrendszer a bankszektorban végzett, határokon átívelő válságkezeléshez.Belső piac20.01.2010Nyomon követésen
Konzultáció az „Úton egy európai uniós szakpolitikai keretrendszer kialakítása felé: a fejlődő országok támogatása a mezőgazdaság és az élelmiszer-biztonság terén jelentkező problémák megoldásáért tett küzdelem során” című vitaindító dokumentumrólFejlesztés20.01.2010Nyomon követés
Konzultáció a pénzügyi konglomerátumokról szóló irányelv felülvizsgálatáról.Belső piac15.01.2010Nyomon követésen
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Általános és intézményi ügyek15.01.2010Nyomon követés
Konzultációk a szennyvíziszap termőföldi alkalmazásának környezeti és társadalmi hatásairól.Környezetvédelem12.01.2010Nyomon követés
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Vállalkozáspolitika08.01.2010Nyomon követés
Kreatív tartalmak a digitális áruk egységes európai piacán: A jövő tartogatta kihívások.Belső piac05.01.2010Nyomon követésen

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Esélyegyenlőség04.01.2010Nyomon követés
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Kutatás és technológia03.01.2010Nyomon követés
Utolsó frissítés: 30/10/2010 | Az oldal tetejére