2010 - Ukončené konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

Ukončenékonzultace

NázevOblast politikyDatum ukončeníDalší kroky

Konzultace o účetním výkaznictví podle jednotlivých zemí předkládaném nadnárodními společnostmi

Vnitřní trh22.12.2010Další krokyen
Možný přezkum směrnice o tabákových výrobcích 2001/37/ESVeřejné zdraví17.12.2010Další krokyen

Konzultace k politice „Audit“ – Poučení z dopadů krize

Vnitřní trh08.12.2010Další krokyen
Plán k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050Životní prostředí08.12.2010Další krokyen
Přezkum rámce pro státní podporu na stavbu lodíHospodářská soutěž06.12.2010Další kroky
Konzultace k bílé knize o systémech záruk v pojišťovnictvíVnitřní trh30.11.2010Další krokyen
Revize směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoruInformační společnost30.11.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se příští generace programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládežeMládež30.11.2010Další krokyen
Návrh definice termínu „nanomateriál“, kterou chce Evropská komise používat jako všeobecný, široce použitelný odkaz v jakémkoli sdělení či právním předpisu Evropské unie, jež se týkají nanomateriálůŽivotní prostředí19.11.2010Další kroky

Konzultace k problematice proticyklických rezerv

Vnitřní trh19.11.2010Další krokyen

Konzultace o přístupu k běžným platebním účtům

Vnitřní trh17.11.2010Další kroky

Zelená kniha – Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

Zaměstnanost a sociální věci15.11.2010Další kroky
Veřejná konzultace týkající se úlohy evropského zemědělství a lesnictví při plnění závazků EU v oblasti změny klimatuŽivotní prostředí14.11.2010Další krokyen
Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a JaponskemObchod05.11.2010Další kroky
Veřejná konzultace týkající se budoucnosti elektronického obchodování a provádění směrnice o elektronickém obchodování (2000/31/ES)Vnitřní trh05.11.2010Další krokyen
Přezkum směrnice 2004/22/ES o měřících přístrojích  Podniky01.11.2010Další krokyen
Zjednodušení postupů výběru DPH v rámci centralizovaného celního řízeníDaně31.10.2010Další krokyen
Průzkum ohledně ochrany a vymáhání práv intelektuálního vlastnictví ve třetích zemíchObchod31.10.2010Další krokyen
Přepracování a změna směrnice o systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmiDaně31.10.2010Další krokyen
Veřejná konzultace o hodnocení dopadů případné revize Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích SpolečenstvíDoprava29.10.2010Další krokyen
Možné způsoby řešení problematiky zdaňování dědictví s přeshraničním prvkem v rámci EUDaně22.10.2010Další krokyen
Ochrana našeho přírodního bohatství: Strategie EU s cílem dosáhnout do roku 2020 zachování biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystémových služebŽivotní prostředí22.10.2010Další krokyen
Nový právní rámec pro uvádění výrobků na trh: návrh na uvedení 10 harmonizujících směrnic v soulad s rozhodnutím 768/2008Podniky15.10.2010Další kroky

VEŘEJNÁ KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE „NÁVRHU zprávy o alternativních metodách (při kterých se nepoužívají zvířata) testování kosmetických přípravků: současný stav a vyhlídky do budoucna – 2010“

Veřejné zdraví15.10.2010Další krokyen
Návrh sdělení Komise o integrované námořní politice pro oblast Atlantského oceánu
Námořní záležitosti a rybolov15.10.2010Další krokyen
Komise rozesílá dotazník na téma otevřeného internetu a neutrality internetuInformační společnost30.09.2010Další krokyen

Iniciativa EU týkající se koncesí 

Vnitřní trh30.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace k revizi směrnice o posuzovaní vlivů na životní prostředí (EIA)Životní prostředí24.09.2010Další kroky
Kontroly v rámci pravidelných technických prohlídekDoprava24.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace o Iniciativě v oblasti surovinPodniky19.09.2010Další krokyen

Zavádění služby eCall (celoevropský systém nouzového volání z automobilů)

Informační společnost19.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace ohledně definice nanomateriáluVeřejné zdraví15.09.2010Další krokyen
Konzultace o budoucí politice týkající se transevropské dopravní sítěDoprava15.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace ohledně předběžného stanoviska k účinkům fluorizace vody na zdravíVeřejné zdraví15.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace o dopadu zvažovaných možností revize směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeníchPodniky15.09.2010Další krokyen
Vzájemné hodnocení podle směrnice o službách - konzultace zúčastněných strán Vnitřní trh13.09.2010Další krokyen
Pravidla pro státní podporu týkající se služeb obecného hospodářského zájmuHospodářská soutěž10.09.2010Další kroky
Konzultace ke zprávě o dohledu nad obchodním a distribučním trhemVnitřní trh10.09.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se návykovosti a atraktivity tabákových příměsíVeřejné zdraví05.09.2010Další krokyen

Správa a řízení finančních institucí a politika odměňování

Vnitřní trh01.09.2010Další krokyen

Anketa týkající se Evropského atlasu moří

Námořní záležitosti a rybolov31.08.2010Další kroky
Internetová konzultace k průběžnému hodnocení sedmého rámcového programuVýzkum a technologie27.08.2010Další krokyen

Aktualizace směrnice 2004/109/ES (požadavky na transparentnost kótovaných společností)

Vnitřní trh23.08.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se sdělení Komise o právech dítěte (2011–2014)Svoboda, spravedlnost a bezpečnost20.08.2010Další krokyen
Akční plán EU na snížení náhodných odchytů mořského ptactva v lovných zařízeníchNámořní záležitosti a rybolov09.08.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se budoucí obchodní politikyObchod04.08.2010Další krokyen
Veřejná konzultace věnovaná zelené knize o ochraně lesů a souvisejících informacích v EU – příprava lesů na změnu klimatu.Životní prostředí31.07.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES)Spotřebitelé30.07.2010Další krokyen

Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně posílení připravenosti EU na pandemii chřipky

Veřejné zdraví30.07.2010Další krokyen
Veřejná konzultace týkající se zajištění transparentnosti a integrity trhů s elektřinou a plynemEnergie23.07.2010Další krokyen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Vnitřní trh23.07.2010Další kroky
Veřejná konzultace o právním rámci veterinárních léčivých přípravkůVeřejné zdraví15.07.2010Další kroky
Konzultace zúčastněných stran ohledně strategie EU pro invazivní druhyŽivotní prostředí14.07.2010Další kroky
Derivatives and Market InfrastructuresVnitřní trh10.07.2010Další kroky

Veřejná konzultace týkající se krátkého prodeje

Vnitřní trh10.07.2010Další krokyen
Iniciativa Komise týkající se smluv o veřejných koncesíchVnitřní trh09.07.2010Další krokyen
Radiační kritéria na přijatelnost radiologických zařízení používaných v diagnostické radiologii, nukleární medicíně a radioterapii.Energie30.06.2010Další kroky
Veřejná konzultace o možných postupech v případě revize směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoruPodniky30.06.2010Další krokyen
Konzultace zúčastněných stran k inteligentní regulaciObecné a institucionální záležitosti25.06.2010Další kroky
Revidovaná pravidla posuzování dohod o horizontální spolupráci podle předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže.Hospodářská soutěž25.06.2010Další krokyen
Veřejné konzultace ohledně budoucího návrhu nového Partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky (EDCTP)Výzkum a technologie22.06.2010Další krokyen
Dostupnost dopravních a cestovních údajů – Všeobecné dopravní informaceDoprava18.06.2010Další krokyen
„Pokrok v oblasti práv občanů EU“: Konzultace ohledně způsobů, jak posílit práva plynoucí z občanství UnieSvoboda, spravedlnost a bezpečnost14.06.2010Další krokyen
Konzultace týkající se přezkumu systému všeobecných celních preferencí (SVP)Obchod04.06.2010Další kroky
Možné strategie uplatňování nových pravomocí EU v oblasti sportu: Veřejná konzultace na úrovni EUSport01.06.2010Další krokyen
Konzultace k možným přístupům k případnému návrhu právního předpisu EU o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpademEnergie31.05.2010Další krokyen
Přehled právních předpisů v oblasti vynutitelnosti práv duševního vlastnictvíOblast celnictví25.05.2010Další krokyen
Komise zahajuje konzultace o fungování statutu evropské společnosti Vnitřní trh23.05.2010Další krokyen
Veřejná konzultace věnovaná přezkumu evropského systému normalizacePodniky21.05.2010Další kroky
Komise zahajuje konzultaci o přezkumu výjimky ze zákazu kadmia stanovené pro přenosné baterie a akumulátory, určené k používání u bezšňůrových elektrických nástrojů.Životní prostředí10.05.2010Další krokyen
Zásady univerzální služby v oblasti elektronické komunikace.Informační společnost07.05.2010Další krokyen
Konzultace zúčastněných stran týkající se budoucnosti politiky EU v oblasti zachování biologické rozmanitostiŽivotní prostředí05.05.2010Další kroky
Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krizeHospodářská soutěž26.04.2010Další kroky
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Vnitřní trh16.04.2010Další krokyen
Konzultace o studii týkající se vázaných obchodů a dalších potenciálně nekalých obchodních praktik ve finančnictví.Vnitřní trh14.04.2010Další krokyen
Konzultace o strategii EU pro Podunají.Regionální politika12.04.2010Další kroky
Veřejná konzultace / žádost o stanovisko v rámci příprav programu politiky rádiového spektra.Informační společnost09.04.2010Další krokyen
Konzultace o Evropské strategii pro interoperabilitu evropských veřejných služeb.Informační společnost06.04.2010Další kroky
Průzkum mezi uživateli ohledně jejich požadavků na přílohu II a III infrastruktury INSPIRE.Životní prostředí31.03.2010Další kroky
Konzultace o budoucnosti mezinárodní smlouvy mezi EU a USA o ochraně osobních údajů a sdílení informací za účelem prosazování práva.Svoboda, spravedlnost a bezpečnost12.03.2010Další krokyen
Konzultace o mezinárodním standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.Vnitřní trh12.03.2010Další krokyen
Osvědčené postupy pro antimonopolní řízení a pro předkládání ekonomických důkazů; Pokyny určené úředníkům pro slyšení.Hospodářská soutěž03.03.2010Další kroky
Konzultace o závěrečné zprávě expertní skupiny o elektronické fakturaci.Vnitřní trh26.02.2010Další krokyen
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Výzkum a technologie19.02.2010Další kroky

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Spotřebitelé07.02.2010Další kroky
Propojení obchodních rejstříků.Vnitřní trh31.01.2010Další krokyen
Konzultace s veřejností o evropské občanské iniciativě.Obecné a institucionální záležitosti31.01.2010Další kroky
Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru.Vnitřní trh20.01.2010Další krokyen
Vývoj v otázce politického rámce EU podporujícího rozvojové země při řešení problémů v  zemědělství a problémů se zajišťování potravin.Rozvoj20.01.2010Další kroky
Konzultace týkající se přezkumu směrnice o finančních konglomerátechVnitřní trh15.01.2010Další krokyen
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Obecné a institucionální záležitosti15.01.2010Další kroky
Konzultace o environmentálnám a sociálním dopadu využívání kalu z čistíren v zemědělství.Životní prostředí12.01.2010Další kroky
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Podniky08.01.2010Další kroky
Tvůrčí obsah v rámci digitálního evropského jednotného trhu: výzvy pro budoucnost.Vnitřní trh05.01.2010Další krokyen

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Zaměstnanost a sociální věci04.01.2010Další kroky
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Výzkum a technologie03.01.2010Další kroky
Poslední aktualizace: 30/10/2010 | Začátek stránky