2010 - Afsluttede høringer - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

Afsluttedehøringer

Se også:

TitelPolitikområdeSlutdatoOpfølgning

Høring om multinationale selskabers regnskabsaflæggelse for hvert enkelt land

Indre marked22.12.2010Opfølgningen
Mulig revision af direktivet om tobaksprodukter 2001/37/EFSundhed17.12.2010Opfølgningen

Høring om revisionspolitik – Klogere efter krisen?

Indre marked08.12.2010Opfølgningen
Køreplan for en lavkulstoføkonomi inden 2050Miljø08.12.2010Opfølgningen
Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til skibsbygningKonkurrence06.12.2010Opfølgning
Høring om hvidbogen om forsikringsgarantiordningerIndre marked30.11.2010Opfølgningen
Revision af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationerInformationssamfund30.11.2010Opfølgningen
Offentlig høring om EU’s fremtidige uddannelses- og ungdomsprogrammerUddannelse30.11.2010Opfølgningen
Forslag til en definition af begrebet »nanomateriale«, som Europa-Kommissionen skal bruge som en overordnet, bredt anvendelig reference i alle EU-meddelelser og al EU-lovgivning, der vedrører nanomaterialerMiljø19.11.2010Opfølgning

Høring om konjunkturudlignende reserver

Indre marked19.11.2010Opfølgningen

Høring om adgang til en basal betalingskonto

Indre marked17.11.2010Opfølgning

Økonomi, beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, det indre marked

Beskæftigelse og sociale anliggender15.11.2010Opfølgning
Offentlig høring om EU's land- og skovbrugs rolle ved opfyldelsen af EU's klimapolitiske forpligtelserMiljø14.11.2010Opfølgningen

Offentlig høring om fremtidens økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Japan

Handel05.11.2010Opfølgning
Offentlig høring om elektronisk handels fremtid og gennemførelsen af direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF)Indre marked05.11.2010Opfølgningen
evision af måleinstrumentdirektivet 2004/22/EFErhvervspolitik01.11.2010Opfølgningen
Forenkling of procedurerne for opkrævning af moms i forbindelse med centraliseret toldbehandlingBeskatning31.10.2010Opfølgningen
Undersøgelse om beskyttelse og håndhævelse af intellektuel ejendomsret i tredjelandeHandel31.10.2010Opfølgningen
Omarbejdelse og ændring af direktivet om beskatning af rente- og royaltybetalinger mellem indbyrdes tilknyttede selskaberBeskatning31.10.2010Opfølgningen
Offentlig høring om vurderingen af effekten af en eventuel ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavneTransport29.10.2010Opfølgningen
Mulige løsninger på problemer ved arveafgifter på tværs af grænserne i EUBeskatning22.10.2010Opfølgningen
Beskyttelse af vores naturlige kapital: en EU-strategi for at bevare biodiversiteten og sikre økosystemfunktionerne inden 2020Miljø22.10.2010Opfølgningen
Nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter: forslag om at afstemme 10 direktiver om produktharmonisering med afgørelse nr. 768/2008Erhvervspolitik15.10.2010Opfølgning

Offentlig høring om udkast til rapport om alternative metoder (uden brug af dyr) til testning af kosmetik: status og fremtidsudsigter - 2010

Sundhed15.10.2010Opfølgningen

Forslag til en meddelelse fra Kommissionen om en integreret havpolitik for Atlanterhavet

Maritime anliggender og fiskeri15.10.2010Opfølgningen
Åbent internet og netneutralitetInformationssamfund30.09.2010Opfølgningen
EU-initiativ om koncessioner  Indre marked30.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om revisionen af VVM-direktivet (direktivet om vurdering af virkning på miljøet)Miljø24.09.2010Opfølgning
Periodiske tekniske synTransport24.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om råstofinitiativetErhvervspolitik19.09.2010Opfølgningen

Brug af eCall (det fælleseuropæiske køretøjsmonterede nødopkaldssystem) i Europa

Informationssamfund19.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om definitionen af nanomaterialeSundhed15.09.2010Opfølgningen
Høring om fremtidens politik for det transeuropæiske transportnetTransport15.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om den foreløbige udtalelse om sundhedsvirkningerne af vandfluorideringSundhed15.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om virkningerne af de muligheder, der overvejes i forbindelse med revisionen af direktivet om radio- og teleterminaludstyrErhvervspolitik15.09.2010Opfølgningen
Gensidig evaluering i henhold til tjenesteydelsesdirektivet - høring af de berørte parterIndre marked13.09.2010Opfølgningen
Statsstøttereglerne vedrørende tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesseKonkurrence10.09.2010Opfølgning
Høring om rapporten om overvågning af detailmarkedetIndre marked10.09.2010Opfølgningen
Offentlig høring om afhængighed og tillokkelse i forbindelse med tilsætningsstoffer til tobakSundhed05.09.2010Opfølgningen

Corporate governance i finansielle institutioner og aflønningspolitik

Indre marked01.09.2010Opfølgningen
Brugerundersøgelse af det europæiske havatlasMaritime anliggender og fiskeri31.08.2010Opfølgning
Foreløbig evaluering af det syvende rammeprogramForskning og teknologi27.08.2010Opfølgningen

Modernisering af Direktiv 2004/109/EC (transparenskrav til børsnoterede selskaber)

Indre marked23.08.2010Opfølgningen
Offentlige høring om Kommissionens meddelelse om børns rettigheder (2011–2014)Frihed, retlige anliggender og sikkerhed20.08.2010Opfølgningen
EU-handlingsplan om mindskning af utilsigtede fangster af havfugle i fangstredskaberMaritime anliggender og fiskeri09.08.2010Opfølgningen
Offentlig høring om fremtidens handelspolitikHandel04.08.2010Opfølgningen
Offentlig høring om grønbogen om skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skov og klimaforandringer.Miljø31.07.2010Opfølgningen
Revisionen af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (2001/95/EF)Forbrugere30.07.2010Opfølgningen
Styrkelse af EU's beredskab mod influenzapandemiSundhed30.07.2010Opfølgningen
Offentlig høring om at sikre åbenhed og integritet på engrosmarkederne for el og gasEnergi23.07.2010Opfølgningen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Indre marked23.07.2010Opfølgning
Offentlig høring om de retlige rammer for veterinærlægemidlerSundhed15.07.2010Opfølgning
Høring af interesserede parter om en EU-strategi for invasive arterMiljø14.07.2010Opfølgning
Derivatives and Market InfrastructuresIndre marked10.07.2010Opfølgning
Offentlig høring om short sellingIndre marked10.07.2010Opfølgningen
Kommissionens initiativ om koncessionskontrakterIndre marked09.07.2010Opfølgningen
Udkast til publikation, Strålebeskyttelse 162: Driftskriterier for røntgenudstyr til røntgendiagnostik, nuklearmedicin og røntgenbehandling, opdatering af Europa-Kommissionens publikation »Strålebeskyttelse 91«, 1997.Energi30.06.2010Opfølgning
Offentlig høring om en mulig tilgang til revision af direktiv 2000/14/EF om støjemission i miljøetErhvervspolitik30.06.2010Opfølgningen
Høring af interessenter om intelligent lovgivningAlmindelige og institutionelle anliggender25.06.2010Opfølgning
Reviderede regler for vurdering af horisontale samarbejdsaftaler i henhold til EU's konkurrenceret.Konkurrence25.06.2010Opfølgningen
Offentlig høring om et kommende forslag til et nyt partnerskab mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg (EDCTP)Forskning og teknologi22.06.2010Opfølgningen
Adgang til trafik- og rejseinformation – generelle trafikinformationstjenesterTransport18.06.2010Opfølgningen
»Borgerrettigheder i EU – Vejen frem«: Høring om, hvordan vi kan styrke de rettigheder, unionsborgerskabet giverFrihed, retlige anliggender og sikkerhed14.06.2010Opfølgningen
Revisionen af arrangementet med generelle toldpræferencer (GSP)Handel04.06.2010Opfølgning
Strategiske valg for gennemførelsen af EU’s nye kompetence inden for sport og idræt: Offentlig høring i hele EUIdræt og sport 01.06.2010Opfølgningen
Høring om et eventuelt EU-lovforslag om håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affaldEnergi31.05.2010Opfølgningen
Gennemgang af toldlovgivningen vedrørende håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettighederTold25.05.2010Opfølgningen
Høring om statutten for det europæiske selskab (SE)Indre marked23.05.2010Opfølgningen
Offentlig høring om revision af det europæiske standardiseringssystemErhvervspolitik21.05.2010Opfølgning
Kommissionen starter høring om en revision af undtagelsen fra cadmiumforbuddet for bærbare batterier og akkumulatorer, der er beregnet til batteridrevet håndværktøj.Miljø10.05.2010Opfølgningen
Forsyningspligt inden for elektronisk kommunikation.Informationssamfund07.05.2010Opfølgningen
Høring af de berørte parter om fremtiden for EU's biodiversitetspolitikMiljø05.05.2010Opfølgning
Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for
at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise
Konkurrence26.04.2010Opfølgning
Offentlig høring om eventuelle yderligere ændringer af kapital­kravs­direktivet (»CRD«)Indre marked16.04.2010Opfølgningen
Høring om binding og andre former for potentiel illoyal handelspraksis i finanssektoren.Indre marked14.04.2010Opfølgningen
Høring om EU’s strategi for Donauområdet.Regionalpolitikken12.04.2010Opfølgning
Offentlig høring/Indkaldelse af bidrag til forberedelse af programmet for radiofrekvenspolitikken.Informationssamfund09.04.2010Opfølgningen
Europæisk interoperabilitetsstrategi for europæiske offentlige tjenester.Informationssamfund06.04.2010Opfølgning
Undersøgelse af brugernes behov (bilag II og III til Inspire).Miljø31.03.2010Opfølgning
Høring om den fremtidige internationale aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og Amerikas Forenede Stater (USA) om beskyttelse af personoplysninger og udveksling af oplysninger med henblik på retshåndhævelse.Frihed, retlige anliggender og sikkerhed12.03.2010Opfølgningen
Høring om den internationale regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder.Indre marked12.03.2010Opfølgningen
Bedste praksis ved behandlingen af konkurrencesager og for fremlæggelse af økonomisk dokumentation; vejledning om høringskonsulenterne.Konkurrence03.03.2010Opfølgning
Høring om den endelige rapport fra ekspertgruppen om e-fakturering.Indre marked26.02.2010Opfølgningen
Mod en strategisk nanoteknologi-handlingsplan (SNAP) 2010 – 2015.Forskning og teknologi19.02.2010Opfølgningen
Revision af pakkerejsedirektivet – hvad mener du?Forbrugere07.02.2010Opfølgningen
Samkøring af erhvervsregistre.Indre marked31.01.2010Opfølgningen
Offentlig høring om det europæiske borgerinitiativ.Almindelige og institutionelle anliggender31.01.2010Opfølgning
EU-ramme for grænseoverskridende krisestyring i banksektoren.Indre marked20.01.2010Opfølgningen
Høring om et oplæg med titlen »På vej mod en EU-rammepolitik for at hjælpe udviklingslandene med at klare udfordringer inden for landbrug og fødevaresikkerhed«.Udvikling20.01.2010Opfølgning
Høring om revisionen af direktivet om finansielle konglomerater.Indre marked15.01.2010Opfølgningen
Høring om EU 2020: en ny strategi, der skal gøre EU til en grønnere og mere intelligent social markedsøkonomi.Almindelige og institutionelle anliggender15.01.2010Opfølgningen
Høringer om miljø- og sam­funds­mæssige kon­se­kvenser af brugen af kloaks­lam på land.Miljø12.01.2010Opfølgning
Vurdering af anvendelsen af »direktivet om kliniske forsøg« 2001/20/EF – Oplæg til offentlig høringErhvervspolitik08.01.2010Opfølgningen
Kreativt indhold på et europæisk digitalt fællesmarked – Fremtidens udfordringer.Indre marked05.01.2010Opfølgningen
Offentlig høring om EU’s nye handicap­strategi for 2010 – 2020 Beskæftigelse og sociale anliggender04.01.2010Opfølgning
Høring om revision af »adfærdskodeksen for ansvarsbevidst nanovidenskabelig og nanoteknologisk forskning«.Forskning og teknologi03.01.2010Opfølgningen
Seneste opdatering: 30/10/2010 | Til toppen