2010 - Kuulemismenettely - Euroopan komissio - Sinun äänesi Euroopassa

Päättyneetkuulemiset

OtsikkoPolitiikan alaPäättymispäiväSeuranta

Monikansallisten yritysten maakohtainen tilinpäätösraportointi

Sisämarkkinat22.12.2010Seurantaen
Tupakkatuotedirektiivin 2001/37/EY mahdollinen uudelleentarkasteluKansanterveys17.12.2010Seurantaen

Tilintarkastuspolitiikka – kriisin opetukset

Sisämarkkinat08.12.2010Seurantaen
Suunnitelma vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi vuoteen 2050 mennessäYmpäristö08.12.2010Seurantaen
Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden uudelleentarkasteluKilpailu06.12.2010Seuranta
Vakuutustakuujärjestelmiä koskeva valkoinen kirjaSisämarkkinat30.11.2010Seurantaen
Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY uudelleentarkasteluTietoyhteiskunta30.11.2010Seurantaen
Kuulemiset EU:n tulevista koulutusalan ja nuorisopolitiikan ohjelmistaKoulutus30.11.2010Seuranta
Ehdotus termin ”nanomateriaali” määritelmäksi, jota Euroopan komissio aikoo käyttää kattavana ja laajasti sovellettavana yleisenä määritelmänä nanomateriaaleihin liittyvissä EU:n tiedonannoissa ja lainsäädännössäYmpäristö19.11.2010Seuranta

Vastasyklisyyspuskurit

Sisämarkkinat19.11.2010Seurantaen

Maksutilin käyttömahdollisuus

Sisämarkkinat17.11.2010Seuranta

Vihreä kirja: Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen

Työllisyys ja sosiaalipolitiikka15.11.2010Seuranta
EU:n maa- ja metsätalouden rooli unionin ilmastonmuutossitoumusten täyttämisessä Ympäristö14.11.2010Seurantaen
EU:n ja Japanin kauppa- ja taloussuhteiden tulevaisuusKauppa05.11.2010Seuranta
Sähköisen kaupankäynnin tulevaisuus ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin (2001/31/EY) täytäntöönpanoSisämarkkinat05.11.2010Seurantaen
Mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY uudelleentarkasteluYritykset01.11.2010Seurantaen
AVL:n kantomenettelyn yksinkertaistaminen keskitetyn tulliselvityksen yhteydessäVerotus31.10.2010Seurantaen
Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen ja täytäntöön paneminen EU:n ulkopuolisissa maissaKauppa31.10.2010Seurantaen
Lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta verotusjärjestelmästä annetun direktiivin uudelleen laatiminen ja muuttaminenVerotus31.10.2010Seurantaen
Julkinen konsultaatio vaikutusanalyysistä, joka koskee lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 mahdollista uudistamistaLiikenne29.10.2010Seurantaen
Rajatylittäviin perintöveroasioihin liittyvät esteet EU:ssa – mahdolliset lähestymistavatVerotus22.10.2010Seurantaen
Maapallon luonnonpääoman suojelu – Vuoteen 2020 ulottuva EU:n strategia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ekosysteemipalvelujen varmistamiseksiYmpäristö22.10.2010Seurantaen
Tuotteiden markkinointia koskeva uusi säädöskehys: ehdotus kymmenen tuotteiden yhdenmukaistamista koskevan direktiivin saattamisesta päätöksen 768/2008 mukaisiksiYritykset15.10.2010Seuranta
Kosmeettisten valmisteiden testauksessa käytettävät eläinkokeille vaihtoehtoiset kokeet – nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (2010): kertomusluonnosKansanterveys15.10.2010Seurantaen
Atlantin merialuetta koskeva EU:n yhdennetty meripolitiikka – ehdotus komission tiedonannoksiMeri- ja kalastusasiat15.10.2010Seurantaen
Komissio käynnistää kyselyn avoimesta internetistä ja verkon riippumattomuudestaTietoyhteiskunta30.09.2010Seurantaen
Käyttöoikeussopimuksia koskeva EU:n aloite Sisämarkkinat30.09.2010Seurantaen
Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (YVA-direktiivi) uudelleentarkasteluYmpäristö24.09.2010Seuranta
Tekniset määräaikaistarkastuksetLiikenne24.09.2010Seurantaen
Julkinen kuuleminen raaka-aineita koskevasta aloitteestaYritykset19.09.2010Seurantaen

eCall-järjestelmän (yleiseurooppalainen ajoneuvojen hätäviestijärjestelmä) käyttöönotto Euroopassa

Tietoyhteiskunta19.09.2010Seurantaen
Nanomateriaalin määritelmäKansanterveys15.09.2010Seurantaen
Tulevaa euroopan laajuisen liikenneverkon politiikkaa koskeva kuuleminenLiikenne15.09.2010Seurantaen
Veden fluorauksen terveysvaikutuksia koskeva alustava lausuntoKansanterveys15.09.2010Seurantaen
Radio- ja telepäätelaitedirektiivin tarkistamiseksi harkittavina olevien vaihtoehtojen vaikutuksetYritykset15.09.2010Seurantaen
Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi - sidosryhmien kuulemismenettely Sisämarkkinat13.09.2010Seurantaen

Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännöt

Kilpailu10.09.2010Seuranta
Kuuleminen kaupan ja jakelun markkinaseurantaa koskevasta kertomuksestaSisämarkkinat10.09.2010Seurantaen

Tupakan lisäaineiden aiheuttama riippuvuus ja houkuttelevuus

Kansanterveys05.09.2010Seurantaen

Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmät ja palkkiopolitiikka

Sisämarkkinat01.09.2010Seurantaen
Kysely Euroopan meriatlaksestaMeri- ja kalastusasiat31.08.2010Seuranta
Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliarviointia koskeva online-kuuleminenTutkimus ja teknologia27.08.2010Seurantaen

Direktiivin 2004/109/EC (avoimuusvaatimukset listatuille yrityksille) uudistaminen

Sisämarkkinat23.08.2010Seurantaen
Julkinen kuuleminen komission lasten oikeuksia koskevasta tiedonannosta (2011–2014)Vapaus, oikeus ja turvallisuus20.08.2010Seurantaen
EU:n toimintasuunnitelma merilintujen tahattoman pyydystämisen vähentämiseksiMeri- ja kalastusasiat09.08.2010Seurantaen
Kauppapolitiikan tulevat linjauksetKauppa04.08.2010Seurantaen
Vihreä kirja metsien suojelusta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta EU:ssa: Valmistautuminen ilmastonmuutokseen.Ympäristö31.07.2010Seurantaen
Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin (2001/95/EY) tarkistusKuluttajat30.07.2010Seurantaen
EU:n torjuntavalmiuden parantaminen influenssapandemian yhteydessäKansanterveys30.07.2010Seurantaen
Sähkön ja kaasun tukkumarkkinoiden toimintaperiaatteiden avoimuuden ja rehellisyyden varmistaminenEnergia23.07.2010Seurantaen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Sisämarkkinat23.07.2010Seuranta
Eläinlääkkeitä koskeva oikeudellinen kehysKansanterveys15.07.2010Seuranta
Haitallisia vieraslajeja koskeva EU:n strategiaYmpäristö14.07.2010Seuranta
Derivatives and Market InfrastructuresSisämarkkinat10.07.2010Seuranta

Arvopaperien ylimyynti 

Sisämarkkinat10.07.2010Seurantaen
Julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva komission aloiteSisämarkkinat09.07.2010Seurantaen
Julkaisuluonnos Säteilysuojelu 162: Diagnostisessa radiologiassa, isotooppilääketieteessä ja sädehoidossa käytettävien lääketieteellisten radiologisten laitteiden säteilyyn liittyvät hyväksyttävyyskriteerit. Euroopan komission julkaisun Säteilysuojelu 91 (1997) päivitys.Energia30.06.2010Seuranta
Ulkona käytettävien laitteiden melua koskevan direktiivin 2000/14/EY tarkistusYritykset30.06.2010Seurantaen
Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminenYleiset ja institutionaaliset kysymykset25.06.2010Seuranta

Tarkistetut säännöt horisontaalisten yhteistyösopimusten arvioinnille EU:n kilpailulainsäädännön mukaisesti 

Kilpailu25.06.2010Seurantaen
Uusi kliinisiä tutkimuksia koskeva Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuus (EDCTP)Tutkimus ja teknologia22.06.2010Seurantaen
Liikenne- ja matkatietojen saatavuus – Yleiset liikennetiedotLiikenne18.06.2010Seurantaen
EU-kansalaisten oikeudet tulevaisuudessa:  Kuuleminen EU-kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien lujittamisestaVapaus, oikeus ja turvallisuus14.06.2010Seurantaen

Yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) uudelleentarkastelu

Kauppa04.06.2010Seuranta
Strategiset valinnat EU:n uuden toimivallan täytäntöönpanemiseksi urheilun alalla: EU:n laajuinen julkinen kuuleminenUrheilu01.06.2010Seurantaen
Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva mahdollinen EU:n lainsäädäntöehdotus – eri vaihtoehdotEnergia31.05.2010Seurantaen
Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevan tullilainsäädännön tarkistaminenTulli25.05.2010Seurantaen
Komissio käynnistää eurooppayhtiömuotoa koskevan kyselynSisämarkkinat23.05.2010Seurantaen
Kuuleminen: Eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistaminenYritykset21.05.2010Seuranta
Johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille kannettaville paristoille ja akuille myönnettyä poikkeusta kadmiumin käyttökiellosta koskeva uudelleentarkastelu.Ympäristö10.05.2010Seurantaen
Yleispalveluperiaatteet sähköisessä viestinnässä.Tietoyhteiskunta07.05.2010Seurantaen
EU:n biodiversiteettipolitiikan tulevaisuusYmpäristö05.05.2010Seuranta
Tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissäKilpailu26.04.2010Seuranta
Vakavaraisuusdirektiiviin tehtävät mahdolliset lisämuutoksetSisämarkkinat16.04.2010Seurantaen
Tutkimus kytkykaupasta ja muista mahdollisesti hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä rahoitusalalla.Sisämarkkinat14.04.2010Seurantaen
Tonavan aluetta koskeva EU-strategia.Aluepolitiikka12.04.2010Seurantaen
Radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustaminen – lausuntopyyntö.Tietoyhteiskunta09.04.2010Seurantaen
Eurooppalainen yhteentoimivuusstrategia eurooppalaisille julkisille palveluille.Tietoyhteiskunta06.04.2010Seuranta
INSPIRE-direktiivin II ja III liite: selvitys käyttäjien tarpeista.Ympäristö31.03.2010Seuranta
Konsultaatio tulevasta kansainvälisestä sopimuksesta Euroopan unionin (EU:n) ja Yhdysvaltojen (USA:n) välillä henkilötietojen suojauksesta ja tietojen jakamisesta lainvalvontatarkoituksiin.Vapaus, oikeus ja turvallisuus12.03.2010Seurantaen
Kansainvälinen tilinpäätösstandardi (IFRS) pienille ja keskisuurille yrityksille.Sisämarkkinat12.03.2010Seurantaen
Kilpailumenettelyjen parhaat käytännöt ja taloudellisen näytön esittäminen; Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan opas.Kilpailu03.03.2010Seuranta
Sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän loppuraportti.Sisämarkkinat26.02.2010Seurantaen
Kohti strategista nanoteknologian toimintasuunnitelmaa (SNAP) 2010 – 2015.Tutkimus ja teknologia19.02.2010Seurantaen
Pakettimatkadirektiivin tarkistus – kerro mielipiteesi.Kuluttajat07.02.2010Seurantaen
Yritysrekisterien yhdistäminen.Sisämarkkinat31.01.2010Seurantaen
Julkinen kuuleminen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.Yleiset ja institutionaaliset kysymykset31.01.2010Seuranta
EU:n laajuiset puitteet pankkialan kansain­väliselle kriisinhallinnalle.Sisämarkkinat20.01.2010Seurantaen
Maatalouden ja elintarviketurvan alalla kehitysmaille annettavaa apua koskeva EU:n poliittinen kehys (valmisteluasiakirja).Kehitysyhteistyö20.01.2010Seuranta
Finanssiryhmittymiä koskevan direktiivin uudelleentarkastelu.Sisämarkkinat15.01.2010Seurantaen
Kuulemisen uudesta EU 2020‑strategiasta, jonka avulla EU:sta kehitetään älykkäämpi ja vihreämpi sosiaalinen markkinatalous.Yleiset ja institutionaaliset kysymykset15.01.2010Seurantaen
Puhdistamolietteen käytön ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset.Ympäristö12.01.2010Seuranta
Kliinisiä tutkimuksia koskevan direktiivin 2001/20/EY toimivuuden arviointi - kuulemisen tausta-asiakirja.Yritykset08.01.2010Seurantaen
Tekijänoikeuden alainen aineisto EU:n digi­taali­silla sisä­markki­noilla – tule­vai­suuden haasteet. Sisämarkkinat05.01.2010Seurantaen
EU:n uuden vam­mais­stra­te­gian (2010 – 2020) valmistelu. Työllisyys ja sosiaalipolitiikka04.01.2010Seuranta
Vastuullista nanotieteen ja nanoteknologian tutkimusta koskevien käytännesääntöjen tarkistaminen.Tutkimus ja teknologia03.01.2010Seurantaen
Viimeisin päivitys: 30/10/2010 | Sivun alkuun